Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Niedziela Mniejszości

Co roku w drugą niedzielę czerwca, tradycyjnie po pielgrzymce mniejszości niemieckiej na Górę św. Anny, członkowie Koła DFK Szczedrzyk-Pustków spotykają się w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku na „Niedzieli Mniejszości Niemieckiej”. Do takich spotkań zachęcał przed laty duszpasterz MN ks. Wolfgang Globisch, a zapoczątkowana wówczas tradycja trwa do dnia dzisiejszego.

 

Niedzielne popołudnie uprzyjemnił uczestnikom spotkania duet Aneta Lissy-Kluczny i Norbert Rasch.
Foto: M. Widera

W czerwcową niedzielę rano w kościele parafialnym w Szczedrzyku została odprawiona msza święta w intencji członków mniejszości niemieckiej, a na godzinę 15 zaproszono członków DFK wraz z rodzinami na spotkanie przy kołaczu i kawie, które rozpoczął przewodniczący Klaus Leschik, witając wszystkich przybyłych oraz zaproszonych gości: przewodniczącego TSKN Rafała Bartka, radnego powiatu opolskiego Antoniego Gryca, burmistrza Ozimka Jana Labusa, założyciela szkółek piłkarskich Miro Deutsche Fußballschule Heinricha Nyolta i ich opiekuna Tomasza Kaczmarzyka, sołtysa Szczedrzyka Mirosława Wieszołka i innych.

Życzenia z okazji „Dnia Mniejszości Niemieckiej” złożyli obecnym na spotkaniu członkom DFK i ich rodzinom burmistrz Jan Labus, sołtys Mirosław Wieszołek oraz radny Antoni Gryc. Niedzielne popołudnie uprzyjemnił uczestnikom spotkania duet Aneta Lissy-Kluczny i Norbert Rasch, którzy znanymi śląskimi i niemieckimi piosenkami zachęcali wszystkich do wesołej zabawy i wspólnego śpiewania. Wiersz w języku niemieckim recytowała uczennica PSP w Szczedrzyku Julia Trawiski – zwyciężczyni konkursu języka niemieckiego w województwie oraz zdobywczyni II miejsca w konkursie „Jugend trägt Gedichte vor” (Młodzież recytuje poezję) w gminie Ozimek, a oprawę muzyczną spotkania zapewnił Denis Wieczorek. Na zakończenie Klaus Leschik podziękował za współpracę i wsparcie wszystkim, którzy udzielają kołu DFK pomocy, oraz przekazał garść informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach na najbliższy okres. Spotkanie było współfinansowane przez Konsulat Generalny RFN w Opolu.

 jad (WO)

Show More