Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Mierzą wysoko

W ramach swojej działalności gdańska MN intensywnie współpracuje również z niemieckim konsulatem.  Foto: MN Gdańsk
W ramach swojej działalności gdańska MN intensywnie współpracuje również z niemieckim konsulatem.
Foto: MN Gdańsk

Ambitne plany ma przed sobą mniejszość niemiecka (MN) w Gdańsku. Na walnym zebraniu, które odbyło się 17 września, Niemcy ze stolicy województwa pomorskiego rozmawiali zarówno o sukcesach, jak i problemach ostatniego roku. W tle tego wszystkiego jest wizja jeszcze aktywniejszego działania.

 

Jeśli chodzi o działalność w ostatnim okresie, to Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku ma się czym pochwalić. W ramach jego trwania gdańscy Niemcy zorganizowali kilka interesujących inicjatyw, takich jak np. konkurs „Moja najważniejsza kobieta w życiu”, w ramach którego uczniowie podstawówek i gimnazjów prezentowali w języku niemieckim prace plastyczne zgodne z tytułem konkursu. Wymienić tu należy również dwie konferencje naukowe zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Obok działań kulturalnych angażowano się także politycznie. Organizacja MN gościła w swojej siedzibie delegację CDU z Klausem Brähmigiem na czele, a także pełnomocnika RFN ds. mniejszości Hartmuta Koschyka. Przy tej okazji przedstawiono m.in. postępy w dziedzinie oświaty. Niektóre z wielu dzieci, które w Gdańsku uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości, było nawet obecnych na sali. Jako że ta forma nauczania nie jest poza Górnym Śląskiem jeszcze spopularyzowana, Gdańsk z pewnością jest jasnym punktem na mapie oświaty dla mniejszości w północnej Polsce.

 

Zapytany o największy sukces ostatniego roku, przewodniczący gdańskiej MN Roland Hau oprócz podstawowej działalności wymienia wśród pozytywów także uporządkowanie struktur organizacji: – Najważniejsze dla mnie jest to, że udało nam się sformułować dobry, przejrzysty statut, który jasno określa cele i sposób działania naszej organizacji – mówi Roland Hau. Przewodniczący podkreśla także, że jego organizacja ma dobre podstawy, aby działać na rzecz MN, gdyż w swoim zarządzie ma młodych i aktywnych działaczy: – To są ludzie około czterdziestki czy pięćdziesiątki, w dobrym wieku, by swoją energię poświęcić dla mniejszości – stwierdza Hau.

 

Tematem wrześniowego zebrania walnego były również plany na przyszłość. Te są w przypadku gdańskich Niemców jasno wytyczone: – Chcemy być jeszcze bardziej niż dotychczas towarzystwem kulturalnym, pokazywać tradycję niemiecką w ambitny i nowoczesny sposób – mówi Roland Hau. Oprócz pracy kulturalnej w tle planów przewodniczącego krąży jednak wizja dalszego rozszerzenia działalności towarzystwa na płaszczyznę niestandardową: – Myślę tutaj o szerszej współpracy z niemieckimi ziomkostwami, ale także np. o zaangażowaniu się w pracę społeczną. Mniejszość niemiecka ma wielki potencjał, jeśli chodzi o działania na płaszczyźnie pracy na rzecz seniorów czy wyrównywania szans w społeczeństwie – uważa Hau.

 

W Gdańsku pojawiają się pomysły, aby stworzyć coś w rodzaju towarzystw miłośników miasta. W spektrum działalności takich organizacji miałaby wchodzić również kultura niemiecka. Do tych pomysłów gdańska MN nie jest nastawiona negatywnie, a Roland Hau podkreśla, że „jest gotowy do współpracy z każdym środowiskiem chcącym działać na rzecz niemieckiej kultury w Gdańsku”.

 

Łukasz Biły

Show More