Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kinderunis in den DFKs / Uniwersytety dziecięce w kołach DFK (+audio)

Eine der Kinderunis im rumänischen Bekokten war zum Thema Zirkus.
Foto: Dragos Dumitru/kinderuni.ro

Die Miro Deutsche Fußballschule oder die Samstagskurse sind vor allem bei der deutschen Minderheit in der Oppelner Region beliebte Projekte, deren Ziel es ist, den Kleinsten die deutsche Sprache spielerisch näher zu bringen. Das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart (ifa), die Deutsche Bildungsgesellschaft und das Jugendzentrum in Seligstadt (Rumänien) wollen nun eine neue Idee “auf den Markt” bringen – Kinderuniversitäten.

Wersja polska poniżej

Kinderunis sind in Polen nichts Unbekanntes und werden von vielen Hochschulen angeboten. Dabei können sich die Kinder wie richtige Studenten fühlen und nehmen an Vorlesungen und anderen Unterrichtseinheiten teil, sitzen in den Hörsälen oder lernen in den Laboren. Das ifa will nun diese Kinderunis in einer etwas veränderten Form in die Organisationen der deutschen Minderheiten bringen.

 

Projekttage

“So eine Kinderuniversität innerhalb der deutschen Minderheit funktioniert bereits in Rumänien, in Bekokten, wo Kinder immer für eine Woche zusammenkommen und dort an einem Thema arbeiten. Wir wollen das für unsere Bedürfnisse hier ein wenig umwandeln und die Kinderunis als Projekttage oder -wochenenden anbieten”, sagt Dr. Anna Juraschek, Regionalkoordinatorin des ifa. Dabei sollen die in der jeweiligen Ortschaft vorhandenen Ressourcen genutzt werden, sodass die Organisatoren nicht erst weit suchen müssen. “Im letzten Jahr wurde bei einem Treffen in Lubowitz z.B. erzählt, dass in der Nähe ein Archäologe lebt, der auch immer wieder Ausgrabungen in der dortigen Umgebung macht. Seine Arbeit, seine Leidenschaft könnte man sehr gut für so eine Kinderuni aufbereiten”, erzählt Dr. Juraschek. Der Sinn ist dabei, dass die Kinder nicht mit Theorie überhäuft werden, sondern sich dieses Wissen durch viel praktische Tätigkeit aneignen.

 

Seminar

Ähnlich praxisorientiert ist deshalb auch der Workshop für die zukünftigen Veranstalter der Kinderunis, der Anfang Februar im niederschlesischen Muhrau stattfinden wird. “Die beiden Macher der Kinderuniversität in Bekokten, Johannes und Renate Klein, werden nicht nur Theorie vermitteln, sondern die Teilnehmer sollen durch viele praktische Übungen und einen Erfahrungsaustausch aus ihren Organisationen der deutschen Minderheit zum Ende des Workshops jeweils ein fertiges Konzept einer solchen Kinderuni ausarbeiten”, sagt Dr. Anna Juraschek.

Mit einem solchen Konzept in der Hand können sie dann, vor allem die Vertreter der Deutschen in Polen, durch die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Projekt Begegnungsstättenarbeit, über den Bund der Jugend der Deutschen Minderheit oder die Mittel für die Kulturförderung aus den deutschen Konsulaten die Kinderuniversitäten in die Tat umsetzen.

“Wir wollen uns mit dem Workshop aber nicht nur auf Polen beschränken, weshalb wir auch Teilnehmer aus Tschechien und der Slowakei einladen, was vor allem dem Erfahrungsaustausch dienen wird”, unterstreicht Dr. Juraschek, die auf Anmeldungen zum Workshop bis zum 14. Januar wartet.

