Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Historia sukcesów

1239du-DFKDylaki
Założycielką koła i szefową jest Helga Baron. Foto: A. Durecka

Społecznie przepracowali kilkanaście tysięcy godzin, odnieśli sukcesy na polu edukacyjnym i kulturalnym, a to wszystko w ciągu 25 lat. Koło mniejszości niemieckiej w Dylakach ciągle się rozwija i już snuje plany na kolejne lata działalności.

 

Dylaki to wioska licząca niespełna 1300 osób, przy czym dwustu mieszkańców to członkowie tamtejszego DFK, którzy brali czynny udział w budowaniu mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie. Obecni byli podczas spotkania Niemców z Johannem Krollem w Strzebinowie oraz Domu Kultury w Ozimku, uczestniczyli w pierwszej niemieckojęzycznej Eucharystii na Górze Świętej Anny w 1989 roku oraz w Mszy Pojednania w Krzyżowej. Przy ich kole działa najstarsza na Opolszczyźnie grupa terenowa Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz zespół Dialog, który od 21 lat podbija sceny taneczne na całym świecie. Przewodnicząca organizacji w Dylakach, Helga Baron, poświęca większość swojego czasu na przygotowywanie przedsięwzięć, dzięki którym zarówno członkowie DFK, jak i cała wieś mogą się rozwijać.

 

Przede wszystkim edukacja

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach od momentu stworzenia takiej możliwości w Polsce uczniowie uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. – Na początku zdarzały się docinki i nieodpowiednie zachowanie wobec uczniów uczących się tego języka – mówi Helga Baron. – Po krótkim czasie to jednak zanikło, a stosunki ze szkołą do dzisiaj układają się bardzo dobrze. Szkoła aktywnie włącza się w różne akcje, wzbogacając swoimi programami nasze spotkania. Dzięki staraniom DFK przedszkole w Dylakach otrzymało gry dydaktyczne, materiały dla nauczycieli, przybory do pracy, sprzęt sportowy, kukiełki i instrumenty muzyczne, a szkoła została wyposażona w używany sprzęt komputerowy, który uzyskano dzięki współpracy z Niemcami w Danii. – Gościliśmy także dwóch nauczycieli z Niemiec, a kilkoro studentów Uniwersytetu Kilońskiego odbywało w PSP w Dylakach praktyki.

 

Młodzi Niemcy też aktywni

 

Młodzież z Dylak wyprzedziła Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, który został zarejestrowany w 1992 roku. Barbara Baron, córka pani Helgi, założyła grupę młodych aktywistów już dwa lata wcześniej. Grupa istnieje do dzisiaj i dzięki swojej wieloletniej, intensywnej aktywności wzbudza podziw innych kół terenowych BJDM. Warto wspomnieć, że dwóch członków DFK w Dylakach należy do założycieli ZMMN w RP.

W 1993 roku pani Barbara poszła o krok dalej i założyła zespół taneczny Dialog, który obecnie liczy 40 tancerzy. Partnerami, z którymi zespół współpracuje, są między innymi: Związek Ukraińców w Polsce, ukraiński zespół tańca ludowego Czeremosz, mniejszość niemiecka w Danii, Österreichische Landsmannschaft z Wiednia oraz mniejszość polska na Łotwie. – Do najważniejszych naszych sukcesów mogę zaliczyć Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Mniejszości Narodowych w Polsce, podwójne Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Mniejszości Narodowych Europy i Azji, wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego, dwukrotne I miejsce w opolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Pląsowadła”, nagrody choreografa, czterokrotne nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek dla animatorów kultury oraz udział w powstawaniu filmu polsko-amerykańskiego „Jubileusz” – opowiada Barbara Baron.

Zespół tańczył na scenach w całej Polsce, w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Danii, Szwecji, Holandii, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w Estonii. W nadchodzącym roku grupa wystąpi w Belgii podczas Europiade 2016.

– Sukcesy grupy są sukcesami dotychczasowych zarządów, rodziców, przyjaciół i ich intensywnej pracy. To sukces wszystkich członków DFK, którzy swoimi regularnymi składkami wspierają pracę zespołu, to również sukces tych, którzy finansowo wspierają zespół, a są nimi: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Österreichische Landsmannschaft z Wiednia i wielu prywatnych sponsorów – dodaje prowadząca zespół.

 

Imponujące liczby

 

– 249 osób z Dylak otrzymało pomoc medyczną w formie bezpłatnych leków, ponad 300 osób wzięło udział w licznych wycieczkach, a przeszło 200 młodych ludzi wzięło udział w koloniach organizowanych przez TSKN w Opolu. Ponadto przeszło 50 osób było na wczasach bądź pobytach sanatoryjnych organizowanych przez Towarzystwo Dobroczynne Niemców z oddziałem w Dylakach. Ale to nie wszystko – mówi przewodnicząca DFK. – Koło zorganizowało 3 seminaria historyczne, 9 weekendowych warsztatów tanecznych, 13 kursów językowych, 8 kursów robótek ręcznych, 24 wyjazdy na pielgrzymki, 18 wyjazdów wycieczkowych, 25 spotkań bożonarodzeniowych lub adwentowych, 25 spotkań z okazji Dnia Matki i Ojca, 23 razy obchodziliśmy dzień św. Marcina (w gminie Ozimek byliśmy pierwsi). Osiem razy zorganizowaliśmy uroczystości Dnia Seniora, 4 razy Dnia Dziecka oraz 18 wieczorków tanecznych.

Dagmara Mientus

Show More