Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Głos samorządu: Czeka nas brutalny rok

Z Józefem Swaczyną, starostą strzeleckim, rozmawia Krzysztof Świerc

 

Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Foto: Jerzy Stemplewski

 

Jaki był dla starostwa strzeleckiego miniony rok i które ze zrealizowanych w nim zadań uważa Pan za najważniejsze dla lokalnej społeczności?

 

 

Nie mam wątpliwości co do tego, że był dla nas bardzo pomyślny, głównie z tego powodu, że z powodzeniem realizowaliśmy szereg zaplanowanych inwestycji. Mam tu na myśli nie tylko te zakończone przedsięwzięcia, ale i te będące w trakcie realizacji, jak na przykład rozpoczęcie budowy dwukilometrowej drogi między miejscowością Dolna a Strzelcami Opolskimi. Poza tym bardzo cieszy mnie fakt, że w 2017 roku udało się sfinalizować zakup dla naszego szpitala powiatowego nowego tomografu komputerowego o wartości 1,5 miliona złotych. W wielkim skrócie – to nasze dwa najbardziej moim zdaniem znaczące przedsięwzięcia ubiegłego roku. Nasi mieszkańcy oczekiwali ich od nas, bo zwiększają one jakość i wygodę życia.

 

 

Proszę porównać miniony rok z kilkoma wcześniejszymi latami pod względem ekonomicznym – czy był lepszy, gorszy bądź taki sam i dlaczego?

 

Moim zdaniem miernikiem rozwoju każdego powiatu są inwestycje, to od ich ilości i jakości możemy mówić albo o stagnacji, cofaniu się, albo o stopniu postępu. Nie jest też żadną tajemnicą fakt, że olbrzymi procent przeprowadzanych w powiatach inwestycji to głównie wysiłki ukierunkowane na poprawę stanu dróg. Biorąc ten aspekt pod uwagę, z satysfakcją mogę stwierdzić, że 2017 był dla nas trzecim z rzędu rokiem, w którym nasze nakłady na poprawę dróg w powiecie strzeleckim oscylowały w granicach 12 milionów złotych! Nie popadamy jednak z tego powodu w stan samozadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że pod tym względem bieżący rok również będzie dla nas owocny. Korzystając z okazji, pragnę podkreślić, że nasz upór w tej kwestii sprawił, że w powiecie strzeleckim bardzo dostrzegalna jest już poprawa stanu dróg. Co również warte podkreślenia, nasze gminy czynnie w tym pożytecznym procesie uczestniczyły, współpracując z nami i dokładając się finansowo do wspólnej puli.

 

 

A jaki Pana zdaniem będzie bieżący rok?

 

Działania ekipy rządzącej krajem jasno wskazują, że będą to kolejne miesiące kupowania przez nią wyborców na szczeblach samorządowych. Jednocześnie uważam też, że będzie to rok niezwykle brutalny w kontekście kampanii wyborczej, a w województwie opolskim pojawi się moim zdaniem dodatkowo hasło: trzeba odsunąć Niemców od władzy! Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, a to przekuje się na gminy i powiaty. Rządzący, mając do dyspozycji media rządowe z telewizją, radiem i gazetami, będą je wykorzystywać jak tylko się da, bez zmiłuj się, aby osiągnąć swój cel.

 

 

Ciekaw jestem, jak wyglądają priorytety starostwa strzeleckiego na najbliższe miesiące. Pytam o to dlatego, że pierwszy kwartał każdego roku jest zwykle punktem startowym do wszystkich zadań, które będzie się w nim realizowało.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wspólnie z gminą Leśnica remontować będziemy amfiteatr i pomnik na Gorze św. Anny, co kosztować będzie ponad 12 milionów złotych. Prace mają tam ruszyć już na wiosnę, a w planach jest też lifting tamtejszych ścieżek. Odnowione będą też między innymi kamienne siedziska, wzmocnione zostaną mury oporowe, a całość oświetlimy. Do tego czeka nas także modernizacja szpitala w Strzelcach Opolskich, która powinna zamknąć się w kwocie około 10 milionów złotych. Projekty w tej kwestii dotyczą między innymi modernizacji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni endoskopowej i oddziału ginekologiczno-położniczego.

 

 

Głośno jest także o termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie.

 

Owszem, bo to też jedno z naszych priorytetowych zadań na 2018 rok, na które przeznaczymy około 6 milionów złotych. Czeka nas również gruntowna modernizacja drogi między Cisową a Zalesiem. W tym wypadku szykujemy się na wydatek sięgający ponad 8 milionów złotych. Reasumując – już na podstawie przedsięwzięć, o których wspomniałem, widać, że w bieżącym roku czekają nas bardzo poważne inwestycje, a to tylko część przedstawionego przeze mnie planu działania, bo przecież jest też szereg zadań, które będziemy realizować wspólnie z gminami. Ba, samych chodników w powiecie strzeleckim będzie wykonanych w tym roku za prawie 3 miliony złotych, w tym wypadku gminy dołożą 1 300 000 złotych. Dzięki temu pojawi się także mnóstwo wygodnych, a przede wszystkim bezpiecznych dla naszych mieszkańców chodników przy naszych drogach powiatowych.

Show More