Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Für die Zukunft der Deutschen in Polen / Dla przyszłości Niemców w Polsce

Delegierte zur verbandsratssitzung des VdG. Foto: vdg.pl

Probleme des vergangenen Jahres aber auch Herausforderungen für das letzte Jahr dieser Amtsperiode des VdG-Vorstandes standen auf dem Programm der Verbandsratssitzung der Dachorganisation der Deutschen in Polen. Der VdG hat ab jetzt auch ein weiteres assoziertes Mitglied.

Wersja polska poniżej

 

Nicht zufällig wurde in diesem Jahr Breslau als Versammlungsort für die Sitzung des Verbandes deutscher sozial-kultureller Gesellschaften in Polen (VdG) gewählt, wie dessen Vorsitzender Bernard Gaida eingangs unterstrich: „Wir treffen uns heute in der Hauptstadt Schlesiens. Es ist wichtig, sich hier zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation zu treffen. Denn ich selber und viele Deutsche in Polen sind überzeugt, wie wichtig die Reformation für die Geschichte Schlesiens und Deutschlands war.”

Minderheitenschutz

Die Reformation wurde dann später während einer Tagung des VdG näher diskutiert (Wir berichten darüber unten). Zunächst stand der Verband selber und die Situation der Deutschen in Polen auf der Tagesordnung, darunter auch die Situation rund um die Stadterweiterung Oppelns. Bernard Gaida unterstrich dabei erneut, dass zum ersten Mal Rechte, die durch die Minderheit erreicht wurden, bei der Vergrößerung der Stadt zurückgenommen worden sind. Daher sei es wichtig, die kürzlich von der FUEN gestartete Initiative des Minority Safepacks auch von Polen heraus zu unterstützen, um so in Zukunft auch auf EU-Ebene einen konkreten Schutz der Minderheitenrechte erwarten zu können. Für diese Unterstützung haben sich die Delegierten einstimmig ausgesprochen.

Rafał Bartek, Vorstandsmitglied des VdG, unterstrich dagegen die Realisierung der Entwicklungsstrategie der Verbandes. „Die Frage ist nicht nur, was man persönlich machen kann, um in seinem Ort die Strategie umzusetzen. Man muss sich fragen: Was kann ich machen, um für die deutsche Kultur zu begeistern“, sagte dabei Rafał Bartek. Und auch der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit stellte seinen Stand der Arbeiten an der eigenen Strategie vor.

Wahlen

Ein gesondertes Thema stellten dann die Wahlen dar, wobei es nicht nur um die Bundestagswahlen ging, an denen Deutsche im Ausland teilnehmen können. Auch die internen Wahlen im Verband wurden angesprochen, denn die jetzige Amtsperiode der Delegierten endet im Dezember 2017. „Ich bitte daher alle gute Delegierte zu wählen, das heißt nicht nur solche, die gute Verwalter sind. Wir brauchen Idealisten, die ihre Ambitionen und ihren Ehrgeiz zu Gunsten der Deutschen in Polen opfern wollen“, sagte Bernard Gaida.

Als assoziiertes Mitglied des VdG wurde die Bildungsgesellschaft Cosel-Rogau aufgenommen, deren Vorsitzende Rosemarie Kerner über die Tätigkeit der Organisation und die Lage der zweisprachigen Schule in Cosel-Rogau erzählte. Die Delegierten sprachen sich in ihren Beschlüssen auch dafür aus, ein zentrales Archiv der deutschen Minderheit zu gründen, dessen Anfang das innerhalb des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit tätige Forschungszentrum der Deutschen Minderheit ist.

An der Verbandsratssitzung nahm auch die deutsche Generalkonsulin in Breslau Elisabeth Wolbers teil, die den Deutschen in Polen weiterhin Hilfe seitens der Bundesrepublik versicherte: „Die Deutschen und die Bundesrepublik stehen weiter an ihrer Seite und werden Sie auch in der Zukunft bei ihrer Arbeit unterstützen. Besonders beeindruckt bin ich von ihrer Arbeit bei solchen Projekten wie die Samstagskurse, die Miro-Deutsche Fußballschulen, aber auch von der Vernetzung der Minderheiten“, sagte Generalkonsulin Wolbers.

