Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kasa na kulturę

Konsulat wspiera projekty kulturalne, które mają na celu pielęgnację niemieckich tradycji i języka.
Foto: Piotr Smykała

Jeszcze tylko do 1 marca każde koło DFK, zarząd gminny lub powiatowy TSKN mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów kulturalnych na ten rok do Konsulatu RFN w Opolu. Wnioski należy składać w opolskim biurze TSKN.

 

– W ciągu roku jest tylko jeden nabór wniosków, dlatego należy zaplanować projekty, które miałyby być zrealizowane do końca danego roku kalendarzowego. A jest o co walczyć, bo w zeszłym roku konsulat dofinansował aż 143 projekty kulturalne na łączną kwotę prawie 430 tys. złotych – informuje rzeczniczka prasowa TSKN Joanna Hassa. Wnioski należy składać do biura TSKN do 1 marca. Tutaj zostaną one poddane weryfikacji przez komisję TSKN ds. rozpatrywania wniosków z Konsulatu RFN, a następnie przez sam Konsulat RFN w Opolu. W tym roku wnioski będą segregowane również tematycznie. – Ponieważ wiele wniosków dotyczy podobnych imprez, na przykład otrzymujemy zawsze kilkadziesiąt wniosków na finansowanie imprez z okazji dnia św. Marcina, to w tym roku będziemy je składać w konsulacie w pakiecie tematycznym. Konsulat z kolei będzie przyznawał konkretną sumę na taki właśnie pakiet – wyjaśnia Joanna Hassa. Konsulat co roku przyznaje wsparcie finansowe dla projektów mniejszości niemieckiej, których celem jest pielęgnowanie niemieckich tradycji, kultury oraz języka niemieckiego takie jak Oktoberfest, Maibaum, jarmark bożonarodzeniowy. Udział finansowy konsulatu w danym projekcie wynosi 80 procent całego kosztu. Szczegółowe informacje na temat wniosków oraz formularze dostępne są na www.skgd.pl w zakładce „strefa DFK” oraz u Wioletty Skoworonek pod numerem telefonu 77 40 21073.

 

Anna Durecka

Show More