Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jetzt bewerben

Zum 100. Geburtstag des Gründervaters der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Johann Kroll vor einem Jahr rief die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens ein Stipendienprogramm ins Leben. Zur ersten Auflage meldeten sich 72 Kinder und Jugendliche. Bei der diesjährigen Edition hoffen die Organisatoren auf noch mehr Anmeldungen.

 

Die ersten Johann-Kroll-Stipendiaten wurden im Oktober 2018 vorgestellt Foto: K. Urban

 

 

 

Wersja polska poniżej

 

Das Johann-Kroll-Stipendium richtet sich an Kinder und Jugendliche aus den Reihen der deutschen Minderheit in ganz Polen, die neben sehr guten schulischen Leistungen auch in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Sport Erfolge verbuchen können. “Wir wollten schon seit Jahren in diesem Bereich etwas tun, um die Kinder und Jugendlichen auszuzeichnen. Wenn sie viel mehr tun als der Durchschnitt, sollten sie gewürdigt werden”, sagt Arnold Czech Vorstandsvorsitzender der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens. Daher werden auch mit dem Stipendium in erster Linie diejenigen Kinder und Jugendlichen ausgezeichnet, die in Wettbewerben und Wissenstests zu den Besten auf der Woiwodschaftsebene und darüber hinaus gehören.

 

 

Engagement für die Minderheit

Ein weiterer Bereich ist das soziale Engagement, das vor allem an diejenigen zukünftigen Stipendiaten gerichtet ist, die in den Organisationen der Deutschen Minderheit in ganz Polen aktiv tätig sind. Im Reglement des Stipendiums werden die Bedingungen so dargestellt: Für ein Stipendium im sozialen Bereich kann sich bewerben, wer sich persönlich und uneigennützig in die Arbeit der Minderheit einbringt, Ideengeber und Organisator von konkreten Projekten ist, wie Feste, Studienfahrten, Sammelaktionen und andere Kulturprojekte.

Dieser Stipendiumsbereich ist also vor allem an aktive Mitglieder der Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit sowie andere Jugendorgansiationen der Minderheit gerichtet, aber auch an die Absolventen des Kreativprojektes für Kinder und Jugendliche ELOm, das vom Haus der Deutsche-Polnischen Zusammenarbeit und dem Bund der Jugend der Deutschen Minderheit vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde.

 

 

Bewerbungsfrist nicht verpassen!

Bewerben kann man sich bis zum 30. Juni 2019 und die zukünftigen Stipendiaten dürfen nicht älter als 26 Jahre alt sein. Der Stiftungsvorsitzende Arnold Czech unterstreicht dabei, dass das Johann-Kroll-Stipendium keineswegs nur auf die Oppelner Region oder Schlesien begrenzt ist: “Es ist ein wenig traurig, dass sich aus den Regionen außerhalb Oppelns im letzten Jahr so wenig Bewerber gemeldet haben. Wir hoffen deshalb, dass in diesem Jahr die Informationen über das Stipendienprogramm besser zu den einzelnen Organisationen gelangen.” Und eine Bewerbung lohnt sich, denn die ausgewählten Stipendiaten erhalten entweder einmalig bis zu 2000 PLN oder zehn Monate lang jeweils 150 PLN.

 

Rudolf Urban

 

 

Alle Informationen zum Johann-Kroll-Stipendium gibt es bei der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens unter der Tel. 77 423 28 80, oder auf www.fundacja.opole.pl

 

 

 

 

Stypendium: Wspieranie rozwoju młodych członków mniejszości niemieckiej

Złóż aplikację

 

W setną rocznicę urodzin Johanna Krolla, ojca-założyciela Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, którą obchodziliśmy rok temu, Fundacja Rozwoju Śląska powołała do życia specjalny program stypendialny, do którego pierwszej edycji zgłosiła się grupa 72 dzieci i młodzieży. W ramach tegorocznej edycji programu jego organizatorzy mają nadzieję, że zgłoszeń będzie jeszcze więcej.

 

Stypendium im. Johanna Krolla to oferta skierowana pod adresem dzieci i młodzieży z szeregów mniejszości niemieckiej z całej Polski, które prócz bardzo dobrych wyników w szkole mogą też pochwalić się sukcesami w dziedzinie sztuki, nauki czy sportu. – Już od lat chcieliśmy coś zrobić w tym zakresie, aby wyróżniać dzieci i młodzież. Bo jeżeli robią o wiele więcej niż średnia, to trzeba ich docenić – mówi Arnold Czech, prezes Fundacji Rozwoju Śląska. Dlatego wspomniane stypendium służy w pierwszym rzędzie wyróżnianiu młodych ludzi, którzy należą do najlepszych w konkursach i testach wiedzy organizowanych na szczeblu wojewódzkim i wyższym.

 

 

Zaangażowanie na rzecz MN

Kolejny obszar to zaangażowanie społeczne, a jego adresatami są przede wszystkim ci z przyszłych stypendystów, którzy aktywnie działają w organizacjach mniejszości niemieckiej z całej Polski. W regulaminie stypendium warunki jego przyznania zostały przedstawione następująco: o stypendium w obszarze społecznym może ubiegać się każdy, kto wykazuje osobiste, bezinteresowne zaangażowanie w działalność MN, jako pomysłodawca czy organizator konkretnych projektów, jak np. festynów, wyjazdów studyjnych, akcji zbiórkowych czy innych projektów kulturalnych.

Ten obszar stypendialny dotyczy więc głównie aktywnych członków Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz innych organizacji młodzieżowych MN, a także absolwentów projektu rozwijania kreatywności wśród dzieci i młodzieży o nazwie ELOm, powołanego do życia rok temu przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz BJDM.

 

 

Nie przegap terminu składania aplikacji

Ubiegać się o stypendium można w terminie do 30 czerwca 2019 roku, a przyszli stypendyści nie mogą być starsi niż 26 lat. Prezes Arnold Czech podkreśla, że możliwość otrzymania stypendium im. Johanna Krolla nie ogranicza się bynajmniej do osób z terenu regionu opolskiego czy Śląska: – To trochę smutne, że z regionów spoza Opolszczyzny w ubiegłym roku zgłosiło się tak niewielu kandydatów. Dlatego mamy nadzieję, że w tym roku informacje o programie stypendialnym lepiej dotrą do poszczególnych organizacji.
A złożyć aplikację warto, bo wybrani stypendyści otrzymają albo jednorazowo nawet 2 tys. zł, albo przez okres dziesięciu miesięcy po 150 zł.

 

Rudolf Urban

 

 

Wszelkie informacje na temat stypendium im. Johanna Krolla można uzyskać w Fundacji Rozwoju Śląska pod nr. tel. 77 423 28 80 lub na stronie www.fundacja.opole.pl

Show More