Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Kto się mniejszości nie wstydzi

Formularze dla zespołów pragnących ubiegać się o wsparcie z TSKN dostępne są na stronie internetowej www.skgd.pl.
Foto: TSKN

Jak co roku zespoły mniejszości niemieckiej: chóry, zespoły śpiewacze i taneczne, orkiestry mogą składać wnioski o wsparcie finansowe przekazywane przez opolski TSKN. Pieniądze pochodzą z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które co roku wspiera mniejszość niemiecką.

 

– Przyznawanie wsparcia finansowego zespołom będzie odbywało się na nowych zasadach, wypracowanych już w zeszłym roku. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć póki co, jak wysokie to będą sumy ani ile zespołów będziemy mogli wesprzeć. Dotacja przyznana nam przez MSWiA w tym roku jest znacznie niższa niż w zeszłym, dlatego napisaliśmy odwołanie. Odpowiedzi spodziewamy się do końca miesiąca – wyjaśnia Natalia Jasik z referatu kultury TSKN.

 

Zespoły prawdziwie mniejszościowe

 

Podobnie jak w latach ubiegłych o wsparcie finansowe mogą się starać chóry, orkiestry, zespoły taneczne i śpiewacze działające przy lokalnych strukturach DFK w województwie opolskim. Zespoły mogą wnioskować o wsparcie na zakup nowych strojów, pokrycie kosztów transportu, zakupy lub renowacji instrumentów. Od zeszłego roku zespoły, które chcą otrzymać dotację, muszą jednak zawrzeć umowę z TSKN. Zobowiązują się w niej m.in. do tego, że ich repertuar będzie w głównej mierze niemieckojęzyczny oraz że w swoich materiałach promocyjnych będą wspominać o finansowaniu np. z MSWiA. TSKN oczekuje też, że zespół będzie występował przed każdą publicznością pod tą samą nazwą. – Chodzi nam o to, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której zespół na przykład na imprezach DFK występuje pod niemiecką nazwą, a przed inną publicznością już pod inną nazwą – mówi Natalia Jasik. Część zespołów już w zeszłym roku otrzymała od TSKN banery, które powinny podczas występów być ustawione na scenie. – Zależy nam na tym, żeby dotacja trafiała do zespołów, które naprawdę identyfikują się z mniejszością niemiecką, nie wstydzą się występować pod jej szyldem – mówi Zuzanna Donath-Kasiura, sekretarz opolskiego zarządu TSKN.

 

Termin: 28 lutego

 

Formularze dla zespołów pragnących ubiegać się o wsparcie z TSKN dostępne są na stronie internetowej www.skgd.pl w zakładce „Działalność kulturalno-oświatowa/grupy artystyczne TSKN”. Wnioski składać można do końca lutego. Na stronie internetowej TSKN można znaleźć również treść porozumienia, który zespół, otrzymujący dotację musi zawrzeć z TSKN. – Każdy może się zapoznać z jego treścią, naprawdę nie stawiamy wygórowanych żądań. Poza tym w zamian zobowiązujemy się jako TSKN do promocji zespołów, z którymi zawieramy porozumienie – podkreśla Natalia Jasik.

Anna Durecka
Show More