Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kreativität an den Tag legen

Die Kulturarbeit der deutschen Minderheit wird nicht nur vom polnischen und deutschen Innenministerium finanziert, sondern auch aus dem Auswärtigen Amt. Dafür ist für Schlesien, das Lebuser Land und Großpolen das Deutsche Konsulat in Oppeln zuständig.

 

Die deutsche Konsulin in Oppeln Birgit Fisel-Rösle

 

Wersja polska poniżej

Allein im Jahr 2019 wurden in diesen Regionen mehr als 300 Kulturprojekte mit einer Summe von ca. 400.000 Euro unterstützt. „Dazu gehören z.B. die Deutschen Kulturtage in Oppeln, die mich immer wieder begeistern, oder die Theaterbegegnungen, die vom Verein Pro Liberis Silesiae veranstaltet werden. Aber auch die Imagekampagne „Minderheit hat Wert“ ist ein gutes Beispiel, denn wie sonst kann sich die deutsche Minderheit einem breiten Publikum präsentieren, wenn nicht durch Billboards und Werbefilme“, sagt Birgit Fisel-Rösle, die deutsche Konsulin in Oppeln.

 

 

Aus Fehlern lernen

Doch auch die vielen kleineren Initiativen der einzelnen DFKs stehen den großen Projekten in Nichts nach, meint die Konsulin und nennt sowohl Publikationen, die auf interessante Weise die Geschichte vermitteln, wie auch Treffen von Kulturgruppen, z.B. das Chortreffen in Waldenburg. „Dieses beeindruckt mich nicht nur, weil es schon eine lange Tradition hat, sondern auch, weil man bei den Teilnehmern ihr Engagement förmlich spürt“, sagt Birgit Fisel-Rösle.
Und das ist es – Engagement und Herzblut, das die Minderheit in ihre Kulturarbeit steckt, was für die deutsche Konsulin den Erfolg der Projekte auch für die Zukunft ausmacht. „Dabei sollten die DFKs zugleich aber nicht vergessen, ihre Initiativen kritisch zu hinterfragen und zu schauen, ob sie damit noch ihre Zielgruppe wirklich erreichen. Man muss auch etwas Kreativität an den Tag legen und Neues ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, denn aus Fehlern kann man lernen und daraus kann später etwas viel besseres entstehen“, rät die deutsche Konsulin im Vorfeld der diesjährigen Projektmittelbeantragung.

 

 

Zusammenarbeiten

Das Deutsche Konsulat in Oppeln stellt keine Richtlinien auf, welche konkreten Projekte eine Unterstützung erhalten können. Im Hinblick auf die Zukunft der Minderheit sind für Birgit Fisel-Rösle aber Jugendinitiativen von besonderer Bedeutung. „Dabei wäre es ganz gut, die Zielgruppe, also die Jugend, schon in die Planung mit einzubeziehen. Dann sind auch die Erfolgsaussichten viel höher“, sagt die Konsulin und unterstreicht, dass es bei den Kulturprojekten, die vom Auswärtigen Amt finanziert werden, nicht nur um Identitätsvermittlung und -stärkung geht, sondern auch darum, der Minderheit die Möglichkeit zu geben, als Brückenbauer zwischen den Nationen und Ländern tätig zu sein. „Deshalb ist es wichtig, externe Partner und die Mehrheitsbevölkerung mit anzusprechen, denn so kann man am besten Vorurteilen vorbeugen, auch denen, die Minderheit würde sich nur um sich selbst kümmern“, meint Birgit Fisel-Rösle.

Welche Projektarten aus Mitteln des Konsulates im Jahr 2020 unterstützt werden, erfahren Sie in den regionalen Organisationen der deutschen Minderheit.

Rudolf Urban

 

 

 

Kultura: Projekty wspiera też Konsulat RFN w Opolu

Wykażmy się kreatywnością

 

Działalność kulturalna mniejszości niemieckiej jest finansowana nie tylko przez polskie i niemieckie ministerstwa spraw wewnętrznych, lecz także niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych. Instytucją właściwą w tej sprawie w odniesieniu do Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski jest Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

 

Tylko w roku 2019 w ramach wsparcia ponad 300 projektów kulturalnych zrealizowanych w tych regionach mniejszość otrzymała kwotę ok. 400 tys. euro. – Są wśród nich np. Dni Kultury Niemieckiej w Opolu, które mnie za każdym razem zachwycają, czy też Konfrontacje Teatralne organizowane przez stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae. Dobrym przykładem jest też kampania kształtująca wizerunek mniejszości pn. „Mniejszość ma wartość”, bo jak inaczej mniejszość może się prezentować szerokiej publiczności, jeśli nie poprzez billboardy i filmy reklamowe – mówi Birgit Fisel-Rösle, konsul Niemiec w Opolu.

 

Uczmy się na błędach

Także wiele pomniejszych inicjatyw, podejmowanych przez poszczególne koła DFK, w niczym nie ustępuje dużym projektom – twierdzi pani konsul i podaje za przykład zarówno publikacje, które w ciekawy sposób przekazują wiedzę o historii, jak i spotkania zespołów artystycznych, jak choćby spotkanie chórów w Wałbrzychu. – Jestem pod jego wrażeniem nie tylko dlatego, że ma ono długą tradycję, lecz także dlatego, że u jego uczestników można wyczuć olbrzymie zaangażowanie – mówi Birgit Fisel-Rösle.

I właśnie owo zaangażowanie i pasja jest tym, co mniejszość wkłada w swoją działalność kulturalną, a co zdaniem niemieckiej konsul stanowi o sukcesie realizowanych projektów także z myślą o przyszłości. – Zarazem jednak koła DFK nie powinny zapominać o tym, by krytycznie analizować własne inicjatywy oraz patrzeć, czy rzeczywiście nadal docierają z nimi do potencjalnych odbiorców. Trzeba też wykazywać się pewną kreatywnością, próbując nowych rzeczy. Jeśli się nie uda, to nic, bo przecież na błędach można się uczyć i na tej podstawie będzie mogło zrodzić się coś o wiele lepszego – radzi niemiecka konsul w przededniu tegorocznego cyklu składania wniosków projektowych.

 

 

Współpracujmy

Konsulat Niemiec w Opolu nie ustanawia żadnych wytycznych co do tego, jakie konkretne projekty mogą uzyskać wsparcie, jednak biorąc pod uwagę przyszłość mniejszości, Birgit Fisel-Rösle uważa, że szczególne znaczenie mają inicjatywy młodzieżowe. – Byłoby bardzo dobrze już uwzględnić tę grupę osób, czyli młodzież, w planach działania, bo wtedy znacznie poprawią się widoki na sukces – mówi pani konsul i podkreśla, że w projektach kulturalnych finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nacisk położony jest nie tylko na przekazywanie i umacnianie tożsamości, lecz także na to, by mniejszość miała możliwość działania w charakterze pomostu łączącego oba narody i kraje. – Dlatego ważne jest to, by nawiązywać łączność z zewnętrznymi partnerami oraz większością społeczeństwa, gdyż w ten sposób można najlepiej zapobiegać powstawaniu uprzedzeń, także takiego, jakoby mniejszość dbała tylko o samą siebie – uważa Birgit Fisel-Rösle.

O tym, jakie rodzaje projektów będą wspierane przez konsulat w roku 2020, można się dowiedzieć w regionalnych organizacjach mniejszości niemieckiej.

 

Rudolf Urban

 

 

Show More