Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jede Stimme zählt! / Każdy głos się liczy!

Vor jeder Parlamentswahl wird behauptet, die deutsche Minderheit müsse sich nicht für den Wahlkampf engagieren, da ihr ein Platz im Sejm gesetzlich garantiert sei. Dies ist aber nur ein Mythos. Auch die Wahlkomitees nationaler Minderheiten müssen sich um Stimmen bemühen, um an der Verteilung der Mandate teilhaben zu können.

 

 

Die Wahlkomitees hängen Banner und Plakate aus, verteilen Flyer und sonstige Gadgets und die Kandidaten für Abgeordnete und Senatoren versuchen überall dort zu sein, wo ihre potentiellen Wähler Zusammenkünfte oder Feste organisieren, um sich dann mit möglichst vielen Menschen zu treffen. Auch die deutsche Minderheit hat ein Wahlkomitee in der Woiwodschaft Oppeln gegründet und bemüht sich, ebenso wie ihre Mitbewerber, um die Wählergunst. Dieser Wahlkampf ist nötig, denn der deutschen Minderheit ist kein Platz im Sejm garantiert.
Eine nationale Minderheit, die ein Wahlkomitee gründet, ist nämlich landesweit von der sog. Fünf-Prozent-Hürde befreit und die einschlägige Bestimmung ist im Wahlgesetz verankert worden, um den Minderheiten ein erfolgreiches Bemühen um Sejm-Mandate zu ermöglichen, obwohl sie jeweils nur in einigen Regionen Polens leben. Ob und wie viele solcher Mandate das Wahlkomitee einer nationalen Minderheit in seinem Wahlkreis erlangt, hängt von der Anzahl der abgegebenen Stimmen ab. Es ist somit denkbar, dass das Wahlkomitee der deutschen Minderheit bei einer zu geringen Unterstützung in seiner Region letztlich ohne ein Abgeordnetenmandat bleibt. Dies würde bedeuten, dass die deutsche Minderheit im neuen Sejm erstmals keinen eigenen Vertreter hätte.
Anders verhält es sich bei der Senatswahl. Hier gilt überhaupt keine Fünf-Prozent-Hürde, denn bei dieser Wahl gibt es Ein-Mandat-Wahlkreise und derjenige Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Senator gewählt. Hierbei spielen die Parteizugehörigkeit oder sonstige gesamtstaatlichen Berechnungen keine Rolle.
Zur Erinnerung: Die Deutschen in Polen sind die einzige nationale Minderheit, deren Vertreter direkt als Abgeordnete in den Sejm aufgenommen werden. Die Abgeordneten anderer Minderheiten in Polen sind jeweils über das Wahlkomitee einer Partei angetreten.

 

 

 

Przed każdymi wyborami parlamentarnymi pojawia się stwierdzenie, że mniejszość niemiecka nie musi się angażować w kampanię wyborczą, bo ma ustawową gwarancję jednego miejsca w Sejmie. To jednak tylko mit. Komitety wyborcze utworzone przez mniejszości narodowe również muszą zabiegać o głosy, aby brać udział w podziale mandatów.

 

Komitety rozwieszają banery i plakaty, rozdają ulotki i inne gadżety, a kandydaci na posłów i senatorów starają się być wszędzie tam, gdzie ich potencjalni wyborcy organizują spotkania czy festyny, aby spotkać się z jak największą liczbą ludzi. Także mniejszość niemiecka utworzyła komitet wyborczy w województwie opolskim i – jak jej konkurenci – zabiega o poparcie wśród wyborów. Kampania ta jest potrzebna, bo mniejszość niemiecka nie ma gwarantowanego miejsca w Sejmie.
Mniejszości narodowe, które utworzą komitety wyborcze, są bowiem zwolnione jedynie z tzw. 5-procentowego progu wyborczego w skali kraju, a zapis taki został wprowadzony do Kodeksu wyborczego, aby dać mniejszościom możliwość ubiegania się o mandaty w Sejmie, mimo że żyją jedynie w niektórych regionach Polski. Czy i ile takich mandatów dany komitet mniejszości narodowej uzyska w swoim okręgu, zależy od liczby oddanych głosów. Jest więc możliwe, że komitet mniejszości niemieckiej, jeżeli uzyska zbyt małe poparcie w swoim regionie, nie będzie miał żadnego mandatu poselskiego. To by oznaczało, że mniejszość niemiecka w nowym Sejmie po raz pierwszy nie miałaby żadnego reprezentanta.
Inaczej natomiast sytuacja wygląda w wyborach do Senatu. Tutaj w ogóle nie obowiązuje próg 5-procentowy, ponieważ w tych wyborach istnieją okręgi jednomandatowe i ten kandydat, który uzyskuje najwięcej głosów, staje się senatorem. Nie gra tutaj roli przynależność partyjna ani inne ogólnokrajowe wyliczenia.
Przypomnijmy, że Niemcy w Polsce to jedyna mniejszość narodowa, która bezpośrednio wprowadza posłów do Sejmu. Posłowie należący do innych mniejszości w Polsce startowali z partyjnych komitetów wyborczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More