Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jest taka potrzeba

Michał Kulesza  Foto: Rudolf Urban
Michał Kulesza
Foto: Rudolf Urban

Z Michałem Kuleszą, dyrektorem zarządzającym wydawnictwa LektorKlett w Poznaniu, które wydało pierwszy podręcznik do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, rozmawia Rudolf Urban.

 

Mniejszość niemiecka od długiego czasu zabiegała o stworzenie podręcznika do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, ale nie znalazła wydawnictwa, które chciałoby się podjąć wyzwania. Dlaczego więc wydawnictwo LektorKlett zdecydowało się wejść w projekt tworzenia takiego podręcznika?

 

Stwierdziliśmy po prostu, że jest taka potrzeba. Jesteśmy w Polsce liderem, jeżeli chodzi o podręczniki do nauczania języka niemieckiego i zauważyliśmy, że jest nisza, jest konkretna potrzeba nauczycieli. Naszym zadaniem jest przygotowanie narzędzi dla nauczycieli, a ten projekt był też doskonałą okazją do wprowadzenia nowej metody nauczania, szczególnie że w przypadku języka mniejszości jest zdecydowanie większa liczba godzin. Uczący się języka obcego, drugiego mają zazwyczaj jedną lub dwie godziny lekcyjne w tygodniu, tutaj zaś mówimy o trzech lub czterech godzinach. Czyli możemy zastosować inne metody nauczania, które są bardziej efektywne. Język będzie zdecydowanie szybciej wprowadzony i będą zdecydowanie lepsze rezultaty. Dlatego pod względem merytorycznym podeszliśmy do projektu entuzjastycznie, bo jeżeli chodzi o względy biznesowe, musimy przyznać, że ta grupa nie jest ogromna. Ale to jest tym bardziej ciekawe doświadczenie dla nas jako wydawnictwa językowego.

 

Poł roku trwało przygotowanie, które obejmowało nie tylko samo stworzenie podręcznika, ale też uzyskanie pozwolenia ministerstwa edukacji oraz zapewnienia o przejęciu kosztów. Tempo było więc ekspresowe.

 

Tak, tutaj było duże zrozumienie i elastyczność ze strony nauczycieli, ale też tych wszystkich instytucji i osób, które udzielały nam sublicencji i praw do tekstów źródłowych. Proces ten, nawet jak na nasze standardy, był bardzo szybki. Chciałbym też jednak podkreślić, że mając teksty źródłowe, nie musieliśmy na szczęście dokonywać wielkich zmian, aby dopasować je do polskiej podstawy programowej. Jednak cykl wydawniczy, prawa autorskie i wszelkie inne czynności musiały być przeprowadzone i udało się to zrobić naprawdę w ekspresowym tempie. Jest to więc jeden z szybciej realizowanych projektów w naszym wydawnictwie.

 

Teraz czekamy na przygotowanie i ukazanie się kolejnych tomów podręcznika.

 

Nie ma chyba wątpliwości, że kolejne tomy powstaną i że w ramach także wyższych klas będziemy się starać przygotowywać podręczniki. Ale czekamy jeszcze na zmiany, jakie mają zajść w polskim szkolnictwie, bo podręczniki językowe muszą przecież pasować do typów szkół, jakie będą w Polsce, no i muszą m.in. być skorelowane z innymi przedmiotami. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dowiemy się szczegółów i będziemy mogli mówić o rozszerzeniu oferty poza podręcznik „Niko”. Ten jest przeznaczony dla małych dzieci i nie pasuje do młodzieży licealnej. Dla starszych uczniów będziemy wybierać inne podręczniki. Ale mamy także już w przygotowaniu nowe podręczniki dla uczniów uczących się języka niemieckiego jako obcego.

Show More