Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Niemka roku z zagranicy / Auslandsdeutsche des Jahres

Przykładem wyborów Niemki z zagranicy są wybory „Miss German-American”, które odbywają się corocznie w Nowym Jorku w ramach imprezy o nazwie New Yorker Steuben Parade. Foto: Międzynarodowe Zrzeszenie Wspierania Mediów

Media niemieckojęzyczne działające poza granicami Niemiec organizują pierwsze ogólnoświatowe wybory „Niemki roku z zagranicy”.

 

Nie będą to jednak klasyczne wybory miss piękności. Głównym kryterium oceny kandydatek będzie ich zaangażowanie na rzecz własnej kultury. Adresatkami konkursu są młodsze wiekiem członkinie społeczności i mniejszości niemieckich z całego globu ziemskiego, a jego celem jest dodanie im motywacji oraz nagrodzenie za włożony wkład. Aby móc zgłosić swoją kandydaturę, trzeba być osobą niemieckiego pochodzenia i znać język niemiecki, mieszkać w kraju innym niż Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein i Luksemburg, mieć nie więcej niż 45 lat oraz przejawiać szczególne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności mówiącej po niemiecku bądź mającej niemieckie korzenie.
Osoby, które chciałyby zaproponować inną osobę lub zgłosić własną kandydaturę, proszone są o zarejestrowanie się pod adresem info@imh-service.de, po czym danej osobie zostaną przesłane dalsze informacje. Dokumenty aplikacyjne składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie powinny łącznie przekraczać objętości 1 MB.

 

IMH/ru

 

***

 

Die deutschsprachigen Auslandsmedien veranstalten 2017 die erste weltweite Misswahl zur “Auslandsdeutschen des Jahres”.

 

Dabei geht es aber nicht nur um Schönheit, sondern vor allem auch um das Engagement für die eigene Kultur. Der Wettbewerb richtet sich an die jüngeren weiblichen Mitglieder der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Erdball, um diese zu motivieren und für ihr Engagement zu belohnen. Um sich zu bewerben, muss man: deutschstämmig sein und über deutsche Sprachkenntnisse verfügen, in einem Land außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs wohnen, bis 45 Jahre alt sein und sich besonderes für die deutschsprachige/deutschstämmige Gemeinschaft vor Ort engagieren.

Wer jemanden vorschlagen will oder sich selbst bewerben möchte, melde sich unter info@imh-service.de an. Danach bekommen Sie weitere Informationen zugesandt. Bewerbungsunterlagen per E-Mail sollten insgesamt nicht größer sein als 1 MB.

 

IMH/ru

Show More