Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Głos samorządu: Każda decyzja to ogromna odpowiedzialność

Wójt gminy Zębowice Waldemar Czaja
Foto: Anna Durecka

Z Waldemarem Czają, wójtem gminy Zębowice, rozmawia Anna Durecka

Jak Pan ocenia sytuację w swojej gminie w odniesieniu do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, czyli tych związanych z oświatą, infrastrukturą i bezpieczeństwem?

W tym roku przyszło nam się zmierzyć ze zmianami w oświacie, wynikającymi z reformy przeprowadzonej przez rząd. W Zębowicach istnieje zespół gimnazjalno-szkolny, który musimy od września przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową. Zespół składał się z dwóch budynków: szkoły podstawowej, a po drugiej stronie ulicy było gimnazjum. Kurator wyraził zgodę, by w obecnym budynku podstawówki były klasy do 1 do 4, a w byłym gimnazjum klasy od 5 do 8. W sumie w tych dwóch budynkach będzie uczyło się około 200 dzieci. Poza tym mamy przedszkole z trzema oddziałami w Zębowicach i jeden oddział w Radawiu. Ponieważ w przedszkolu zostaje kolejny rocznik, zdecydowałem się na otwarcie następnego oddziału, żeby nikogo nie odesłać z kwitkiem. W Radawiu do przedszkola pójdzie 25 dzieci, a reszta znajdzie miejsce w Zębowicach.

Ważnym tematem jest również bezpieczeństwo i związana z tym infrastruktura.

Nasza gmina jest zalesiona w ponad 67 procentach, więc kwestia ochrony przeciwpożarowej jest dla nas bardzo istotna. Mamy cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej, dwie w systemie ratowniczo-gaśniczym w Zębowicach i Radawiu i dwie pomocnicze: Kadłub Wolny i Knieja. Udało nam się pozyskać środki na zakup nowego sprzętu. Kupiliśmy dwa nowe samochody do straży w Radawiu, dwa samochody jeden nowy, jeden używany do straży w Zębowicach. Od naszej gminy partnerskiej Birkenfeld w Niemczech dostaliśmy również samochód strażacki i on jest w Kniei. Dla Kadłuba Wolnego zakupiliśmy wraz ze Wspólnotą Lasów Drobnowłościańskich również używany samochód. Myślę, że nasze wyposażenie jest teraz na dobrym poziomie. Jako gmina mamy mały budżet, więc każda inwestycja, każda decyzja, każdy podpis to jest ogromna odpowiedzialność.

Jak wygląda kwestia gospodarki ściekowej w gminie?

Teren naszej gminy jest rozłożysty, mamy coraz mniej ludzi, ale mieszkają oni w dużym rozrzucie. Dzięki pani prof. Płonce z Politechniki Gliwickiej, która w 2003 roku przeprowadziła dla nas szczegółową analizę sytuacji i opracowała system, który do tej pory przynosi rozwiązania gospodarki ściekowej, jesteśmy w dobrej sytuacji. Trzy etapy inwestycyjne już za nami. Mamy prawie 400 oczyszczalni w zabudowie mieszkaniowej. Złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek na kolejne oczyszczalnie wraz z przebudową stacji wodociągowej w Kniei. Szanse na otrzymanie finansowania są spore. Gdyby ta inwestycja się udała, to bylibyśmy jako gmina w 100 procentach skanalizowani.

Czy udały się jakieś inwestycje związane z infrastrukturą drogową?

W ramach Obszaru Północnego udało się pozyskać środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Zębowice – Kadłub Wolny. Rozpoczynamy właśnie procedurę przetargową. To zadanie ma być zakończone do czerwca 2019 roku. Ta ścieżka nas połączy z Olesnem i Dobrodzieniem. Obecnie jesteśmy w trakcie przebudowy drogi na trasie Knieja – Grodziec. Będę się starał o wyremontowanie również tego zniszczonego odcinka z Zębowic do Kniei. To jest droga powiatowa, rozmawiałem już o tym ze starostą, czy nie dałoby się tam położyć nowej nawierzchni. Poza tym zrobiliśmy remont dachu na gminnym obiekcie w Nowej Wsi, remont dachu i wieży oraz komina CO w jednostce OSP Kadłub Wolny, remont dachu na jednostce OSP w Zębowicach i odnowę elewacji w świetlicy w Kniei.

Czy ma Pan jeszcze jakieś niespełnione życzenia związane z inwestycjami na terenie gminy?

Moim marzeniem jest oczywiście przyciąganie inwestorów. Ale z tym mamy problemy, bo jako gmina jesteśmy daleko od autostrady, dróg szybkiego ruchu. Mamy inwestora, który chce zagospodarować szkołę w Kadłubie Wolnym i budynek po przedszkolu i stworzyć tam dom spokojnej starości. Niestety nie udało mu się uzyskać dofinansowania. Mam nadzieję, że się nie rozmyśli i że znajdzie pieniądze, bo ta inwestycja przyniosłaby nam nowe miejsca pracy. Na pewne rzeczy jako wójt nie mam niestety wpływu. Nie tracę jednak nadziei, że się uda.

Show More