Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Junge Menschen fördern / Wspieramy młodych

Junge Stipendiaten des Johann-Kroll-Stipendiums nahmen den Preis vom SKGD-Vorsitzenden Rafał Bartek (1.v.l.), Stiftungsvorsitzenden Arnold Czech (2.v.r.) und dem Sejmabgeordneten Ryszard Galla (1.v.r.) entgegen.
Foto: Katarzyna Urban/Wochenblatt.pl

 

Die 15. Deutschen Kulturtage in der Oppelner Region begannen letzte Woche traditionell mit einem Symphoniekonzert in der Oppelner Philharmonie. In den Konzertsaal kamen kurze Zeit vorher über 40 junge Menschen aus den Reihen der deutschen Minderheit und haben die ersten Johann-Kroll-Stipendien entgegengenommen.

 

Polska wersja poniżej

 

In diesem Jahr standen zum Auftakt der Deutschen Kulturtage die Jugendlichen der deutschen Minderheit im Mittelpunkt, denn sie nahmen vor dem Konzert das Johann-Kroll-Stipendium entgegen, das von der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens ausgelobt wurde. Zu diesem zum 100. Geburtstag des Gründers der Deutschen Minderheit erstmals ausgeschriebenen Programm haben sich 72 Menschen aus ganz Polen gemeldet, ein Stipendienkapitel hat 48 ausgewählt, die sich besonders hervorgetan haben in Bereichen Wissenschaft, Sport, Kunst oder soziales Engagement.

 

Junge Stipendiaten des Johann-Kroll-Stipendiums nahmen den Preis vom SKGD-Vorsitzenden Rafał Bartek (1.v.l.), Stiftungsvorsitzenden Arnold Czech (2.v.r.) und dem Sejmabgeordneten Ryszard Galla (1.v.r.) entgegen.
Foto: Katarzyna Urban/Wochenblatt.pl

 

“Wir wollten schon seit Jahren in diesem Bereich etwas tun und die Jugendlichen auszeichnen. Wenn sie viel mehr tun als der Durchschnitt sollten sie gewürdigt werden”, sagt Arnold Czech Vorstandsvorsitzender der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens. Und für Henryk Kroll, den Sohn des Begründers der SKGD und langjährigen Abgeordneten der Deutschen Minderheit im polnischen Sejm, ist dieses Stipendium auch eine Anerkennung der ganzen Familie: “Damit wird nicht nur mein Vater geehrt, sondern auch unser Familienname hochgehalten. Ich danke wirklich von Herzen für diese Initiative.”

Wiktoria Ernst und Karolina Fronia freuen sich über das Stipendium.
Foto: Katarzyna Urban/Wochenblatt.pl

 

Alle 48 Stipendiaten erhalten ein Schuljahr lang eine monatliche Förderung von 200 PLN, die sie für verschiedene Zwecke nutzen können. Wiktoria Ernst und Karolina Fronia – beide sind Finalistinnen polenweiter Deutschwettbewerbe – wollen z.B. die Mittel für Schulungen und Workshops nutzen, damit sie sich in der deutschen Sprache noch besser entwickeln können. Jakub Pieczyk, der das Stipendium ebenfalls wegen seiner Deutschkenntnisse erhalten hatte, setzt dagegen auf Bücher. “Ich freue mich wirklich sehr, dass ich das Stipendium erhalten habe und bin sehr glücklich, dass meine Mutter mich angemeldet hat”, sagt Jakub Pieczyk und Kacper Kowol plant das Stipendium auch für seine Sportleidenschaft zu nutzen. “Ich bin Kapitän der Fußballmannschaft des MKS Gogolin und kann mich mit dem Stipendium auch in diesem Bereich weiterentwickeln”, sagt Kacper Kowol und fügt hinzu, dass das Stipendium für ihn eine wichtige Motivation für die Zukunft ist.

