Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Lekcja pod piramidą

Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń „Rożnowianki” zorganizowały w Rożnowie (gm. Wołczyn) pierwszą „Lekcję pod Piramidą”. Na spotkanie zaproszono Rafała Bartka, przewodniczącego TSKN na Śląsku Opolskim.

 

W grobowcu znajdującym się za drewnianym kościółkiem pochowano w latach 1780–1830 28 osób z rodu von Eben.
Foto: WD

 

Krystyna Mędel, rdzenna mieszkanka wsi, oraz Zdzisław Comporek, miłośnik lokalnej historii, wygłosili prelekcje na temat historii Rożnowa oraz piramidy, w której spoczywają niemieccy arystokraci. W grobowcu, znajdującym się za drewnianym kościółkiem, pochowano w latach 1780–1830 28 osób z rodu von Eben, właścicieli przedwojennego majątku Rosen oraz potomków największych rodów śląskich, w tym Hohenzolernów. Twórcą piramidy jest Carl Langhans, autor berlińskiej Bramy Brandenburskiej, wybitny niemiecki architekt. W najbliższym rejonie zaprojektował również pałace w Pawłowicach i Maciejowie. Grobowiec został splądrowany po wojnie przez żołnierzy sowieckich, a później niszczony przez wandali.

– Organizując tego typu prelekcje, chcemy promować nasz bezcenny zabytek – informuje Iwona Mendel, sołtys wsi. – W zeszłym roku rozpoczęliśmy remont zabezpieczający budowlę.

Na samo zabezpieczenie zabytkowej budowli potrzeba było 260 tys. zł, brakuje jeszcze około 150 tysięcy. Część pieniędzy na ten cel przekazały: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu, Urząd Miejski w Wołczynie, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie Okręgowe Kreuzburg (HKV Kreuzburg). Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, na której terenie znajduje się zabytek, wnioskowała też o pomoc finansową do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, zauważa, że wielką wartością jest fakt, iż staraniem obecnych mieszkańców miejscowości odrestaurowano drewniany kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła, a wyjątkowy grobowiec piramida doczekała się pierwszych prac konserwatorskich.

„Lekcja pod Piramidami” jest częścią projektu „Działamy lokalnie”, realizowanego przez grupę nieformalną „Rożnów i my” w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

 

Wojciech Dobrowolski

Show More