 


Problemy minionego roku oraz wyzwania na ostatni rok tej kadencji zarządu ZNSSK były tematami obrad zjazdu delegatów organizacji dachowej niemieckich towarzystw w Polsce. Do członków wspierających ZNSSK dołączyła kolejna organizacja.

 

Nieprzypadkowo jako miejsce zjazdu delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wybrano w tym roku Wrocław, co podkreślił jego przewodniczący Bernard Gaida: – Spotykamy się tutaj, w stolicy Śląska. To ważne, że nasz zjazd odbywa się w jubileusz 500-lecia reformacji. Ja sam oraz wielu Niemców w Polsce jesteśmy przekonani o znaczeniu tej rocznicy dla dziejów Śląska i Niemiec.

 

Ochrona mniejszości

Reformacja znalazła się później w centrum uwagi zorganizowanej przez ZNSSK konferencji naukowej (więcej o tym poniżej). Podczas obrad delegatów dyskutowano w pierwszej kolejności o samym związku i sytuacji Niemców w Polsce, m.in. o powiększeniu Opola. Bernard Gaida po raz kolejny podkreślił, że po raz pierwszy przyznane mniejszości prawa zostały w procesie powiększania Opola odebrane. Dlatego ważne jest wsparcie niedawno zainicjowanej przez FUEN akcji Minority Safepack, by w przyszłości móc także od instytucji unijnych oczekiwać konkretnej ochrony praw. Delegaci jednogłośnie zagłosowali za aktywnym wsparciem inicjatywy.

Rafał Bartek, członek zarządu ZNSSK, podkreślił natomiast realizację strategii rozwoju związku. – Ważne jest nie tylko pytanie, jak realizować strategię w swojej miejscowości. Trzeba zadać sobie pytanie: Co mogę zrobić, żeby zafascynować niemiecką kulturą? – powiedział. Także Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej przy tej okazji przedstawił stan przygotowań własnej strategii.

 

Wybory

Odrębnym tematem dyskusji były wybory, choć rozmawiano nie tylko o nadchodzących wyborach do Bundestagu, w których udział mogą wziąć także Niemcy mieszkający poza granicami RFN. Dyskutowano również o wewnętrznych wyborach w samym związku, gdyż aktualna kadencja delegatów kończy się w grudniu br. – Proszę o wybór odpowiednich delegatów na nasz przyszłoroczny zjazd, to znaczy osób, które nie tylko są dobrymi zarządcami. Potrzebujemy idealistów, którzy będą gotowi poświęcić swoje ambicje na rzecz dobra Niemców w Polsce – powiedział Bernard Gaida.

Do związku zostało przyjęte jako członek stowarzyszony Stowarzyszenie Oświatowe Koźle-Rogi, którego przewodnicząca Rosemarie Kerner opowiedziała o działalności i sytuacji prowadzonej przez stowarzyszenie dwujęzycznej szkoły w Koźlu-Rogach. Delegaci w głosowaniach opowiedzieli się również m.in. za utworzeniem centralnego archiwum mniejszości niemieckiej w Polsce, którego zalążek stanowi działające w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

W zjeździe delegatów ZNSSK udział wzięła konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers, która zapewniła po raz kolejny o dalszej pomocy ze strony Republiki Federalnej Niemiec dla Niemców w Polsce. – Niemcy oraz Republika Federalna dalej stoją u waszego boku i także w przyszłości będą wspierać waszą pracę. Jestem pod szczególnym wrażeniem pracy w ramach takich projektów jak Samstagskurse oraz szkółki piłkarskie Miro-Deutsche Fuβballschule, ale także współpracy mniejszości niemieckich z Europy – powiedziała konsul Wolbers.

 

VdG/Rudolf Urban

Show More