Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Minderheit setzt auf Buła / Mniejszość stawia na Bułę

Die Vereinbarung unterzeichneten vonseiten der Deutschen Minderheit Rafał Bartek, Vorsitzender der SKGD (2.v.r.) und Zuzanna Donath-Kasiura, Generalsekräterin der SKGD. Andrzej Buła (2.v.l.) hofft nun auf die Unterstützung der Minderheit, zu der auch sein stellvertreter im Marschallamt Roman Kolek (1.v.l.) gehört.
Foto: K. Swierc/Wochenblatt.pl

Heute unterzeichnete die Deutsche Minderheit in der Oppelner Region und Andrzej Buła, der Kandidat der Europäischen Koalition zum Europaparlament aus dem Wahlkreis Oppeln und Breslau, eine Vereinbarung. Einerseits will die Minderheit Buła im Wahlkampf unterstützen, andererseits will er sich nach einer gewonnenen Wahl stark für die Belange der nationalen und ethnischen Minderheiten einsetzen.

 

Polska wersja poniżej

 

„Ich sehe den Oppelner Woiwodschaftsmarschall Andrzej Buła als einen absolut richtigen Mann. Er hat die nötigen und positiven Eigenschaften, um ein EU-Parlamentarier zu werden. Sehr wichtig dabei: Er hat auch die unerlässliche Erfahrung nicht nur als Abgeordneter, sondern auch eine mehrjährige kommunalpolitische Erfahrung bei der Umsetzung europäischer Projekte auf regionaler Ebene”, meint der Sejmabgeordnete der deutschen Minderheit Ryszard Galla.

 

Auf einen konkreten Kandidaten setzen

Nicht zu vergessen ist dabei jedoch: Die Woiwodschaft Oppeln ist bei der Europawahl mit der Woiwodschaft Niederschlesien verbunden, aufgrund ihres geringeren Menschenpotenzials jedoch etwas schwächer als die letztere. Daher ist bei den Wählern in der Region Oppeln eine starke Mobilisierung angesagt, damit auch nur ein Oppelner Vertreter ins Europaparlament kommt. „Im Hinblick darauf muss klar gesagt werden, dass es sinnvoll ist, auf Andrzej Buła zu setzen, zumal er eine reale Erfolgschance bei der Europawahl im Mai haben wird. Sollte er dann auch tatsächlich Erfolg haben, bekommen wir dort einen eigenen Vertreter, der mit Blick auf die Region Oppeln neben polnischen Interessen auch für die Belange nationaler Minderheiten, darunter der Deutschen, Sorge tragen wird. Dazu hat sich Marschall Andrzej Buła auch ganz klar bereit erklärt!”, unterstreicht der Abgeordnete Ryszard Galla.

Denn auch wenn sich die Deutsche Minderheit in der Vergangenheit bereits mehrmals an diese europäische Institution wandte, blieben ihr spektakuläre Ergebnisse dabei versagt, so etwa bei der Vergrößerung der Stadt Oppeln. Nicht zuletzt an diesem Beispiel war leicht zu erkennen, dass es der Minderheit in dieser EU-Institution an geeigneten Vertretern fehlt.

 

Keine Unterstützung für die Partei

Deshalb liege der Europawahlerfolg des Oppelner Woiwodschaftsmarschalls Andrzej Buła im Interesse der Deutschen Minderheit. Zwei Dinge sind dabei allerdings auseinanderzuhalten: Die Minderheit unterstützt dabei nicht die Europäische Koalition, die unter der Regie der Bürgerplattform mehrere Parteien vereint, sondern nur die Person des Oppelner Marschalls. Das hat mehrere Gründe, so z.B. die Tatsache, dass er pro-katholisch ist und dass er im EU-Parlament für europäische Initiativen wie den Minority Safepack sowie für die sprachliche und kulturelle Vielfalt der in Europa lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten eintreten will. Außerdem sei Andrzej Buła ein Garant für das Unterstützen und Anregen von EU-Strukturen, in denen nationale und ethnische Minderheiten angemessen und ständig vertreten sein sollen.

 

Der Wille ist da

Andrzej Buła selbst sagt zu der Unterstützungsvereinbarung mit der Deutschen Minderheit: „Wir haben im Oppelner Schlesien von Anfang an gemeinsam alles Mögliche dafür getan, dass die deutsche Minderheit ihre Identität präsentieren und weiterentwickeln kann. Dadurch gilt das Oppelner Schlesien heute als eine multikulturelle Modellregion in Polen und Europa. Unsere bisherige, auf Dialog und gegenseitiger Wertschätzung basierende ergiebige Zusammenarbeit ist das beste Beispiel für die Kraft, die in einer vielfältigen Gemeinschaft steckt. Wir haben gezeigt, dass wir durch gemeinsames Handeln erfolgreich sein und für das Wohlergehen unsere jeweiligen Heimat sorgen können. Als Koalition haben wir bereits viel erreicht. Nun gilt es, unser Oppelner Schlesien auch unter den europäischen Regionen noch stärker zur Geltung zu bringen. Die Europäische Union ist eine Garantie für erfolgreiche Zukunft, Freiheit und Demokratie sowie auch für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit, darunter für die Achtung der Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten. Ich war ein Abgeordneter und Sejmik-Mitglied und bin jetzt seit sechs Jahren Woiwodschaftsmarschall. Ich sehe, welchen großen Einfluss eine Unterstützung der Europäischen Union auf die Entwicklung der Woiwodschaft Oppeln und Polens hat. Viele wichtige Entscheidungen, die sich auf unsere Region beziehen, werden in Brüssel und Straßburg getroffen. Ich verfüge über Kenntnisse und Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit EU-Behörden. Als Kommunalpolitiker will ich mich für die Aufrechterhaltung der Kohärenzpolitik stark machen, darunter dafür, Gelder für die Regionen sicherzustellen. Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich bin überzeugt, dass Europa erfahrende Kommunalpolitiker sowie Praktiker des interkulturellen Dialogs braucht. Darum ist es mein großer Wunsch, ein Europaparlamentarier zu werden”


