Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Głos samorządu: Gminy łączą siły

Spotkanie robocze obu burmistrzów i przewodniczących rad gmin.
Foto: UMiG Krapkowice

Dwa samorządy podpisały list intencyjny o współpracy i od razu przystąpiły do działania. Od lipca w obu gminach zorganizowano spotkania robocze, wspólne sesje obu rad gmin, a także pierwszą inicjatywę – koncert młodzieżowy. W planach włodarzy Krapkowic i Gogolina jest dużo więcej.

 

 

Wszystko zaczęło się 17 lipca, kiedy to Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina, i Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic, w obecności swoich zastępów podpisali list intencyjny. Zgodnie z umową o partnerstwie obie gminy zamierzają stworzyć warunki dla silnego rozwoju na poziomie ponadlokalnym. – Chcemy pracować bliżej. Nasz projekt jest otwarty i liczymy na wsparcie pozostałych samorządów. Jednym z takich wspólnych działań jest zapewnienie dobrej obsługi mieszkańcom i rozwiązywanie codziennych problemów, z jakimi spotykają się samorządy lokalne. Musimy być konkurencyjni, nie konkurując ze sobą – mówił wtedy burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

 

Przede wszystkim dobre sąsiedztwo

W podpisanym porozumieniu zdefiniowano obszary, w których oba samorządy będą chciały podejmować wspólne inicjatywy. To między innymi poprawa dostępności ruchu poprzez wykorzystanie potencjału zrekonstruowanego systemu komunikacyjnego łączącego Krapkowice z Gogolinem, ale także rozwój wspólnej bazy sportu, rekreacji i wypoczynku, jak również optymalizacja świadczenia usług komunalnych, z uwzględnieniem gospodarki ściekami i odpadami, a także projekty realizowane wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe. – Jesteśmy sąsiadami, dobrymi sąsiadami, a w ostatnich latach zdaliśmy sobie sprawę, że mamy wiele wspólnych obszarów społeczno-ekonomicznych i chcemy rozwijać te dobre relacje tak, aby nasze dwie społeczności miały konstruktywną, konkretną współpracę – mówił burmistrz Andrzej Kasiura przy podpisywaniu listu intencyjnego.

Włodarze obu gmin chcą pokazać, że ich wspólne działania nie znają granic. Najważniejsza jest współpraca, a nie konkurowanie między samorządami. Tylko ta pierwsza gwarantuje efektywne działanie, dlatego burmistrzowie otwarci są także na współpracę z innymi samorządami. Wspólny harmonogram ma być jednym z ważniejszych aspektów współpracy Krapkowic i Gogolina. Ma to być stworzenie spójnego wizerunku obszarów obu gmin, jako miejsc atrakcyjnych do życia, zwiedzania i inwestycji.

W tym celu odbyło się już kilka spotkań, podczas których wspólne inicjatywy, czy idee wypracowywali urzędnicy, dyrektorzy domów kultury czy nawet radni.

 

Wspólny los, wspólne decyzje

O połączeniu potencjałów, czyli wspólnej promocji i organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych – rozmawiano podczas pierwszego z cyklu spotkań roboczych między samorządami Krapkowic i Gogolina. Rozmawiano wtedy o wspólnej ofercie kulturalnej, wzajemnej promocji i organizacji wydarzeń oraz o preferowaniu ulg dla mieszkańców obu gmin. Obaj włodarze podkreślali, że nie chodzi o rywalizację wśród proponowanych wydarzeń kulturalnych, ale współpracę i wzajemne uzupełnianie się. W ten sposób ma powstać wspólny harmonogram kulturalnych działań na terenie obu gmin.

Samorządy idą jeszcze dalej. Na początku września zorganizowano wspólną sesję obu rad gmin. Rajcy przy konstruktywnej dyskusji zebrali się w Krapkowicach, by omówić możliwości i perspektywy współpracy, których owoc ma być prawdziwym wysypem inwestycji. Pod uwagę bierze się wspólną realizację wielkich zadań spajających obie gminy, jak kompleks basenów, stadionów czy ścieżek rowerowych. I wszystko w kontekście wspólnej aglomeracji.

Pierwsza wspólna inicjatywa obu samorządów: koncert Fahro w Gogolinie.
Foto: UM Gogolin

 

W ostatnim czasie zacieśnianie współpracy Krapkowic i Gogolina nabiera tempa, a pierwsze namacalne efekty są już widoczne. Obie społeczności bawiły się pod koniec października na koncercie francuskich muzyków. Wokaliści Romain Lateltin i Théophil Ardy zabrali gogolińską i krapkowicką publiczność w niezwykłą, muzyczną podróż i chociaż koncert skierowany był głównie do młodzieży, w rytmach disco, western pop czy energicznego rocka, to w Gogolinie bawiła się również starsza część widowni. Koncert był pierwszą wspólną kulturalną ofertą dla mieszkańców obu gmin, ale włodarze Krapkowic i Gogolina zapowiadają, że możliwości do współpracy w kolejnych miesiącach będzie więcej.

Dominika Bassek

Show More