Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Hilfe für Jugendliche der deutschen Minderheit

[responsivevoice_button voice='Deutsch Female' buttontext='Den Inhalt anhören']

 

 

Die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens schreibt zum dritten Mal das Johann-Kroll-Stipendium aus. Dieses richtet sich an Kinder und Jugendliche aus den Reihen der deutschen Minderheit, und zwar aus ganz Polen.

 

Miriam Powrósło war eine der Stipendiatinnen im letzten Jahr.
Foto: Marie Baumgarten

 

Polska wersja poniżej

 

Erstmals wurde das Johann-Kroll-Stipendium im Jahr 2018 zum 100. Geburtstag des 2000 verstorbenen Gründervaters der Oppelner Deutschen Minderheit vergeben. Sein Sohn Henryk zeigte sich froh darüber, dass gerade Johann Kroll Namenspatron der Initiative wurde: „Es war immer der Wunsch meines Vaters, die Jugend zu fördern. Denn die Jugend ist unsere Zukunft. Leider ist sein Wunsch erst nach seinem Tod in Erfüllung gegangen“.

 

Auch in diesem Jahr haben wieder Kinder und Jugendliche aus den Reihen der deutschen Minderheit in ganz Polen die Möglichkei, sich für ein Stipendium zu bewerben, das zwischen 500 und 2000 PLN dotiert wird. Wer also besondere Erfolge in der Schule, im Sport, in der Kunst oder im sozialem Engagement hat und Mitglied einer Organisation der deutschen Minderheit ist, kann seine Unterlagen bei der Stiftung einreichen.

 

So taten es im letzten Jahr ca. 60 Jugendliche, unter ihnen die junge Musikerin Miriam Powrósło. Das Stipendium hat sie für ihre musikalische Leidenschaft genutzt. „Ich freue mich sehr über das Stipendium. Ich werde mir dafür Utensilien für die Geige kaufen, wie Saiten oder Noten und Unterrichtsstunden. Ich kann es gut gebrauchen”, sagte Miriam kurz nach der Verleihung.
Die Chance auf das Stipendium besteht bis zum 30. Juni, dann nämlich endet die Bewerbungsfrist. Alle genauen Informationen sowie die Vergabekriterien sind auf der Internseite der Stiftung www.fundacja.opole.pl. zu finden.

 

ru

 

 

Stypendium: Fundacja Rozwoju Śląska czeka na zgłoszenia

 

Pomoc dla młodzieży mniejszości niemieckiej

 

Fundacja Rozwoju Śląska po raz trzeci ogłasza konkurs na stypendium im. Johanna Krolla, którego adresatami są dzieci i młodzież z szeregów mniejszości niemieckiej z całej Polski.

 

Po raz pierwszy stypendium im. Johanna Krolla zostało przyznane w roku 2018, w setną rocznicę urodzin zmarłego w 2000 roku ojca-założyciela opolskiej mniejszości niemieckiej. Jego syn Henryk ucieszył się, słysząc, że właśnie Johann Kroll stał się patronem tej inicjatywy: – Zawsze życzeniem mojego ojca było wspieranie rozwoju młodzieży, bowiem młodzież to nasza przyszłość. Niestety udało mu się to dopiero po śmierci.

 

Również w tym roku dzieci i młodzież z szeregów mniejszości niemieckiej z całej Polski mają możliwość ubiegania się o stypendia, których wysokość wynosi od 500 do 2000 zł. Zatem każdy, kto ma szczególne osiągnięcia w nauce szkolnej, w sporcie, sztuce czy w dziedzinie zaangażowania społecznego oraz jest członkiem którejś z organizacji mniejszości niemieckiej, może złożyć dokumenty w fundacji.

 

W ubiegłym roku tak właśnie uczyniła grupa około 60 młodych, wśród nich muzyk Miriam Powrósło. Otrzymane stypendium wykorzystała na realizację swojej pasji. – Bardzo się cieszę z tego stypendium. Kupię sobie za nie rzeczy potrzebne do gry na skrzypcach, np. struny czy nuty. Te środki bardzo mi się przydadzą – powiedziała Miriam tuż przyznaniu jej stypendium.
Szansa na stypendium będzie do 30 czerwca, wtedy bowiem upłynie termin składania aplikacji. Wszelkie szczegółowe informacje oraz kryteria udzielania stypendiów można znaleźć na stronie internetowej fundacji pod adresem www.fundacja.opole.pl

 

ru

 

Show More