Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Modyfikacja + punkt 6

Liderzy mniejszości debatowali w Łubowicach.
Liderzy mniejszości debatowali w Łubowicach.

Od 14 do 17 października w Łubowicach odbywały się warsztaty, których celem było wypracowanie nowej strategii mniejszości niemieckiej na lata 2016–2021. Podczas spotkania dokonano między innymi wnikliwego przeglądu dotychczasowej strategii.

 

Jednocześnie podjęto się aktualizowania zadań zawartych w dokumencie dotyczącym lat 2010–2015, dokonując stosownych korekt i modyfikacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że szkolnictwo, dbałość o tożsamość, kulturę oraz język niemiecki pozostały priorytetami dla naszej organizacji, ale dodano jeden istotny punkt: struktura organizacyjna mniejszości niemieckiej. O czym mowa? Otóż położono zdecydowany akcent na współdziałanie wszystkich organizacji związanych z Niemcami mieszkającymi w Polsce.

 

Komentarze przedstawicieli mniejszości niemieckiej

 

Marcin Lippa, przewodniczący TSKN województwa śląskiego: – To już trzecia strategia dla MN, nad którą miałem okazję pracować. Pierwsza była zbyt mało realistyczna i pomimo bardzo dużego wówczas zaangażowania wielu osób, ze względu na niemożność realizacji większości wskazanych w niej zadań, trafiła do tzw. szuflady. Na szczęście na niepowodzeniach wszyscy się uczymy. Dzięki temu nasza druga strategia, wypracowana na lata 2010–2015, była i można powiedzieć – nadal jest dokumentem, na podstawie którego realizowana była i jest większość prowadzonych projektów i zadań dla naszych struktur. Oczywiście niektóre aspekty wymagały odświeżenia, co potwierdzono w trakcie prowadzonej w ubiegłym roku ewaluacji. Dlatego też postanowiliśmy nie opracowywać zupełnie nowej strategii, lecz zająć się aktualizacją tej ostatniej, czego dokonaliśmy w ostatni weekend w Łubowicach. Efekt? Tożsamość i szeroko rozumiane szkolnictwo pozostają priorytetami. Postanowiono też, że w ramach nowego celu – nr 6 – efektywnego funkcjonowania struktur – powołana będzie komórka (grupa robocza), której zadaniem będzie koordynacja działań związanych z wyborami samorządowymi i parlamentarnymi na terenie całego Górnego Śląska, co ma sprawić, by MN zyskała na politycznym znaczeniu w całym regionie. Z mojej perspektywy – zwłaszcza w powiatach gliwickim i raciborskim.

 

Krzysztof Wysdak, członek zarządu opolskiego TSKN: – Po dokonaniu analizy przydatności poprzedniej strategii wiedzieliśmy, że wizja mniejszości niemieckiej, jako grupy społecznej żyjącej w Polsce o zdecydowanej tożsamości, nie musi być zmieniana. Dlatego nie dokonaliśmy rewolucji podstawowych pięciu punktów strategii, lecz dołożyliśmy do niej szósty punkt, w którym bardzo mocny akcent położyliśmy na współdziałanie wszystkich organizacji związanych z Niemcami mieszkającymi w Polsce. Poza tym w punkcie 4, gdzie mowa jest o społecznym uznaniu praw mniejszości, zmieniliśmy go na społeczne uznanie mniejszości. Powód? Nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, aby nasze prawa były respektowane, lecz również o to, żeby mniejszość niemiecka miała pozytywny odbiór w polskim społeczeństwie. To są główne, choć na pewno nie gwałtowne zmiany, które pokazują, że żyjemy obecnie w trochę innej niż pięć lat temu rzeczywistości i nie jest to tylko kwestia sytuacji politycznej w Polsce, ale również zmiany pokoleniowej wśród samych członków mniejszości niemieckiej.

 

Rafał Bartek, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim: – Na uwagę zasługuje fakt, że do poprzedniej strategii został dodany zupełnie nowy obszar – struktura organizacyjna MN. O czym mowa? Otóż oprócz tego, że mamy konieczność aktywizowania członków, dbania o tożsamość i język, potrzebna nam jest jeszcze pewna struktura, która w skoordynowany, intensywny i systematyczny sposób w tych zakresach pracuje. Dotąd mieliśmy bowiem strukturę, która nie do końca była doskonała, przez co częstokroć nasza prawa ręka nie wiedziała, co robi lewa. Biorąc ten fakt pod uwagę, cieszę się, że ten punkt został dodany jako nowy do naszej strategii na lata 2016–2021, bo wynika on poniekąd z doświadczeń ostatnich lat. Jednocześnie dokonaliśmy przeglądu kompetencji instytucji, które dzisiaj działają w obszarze MN, i wskazaliśmy konkretne braki. Między innymi okazało się, że mamy deficyt w zakresie edukacyjno-muzealnym i że brakuje nam instytucji, która by się tym obszarem „opiekowała” w sposób systematyczny, organizując spotkania dla dzieci, lekcje muzealne czy historyczne na temat różnych wątków. Owszem, mamy instytucję w postaci DWPN, która zajmuje się tym obszarem, ale tylko projektowo, stąd wzmocnienie było konieczne.

 

Ryszard Galla, poseł mniejszości niemieckiej: – Praca nad strategią mniejszości niemieckiej na lata 2006–2021 koncentrowała się na przeglądzie dotychczas obowiązującej strategii. W wyniku wnikliwej analizy ustaliliśmy, że nie chcemy konstruować nowej strategii, lecz zmodyfikować i zaktualizować tę, która obowiązywała na lata 2010–2015, oraz dostosować ją do potrzeb, które występują po stronie mniejszości niemieckiej, i do obecnie panujących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. To zadanie zostało wykonane, a przy tym podkreśliliśmy konieczność dalszego intensywnego przekazywania i budzenia tożsamości niemieckiej w kolejnych pokoleniach.

 

Krzysztof Świerc

Show More