Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jugendaktivität wächst

Mit Katrin Koschny, der Vorsitzenden des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit, sprach Anna Durecka

 

Katrin Koschny
Foto: privat

 

 

Polska wersja poniżej

 

Der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit beendete das Jahr 2018 mit einer Jugendkonferenz in Oppeln vom 14. bis 16. Dezember. Was wurde dabei thematisiert?

Wir haben für etwa 30 Teilnehmer einen Workshop über ehrenamtliche Tätigkeit und die Situation im heutigen Deutschland angeboten. An der Konferenz nahmen diesmal neben BJDM-Mitgliedern auch Vertreter des Vereins deutscher Hochschüler teil. Für viele war es ihre erste Jugendkonferenz. In den letzten Jahren, auch im vorigen Jahr, sind neue BJDM-Ortsgruppen entstanden, also war die Konferenz auch für uns eine Gelegenheit zu zeigen, was unsere Organisation tut, um neue Mitglieder in unsere Strukturen einzuführen. Nach mehreren verschiedenen Projekten haben wir neue Mitglieder hinzugewonnen, so zum Beispiel nach dem Sommercamp, was uns natürlich sehr freut.

 

Aus dieser Sicht freut Sie auch sicherlich die Popularität des Projekts „Elementarschulung für jugendliche Gruppenleiter der Deutschen Minderheit” des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit?

Ja, es ist eine sehr gute Idee. Ich habe mich letzte Woche mit ELOM-Absolventen getroffen und ich setze große Hoffnungen in sie, und zwar nicht unberechtigt, denn bereits für dieses Jahr bahnen sich zwei Projekte von ELOM-Absolventen an, die unter unserem BJDM-Schild organisiert werden sollen. Eines davon sind „In vier Himmelsrichtungen”, die Fortführung eines Mini-Schulprojekts in Chmiellowitz. Und die Teilnehmerinnen dieser Gruppe wollen am Buchfestival in Oppeln teilnehmen um dort etwas Interessantes anzubieten. Ich war zwar nicht am Workshop der Teilnehmer der ELOM direkt beteiligt, aber wir waren als BJDM bei der ganzen Schulung anwesend. Ich war zusammen mit dem Vizevorsitzenden Oskar Zgonina bei einem Integrationstreffen dabei. Es ist jedenfalls ganz bestimmt eine Gruppe von aktiven und für die Jugend der deutschen Minderheit handlungswilligen jungen Menschen. Im Übrigen hat ELOM-Absolvent Szymon Folp inzwischen eine BJDM-Gruppe in Ratibor gegründet. In den letzten Jahren haben wir neue Ortsgruppen in Luboschütz und Rosenberg bekommen, der BJDM Beuthen ist größer geworden und der BJDM Oppeln hat sich nun unter Weronika Koston und Robert Kokot reaktiviert. Ich freue mich, dass unser Ziel, neue Führungskräfte für unsere Ortsgruppen zu gewinnen, erreicht wurde.

 

Welche Pläne hat der BJDM für dieses Jahr?

Unser erstes großes Projekt ist traditionell das Große Schlittern um die Mitte März. Im Sommer machen wir bei einem Sommercamp mit, diesmal in Rumänien. Hinzu kommt ein Inlinecamp in Jüterbog (Brandenburg) vom 7. bis 13. Juli. Wir planen zwei Mal eine Stadtrallye in Oppeln, da es letztes Jahr ein sehr gelungenes Projekt war. Wir wollen auch zwei Studienreisen unternehmen: nach Berlin und Wien. Nächste Woche fahren wir zusammen mit dem Ensemble Dialog nach Flensburg (Schleswig-Holstein), wo wir über die deutsche Minderheit in Polen referieren werden. Auch wollen wir dieses Jahr unsere Treffen in Schulen fortsetzen, wobei wir in den älteren Grundschulklassen unsere Organisation vorstellen werden. Zudem planen wir Schulungen für den Vorstand, selbstverständlich eine Jugendkonferenz und einen Weihnachtsmarkt. Das wird ganz sicher ein Jahr voller Projekte und Aufgaben.

