Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Konsul USA w Krakowie u Mniejszości / US-Konsul aus Krakau bei der Minderheit

Der amerikanische Konsul Thoma Zia (3. v.l.) zu Besuch bei der Deutschen Minderheit in Oppeln.
Foto: Rudolf Urban/Wochenblatt.pl

Konsul Thomas Zia odwiedził wczoraj (28.09.) Opole i spotkał się z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej.

 

Celem wizyty Konsula było zapoznanie się z aktualną sytuacją mniejszości niemieckiej w województwie opolskim. Rozmawiano m.in. o projektach kulturalnych i działalności politycznej organizacji Niemców w regionie opolskim. Jak podkreśla Rafał Bartek, szef TSKN na Śląsku Opolskim, do ważnych tematów rozmowy z amerykańskim konsulem należało również powiększenie Opola.

 

Nie była to pierwsza wizyta amerykańskiego dyplomaty z Konsulatu Generalnego w Krakowie u Mniejszości Niemieckiej w Opolu. Takie wizyty konsulowie składają co jakiś czas podkreślając, że poznanie sytuacji mniejszości narodowych w danym kraju pozwala poznać stopień demokracji tego państwa.

 

W rozmowie z Thomasem Zia uczestniczyli przewodniczący VdG Bernard Gaida, szef opolskiego TSKN Rafał Bartek, poseł Ryszard Galla i opolski wicemarszałek Roman Kolek.

 

 

Konsul Thomas Zia besuchte gestern (28.09.) Oppeln und traf sich mit Vertretern der deutschen Minderheit.

 

Ziel des Besuches des amerikanischen Kosnuls war es die aktuelle Situation der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln kennenzulernen. Man sprach also über Kulturprojekte sowie die politische Tätigkeit der Organisation der Deutschen in der Oppelner Region. Wie Rafał Bartek Chef der Oppelner SKGD, unterstreicht, zu den wichtigen Themen des Gespräches mit Konsul Zia gehörte auch die Vergrößerung der Stadt Oppeln.

 

Es war nicht die erste Visite eines amerikanischen Konsuls aus dem Generalkonsulat in Krakau bei der deutschen Minderheit in Oppeln. Solche Besuche finden in gewissen Abständen regelmäßig statt und die Konsuln unterstreichen, dass es wichtig ist die Lage der Minderheiten in einem Land kennenzulernen, weil diese ausschlaggebend sei für den Grad der Demokratie eines Staates.

An dem Gespräch mit Konsul Thomas Zia nahmen VdG-Vorsitzender Bernard Gaida, SKGD-Chef Rafał Bartek, Sejmabgeordneter Ryszard Galla sowie der Oppelner Vizemarschall Roman Kolek teil.

Rudolf Urban

Show More