Die Vergabe der ersten Johann-Kroll-Stipendien ist auch für die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens eine Motivation, denn bereits jetzt steht fest, dass in den kommenden Jahren das Programm weitergeführt werden soll, um talentierte Vertreter der Jugend der deutschen Minderheit zu förden.

 


Die Stipendien wurden in den Bereichen Wissenschaft, Sport, Kunst udn soziales Engagement vergeben.
Foto: Katarzyna Urban/Wochenblatt.pl

 

XV edycja Dni Kultury Niemieckiej na Opolszczyźnie rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu tradycyjnie koncertem symfonicznym w Filharmonii Opolskiej. Na krótko wcześniej salę koncertową wypełniła grupa ponad 40 młodych ludzi wywodzących się z szeregów mniejszości niemieckiej, którzy odebrali pierwsze stypendia im. Johanna Krolla.

 

W tym roku podczas inauguracji Dni Kultury Niemieckiej w Opolu w centrum uwagi znaleźli się młodzi członkowie mniejszości niemieckiej, którzy przed rozpoczęciem koncertu odebrali stypendia im. Johanna Krolla, ufundowane przez Fundację Rozwoju Śląska. Do udziału w tym programie, ogłoszonym po raz pierwszy z okazji setnej rocznicy urodzin założyciela organizacji mniejszości niemieckiej, zgłosiły się 72 osoby z całej Polski, kapituła przyznająca stypendia wybrała 48 osób, które szczególnie wyróżniły się w dziedzinie nauki, sportu, sztuki czy zaangażowania społecznego.

– Już od lat chcieliśmy coś zrobić w tym zakresie i wyróżnić tych młodych ludzi. Bo jeśli robią więcej niż przeciętnie, to trzeba ich docenić – mówi Arnold Czech, przewodniczący zarządu Fundacji Rozwoju Śląska. Natomiast dla Henryka Krolla, syna założyciela TSKN oraz długoletniego posła mniejszości niemieckiej w Sejmie RP, to stypendium jest też dowodem uznania dla całej rodziny: – Jest to nie tylko uhonorowanie mojego ojca, lecz także wyraz szacunku dla całej naszej rodziny. Naprawdę z serca dziękuję za tę inicjatywę.

Unter den Stipendiaten ist auch Kacper Kowol.
Foto: Katarzyna Urban/Wochenblatt.pl

 

Cała grupa 48 stypendystów będzie przez okres jednego roku szkolnego otrzymywała comiesięczną dotację w wysokości 200 PLN, którą będą mogli przeznaczyć na różne cele. Wiktoria Ernst i Karolina Fronia – obie są finalistkami ogólnopolskich konkursów języka niemieckiego – zamierzają wykorzystać przyznane środki np. na szkolenia i warsztaty, aby jeszcze lepiej rozwinąć swoją znajomość języka niemieckiego. Z kolei Jakub Pieczyk, który również otrzymał stypendium ze względu na swoją znajomość języka niemieckiego, stawia na książki: – Naprawdę bardzo się cieszę, że otrzymałem to stypendium, i jestem bardzo szczęśliwy, że moja mama mnie zgłosiła – mówi Jakub Pieczyk, a Kacper Kowol planuje wykorzystać stypendium także na pielęgnowanie swojej pasji sportowej. – Jestem kapitanem drużyny piłkarskiej MKS Gogolin i dzięki stypendium będę mógł się lepiej rozwijać także w tej dziedzinie – mówi Kacper Kowol i dodaje, że stypendium jest dla niego ważną motywacją na przyszłość.

Także dla Fundacji Rozwoju Śląska rozdanie pierwszych stypendiów im. Johanna Krolla stanowi motywację, już teraz bowiem wiadomo, że w nadchodzących latach program ma być kontynuowany, aby wspierać rozwój utalentowanych przedstawicieli młodzieży z mniejszości niemieckiej.

Rudolf Urban

Show More