Nun kann der Wahlkampf mithilfe der Deutschen Minderheit beginnen. V.l. Vizemarschall der Woiwodschaft Oppeln Roman Kolek, EU-Parlamentskandidat Andrzej Buła, SKGD-Vorsitzender Rafał Bartek und die Generalsekräterin der SKGD Zuzanna Donath-Kasiura.
Foto: K. Swierc/Wochenblatt.pl

Dziś Mniejszość Niemiecka w województwie opolskim oraz Andrzej Buła, jeden z kandydatów Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego podpisali porozumienie. Z jednej strony Mniejszość Niemiecka chce wspierać Bułe w kampanii wyborczej, z drugiej kandydat na europosła deklaruje po wygranych wyborach wsparcie dla ważnych dla mniejszości narodowych i etnicznych kwestii.

 

– Uważam, że marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła jest absolutnie właściwym człowiekiem, ma potrzebne i pozytywne cechy, aby zostać europarlamentarzystą. Co bardzo ważne – ma też niezbędne doświadczenie, nie tylko poselskie, ale również już kilkuletnie samorządowe w realizacji dużej części projektów europejskich na poziomie regionalnym – twierdzi poseł na Sejm RP mniejszości niemieckiej Ryszard Galla.

 

Stawiać na konkretnego kandydata

Należy przy tym pamiętać, że województwo opolskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego połączone jest z województwem dolnośląskim, ale ze względu na potencjał ludzki jest przez to nieco słabsze, stąd potrzebna jest pełna mobilizacja wyborców regionu opolskiego, aby choć jeden jego przedstawiciel znalazł się w PE. – Biorąc ten aspekt pod uwagę, należy jasno powiedzieć, że postawienie na Andrzeja Bułę ma sens. Sens tym poważniejszy, że ma on realne szanse odniesienia sukcesu w majowych wyborach do PE. A jeśli tak się stanie, to będziemy tam mieli swojego przedstawiciela, który będzie dbał o interesy – polskie, regionu opolskiego i jednocześnie troszczył się będzie w PE o interesy mniejszości narodowych, w tym mniejszości niemieckiej, co marszałek Andrzej Buła jasno zadeklarował – podkreśla poseł Ryszard Galla.

Choć MN zwracała się w przeszłości do tej europejskiej instytucji, to spektakularnych rezultatów nie odnosiła, chociażby przy okazji tak zwanego „dużego Opola”. Na tym przykładzie łatwo było dostrzec, że MN brakuje w tej europejskiej instytucji odpowiednich osób.

 

Brak wsparcia dla partii

Dlatego sukces Andrzeja Buły w wyborach do PE leży w interesie mniejszości niemieckiej, zdaniem jej przedstawicieli. Należy podkreślić, że MN nie popiera Koalicji Europejskiej, lecz tylko osobę marszałka województwa opolskiego. Powodów wsparcia Andrzeja Buły jest kilka, a te najważniejsze to m.in.: fakt, że jest on prokatolicki, że w PE będzie wspierał europejskie inicjatywy, np. Minority SafePack, a także różnorodności językowe i kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych żyjących na terenie Europy. Poza tym Andrzej Buła jest zdaniem MN gwarantem wspierania i inicjowania działań struktur unijnych, których celem będzie zatrudnianie w nich właściwej i stałej reprezentacji mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Wola jest

Andrzej Buła następująco komentuje podpisane porozumienie: „Na Śląsku Opolskim od początku razem robiliśmy wszystko, co możliwe, żeby mniejszość niemiecka prezentowała i rozwijała własną tożsamość. Dzięki temu dzisiaj Śląsk Opolski uznawany jest za modelowy region wielokulturowy w Polsce i Europie. Nasza dotychczasowa owocna współpraca, oparta na dialogu i wzajemnym szacunku, jest najlepszym przykładem siły, która tkwi we wspólnocie, jej różnorodności. Pokazaliśmy, że działając razem, możemy osiągnąć sukces i zapewnić pomyślność naszym małym ojczyznom. Jako koalicja wiele już osiągnęliśmy. Teraz trzeba, żeby nasz Śląsk Opolski zaistniał jeszcze mocniej wśród regionów europejskich. Unia Europejska to gwarancja pomyślnej przyszłości, wolności i demokracji, ale także praworządności i bezpieczeństwa, w tym poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych. Byłem posłem, radnym, od sześciu lat jestem marszałkiem województwa. Widzę, jak wielki wpływ na rozwój województwa opolskiego, Polski, ma wsparcie Unii Europejskiej. Wiele ważnych decyzji dotyczących naszego regionu zapada w Brukseli, Strasburgu. Posiadam wiedzę i doświadczenie we współpracy z organami Unii Europejskiej. Jako samorządowiec chcę walczyć o zachowanie polityki spójności, w tym zapewnienie pieniędzy poszczególnym regionom. Wiem, jak to jest ważne. Jestem przekonany, że Europa potrzebuje doświadczonych samorządowców i praktyków dialogu międzykulturowego. Dlatego pragnę być euro parlamentarzystą”.

Krzysztof Świerc

Show More