Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Mit Gott für König und Vaterland (+Audio)

Norbert Kozioł aus Peiskretscham bei Gleiwitz sammelt seit über 40 Jahren Artefakten schlesischer Regimente. Die Sammlung von Norbert Kozioł ist sehr umfangreich. 2017 ermöglichte ihm das Museum in Gleiwitz, seine Schätze in der Willa Caro in der Sonderausstellung mit dem Titel: „Mit Gott für König und Vaterland“ der Öffentlichkeit zu präsentieren.

 

Norbert Kozioł aus Peiskretscham mit seinem Buch zum Militär in Schlesien
Foto: Manuela Leibig

 

Polska wersja poniżej

Die Leidenschaft von Norbert Kozioł begann bereits in der Grundschule: „Einem Freund aus der Klasse habe ich immer in Mathematik und Physik geholfen. Aus Dankbarkeit schenkte er mir eines Tages eine Orginalatilla, grün mit gelben Schnüren, die ihm sein Großvater, der im Husarenregiment in Ratibor gedient hat, überlassen hatte. So begann meine Leidenschaft.“, erinnert sich Norbert Kozioł. Nun will er die Geschichte Schlesiens für die Nachwelt erforschen: „Damit die kommenden Generationen wissen, wie es hier in der preußischen Zeit gewesen ist“.

 

Militär in Schlesien

Das Militär genoss großes Ansehen in der Gesellschaft. Wenn jemand im Militär gedient hat, dann verschaffte das vor dem Ersten Weltkrieg dem Mann Respekt. Die Militärkultur beeinflusste den Alltag in Preußen und damit auch in der Provinz Schlesien. Die Schlesischen Regimente unterstanden dem V Posener und dem VI Breslauer Armee-Korps. Garnisonen und Uniformen waren im Stadtbild nicht zu übersehen. Des weiteren nahmen Soldaten an Heldenfeiern, Gedenkzeremonien, Manövern und Märschen teil. Sich einmal in die Zeit zurück zu versetzen, das wäre doch was: „Es war lebhaft und bunt auf den Straßen, die Frauen trugen schicke Kleider, die Offiziere und Soldaten bunte Uniformen. Sich in der Zeit umzuschauen, wie es wirklich war – das würde ich gern einmal machen“.

 

 

Sein Lebenswerk

Zusätzlich zu seinen Sammlungen hat Norbert Kozioł auch mit Historikern des Institutes für Nationales Gedenken in Kattowitz und des Gleiwitzer Museums an einem Buch mit dem selben Titel wie die Ausstellung gearbeitet. Ende 2019 ist es erschienen. „Das Buch bedeutet mir sehr viel, man kann sagen, dass es mein Lebenswerk ist. Denn alles, was ich während der letzten 40 Jahre zu dem schlesischen Militär erforscht habe, konnte ich in dem Buch festhalten.“, so der stolze Buchautor aus Peiskretscham. Auf fast 300 Seiten werden zum ersten Mal die Geschichte und Kultur des Schlesischen Militärs, alle Offiziere und Regimente Schlesiens beschrieben. Zahlreiche Postkarten aus der Zeit, Abbildungen von Uniformen und anderen Artefakten aus der Sammlung von Norbert Kozioł vervollständigen die Publikation. Das Buch in der Villa Caro in Gleiwitz zu erwerben.

 

Manuela Leibig

 

 

 

Pyskowice: Nowa książka zapalonego historyka amatora

 

Z Bogiem za króla i ojczyznę

 

Norbert Kozioł z Pyskowic k. Gliwic od ponad 40 lat zbiera artefakty śląskich pułków. Jego kolekcja jest już bardzo obszerna. W 2017 roku Muzeum w Gliwicach umożliwiło mu publiczne zaprezentowanie swoich skarbów w Willi Caro w ramach okolicznościowej wystawy pt. „Z Bogiem za króla i ojczyznę”.

 

Pasja Norberta Kozioła rozpoczęła się już w szkole podstawowej. – Pewnemu koledze z klasy stale pomagałem w matematyce i fizyce, a on któregoś dnia z wdzięczności podarował mi oryginalną atyllę, zieloną z żółtymi sznurami, którą przekazał mu jego dziadek, który służył w pułku huzarów w Raciborzu. I tak zaczęła się moja pasja – wspomina Norbert Kozioł, który postanowił zbadać historię Śląska z myślą o potomnych. – Aby przyszłe pokolenia wiedziały, jak tu było za czasów pruskich.

 

Wojskowość na Śląsku

Wojsko cieszyło się wielkim poważaniem w społeczeństwie. Jeśli ktoś służył w wojsku, w okresie do I wojny światowej przysparzało to takiemu człowiekowi szacunku. Kultura wojskowa wywierała wpływ na codzienne życie w Prusach i tym samym także w Prowincji Śląskiej. Pułki śląskie podlegały V poznańskiemu i VI wrocławskiemu korpusowi armii. W wizerunku miasta nie sposób było nie dostrzec garnizonów i mundurów. Prócz tego żołnierze brali udział w uroczystościach ku czci bohaterów, ceremoniach upamiętniających, manewrach i marszach. Raz choćby cofnąć się w czasie – to byłoby coś. – Na ulicach panowało ożywienie, było kolorowo, kobiety nosiły szykowne stroje, a oficerowie i żołnierze – barwne mundury. Chętnie bym się rozejrzał w tych czasach, aby zobaczyć, jak naprawdę było.

 

Dzieło życia

W oparciu o swoje zbiory Norbert Kozioł współpracował z historykami z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum Gliwicach także nad książką noszącą ten sam tytuł co wystawa. Ukazała się ona pod koniec 2019 roku. – Ta książka bardzo dużo dla mnie znaczy, można powiedzieć, że jest to dzieło mojego życia. Bo w książce tej spisałem całość badań, jakie prowadziłem na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat na temat wojskowości na Śląsku – mówi z dumą autor z Pyskowic. Na niemal 300 stronach książki po raz pierwszy opisane zostały dzieje i kultura wojskowości na Śląsku, wszyscy oficerowie i pułki śląskie. Dopełnieniem publikacji są liczne pocztówki z tego okresu, ilustracje mundurów i innych artefaktów pochodzących z kolekcji Norbert Kozioła.  Książkę można nabyć w Willi Caro w Gliwicach.

Manuela Leibig

 

 

Show More