 

 

 

Aktywność młodzieży rośnie

 

Z Katrin Koschny, przewodniczącą Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, rozmawia Anna Durecka.

 

 

Rok 2018 Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej zakończył konferencją młodzieżową, która odbyła się od 14 do 16 grudnia w Opolu. Jakim kwestiom była ona poświęcona?

Zorganizowaliśmy dla około 30 uczestników warsztaty na temat działalności społecznej oraz sytuacji we współczesnych Niemczech. W konferencji wzięli udział w tym roku nie tylko członkowie BJDM, ale też Związku Niemieckich Studentów. Dla wielu osób to była pierwsza konferencja młodzieżowa. W ostatnich latach, również w ubiegłym roku, powstały nowe koła terenowe BJDM, więc ta konferencja była też dla nas okazją do pokazania, co robi nasza organizacja, wprowadzenia nowych członków w nasze struktury. Po kilku różnych projektach zyskaliśmy nowych członków, na przykład po Sommercampie, co nas oczywiście bardzo cieszy.

 

Z tego punktu widzenia zapewne cieszy was też popularność projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Elementarz Lider Organizacji Mniejszości Niemieckiej”?

Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Spotkałam się w zeszłym tygodniu z absolwentami ELOM i wiążę z nimi duże nadzieje, zresztą niebezpodstawnie, bo już w tym roku szykują się dwa projekty absolwentów ELOM, które będą organizowane pod naszym, BJDM-owym szyldem. Jednym z nich będzie projekt „In vier Himmelsrichtungen”, kontynuacja miniprojektu, który był organizowany w szkole w Chmielowicach. A przedstawicielki tej grupy chcą wziąć udział w Festiwalu Książki w Opolu, gdzie zaproponują ciekawe wydarzenia dla młodych osób. W ELOM nie brałam udziału bezpośrednio w części warsztatowej, ale w prawie każdym bloku szkoleniowym byliśmy jako BJDM obecni. Razem z wiceprzewodniczącym Oskarem Zgoniną byliśmy na jednym ze spotkań integracyjnych. W każdym razie na pewno jest to grupa aktywnych i skorych do działania na rzecz młodzieży mniejszości niemieckiej młodych ludzi. Zresztą jeden z absolwentów ELOM, Szymon Folp, założył już grupę BJDM w Raciborzu. W ostatnich latach doczekaliśmy się nowych kół w Luboszycach, Oleśnie, powiększyła się grupa BJDM w Bytomiu, nastąpiła też reaktywacja BJDM w Opolu z Weroniką Koston i Robertem Kokotem na czele. Cieszę się również z faktu, że nasz cel, jakim było pozyskanie młodych liderów w został osiągnięty.

 

Jakie Związek ma plany na najbliższy rok?

Pierwszym naszym dużym projektem będzie tradycyjnie Wielkie Ślizganie, które odbędzie się w połowie marca. Latem weźmiemy też udział w Sommercampie, który tym razem odbędzie się w Rumunii. Będzie też Inlinecamp w Jüterbog, od 7 do 13 lipca. Planujemy dwa razy zorganizować Stadtrallye w Opolu, bo w zeszłym roku był to bardzo udany projekt. Wybieramy się w dwie podróże studyjne: do Berlina i do Wiednia. Razem z zespołem Dialog w przyszłym tygodniu jedziemy do Flensburga, gdzie będziemy referować o mniejszości niemieckiej w Polsce. Chcemy też w tym roku kontynuować nasze spotkania w szkołach, w starszych klasach szkół podstawowych będziemy przedstawiać naszą organizację. Planujemy szkolenia dla zarządu, oczywiście konferencję młodzieżową, jarmark. Na pewno będzie to rok pełen projektów i zadań.

Show More