 

Anmeldungen zum Workshop zum Thema Kinder- und Jugend-Universität kann man bis zum 14. Januar per E-Mail an juraschek@ifa.de senden. Der Workshop selbst findet vom 8. bis 10. Februar im niederschlesischen Muhrau statt. Einblick in die KinderUni Bekokten gibt es unter www.Kinderuni.ro

 


 

Miro Deutsche Fußballschule” czy kursy sobotnie to popularne projekty głównie w środowisku mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie, których celem jest przybliżenie najmłodszym języka niemieckiego poprzez zabawę. Obecnie Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IfA), Niemieckie Towarzystwo Oświatowe oraz Centrum Młodzieżowe w Seliștat (Rumunia) zamierzają „wprowadzić na rynek” nowy pomysł, którym są uniwersytety dziecięce.

 

W Polsce uniwersytety dziecięce nie są niczym nieznanym i wchodzą w skład oferty wielu szkół wyższych. Uczęszczając na nie, dzieci mogą czuć się jak prawdziwi studenci i biorą udział w wykładach oraz innych formach nauczania, siedzą w salach wykładowych, uczą się w laboratoriach. Instytut IfA zamierza wdrożyć takie uniwersytety dziecięce w nieco zmienionej postaci w organizacjach mniejszości niemieckiej.

 

Dni projektowe

Taki uniwersytet dziecięcy w obrębie mniejszości niemieckiej funkcjonuje już w Rumunii, w Bãrcut, gdzie dzieci spotykają się cały tydzień, pracując nad określonym tematem. Zamierzamy to nieco przekształcić na nasze tutejsze potrzeby i organizować uniwersytety dziecięce jako dni lub weekendy projektowe – mówi dr Anna Juraschek, koordynator regionalny z ramienia IfA. Do realizacji pomysłu mają zostać wykorzystane zasoby dostępne w poszczególnych miejscowościach, aby organizatorzy nie musieli daleko szukać. – W ubiegłym roku na jednym ze spotkań, które odbyło się w Łubowicach, była np. mowa o tym, że w pobliżu mieszka pewien archeolog, który regularnie dokonuje wykopalisk w tamtejszej okolicy. Jego pracę, jego pasję można z powodzeniem wykorzystać w ramach takiego uniwersytetu dziecięcego – opowiada dr Juraschek. Cały sens polega na tym, aby nie zarzucać dzieci teorią, aby mogły nabywać wiedzę poprzez dużą ilość zajęć praktycznych.

 

Seminarium

Dlatego też podobnie praktyczny wymiar mają warsztaty dla przyszłych organizatorów uniwersytetów dziecięcych, które odbędą się na początku lutego w Morawie na Dolnym Śląsku. – Oboje twórców uniwersytetu dziecięcego w Bãrcut, Johannes i Renate Klein, przekażą nie tylko wiedzę teoretyczną. Uczestnicy warsztatów dzięki wielu ćwiczeniom praktycznym oraz wymianie doświadczeń z działalności w swoich organizacjach mniejszości niemieckiej będą mieli za zadanie opracować pod koniec trwania warsztatów gotowe koncepcje funkcjonowania takiego uniwersytetu dziecięcego – mówi dr Anna Juraschek.

Przede wszystkim przedstawiciele Niemców w Polsce, mając w ręku taką koncepcję, będą mogli wcielić w czyn uniwersytety dziecięce, opierając się na rozlicznych możliwościach ich finansowania z projektu ożywiania domów spotkań, za pośrednictwem Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej czy też z pomocą środków przeznaczonych na wspieranie działalności kulturalnej, pochodzących z konsulatów niemieckich.

Działalności naszych warsztatów nie zamierzamy ograniczyć do terenów Polski, w związku z czym zaprosimy też uczestników z Czech i Słowacji, co będzie służyło przede wszystkim wymianie doświadczeń – podkreśla dr Juraschek, która do 14 stycznia czeka na zgłoszenia od chętnych do wzięcia udziału w warsztatach.

Rudolf Urban

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach poświęconych tematyce uniwersytetów dziecięcych i młodzieżowych można nadsyłać w terminie do 14 stycznia na adres mailowy juraschek@ifa.de. Same warsztaty odbędą się w dniach 8–10 lutego w Morawie na Dolnym Śląsku. Informacje dotyczące funkcjonowania uniwersytetu dziecięcego w Bãrcut można znaleźć na stronie www.Kinderuni.ro.

Show More