Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Niosą radość i pomoc

W Kórnicy odbyło się 9 stycznia spotkanie noworoczne animatorów osób starszych, na które przybyli animatorzy, którzy w latach 2013–2015 brali udział w projekcie współorganizowanym przez opolski TSKN: „Tranzytowe miejsca pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”.

 

Animatorzy wciąż aktywnie działają na rzecz seniorów z województwa opolskiego w zakresie opieki oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Spotkanie noworoczne otworzyła Teresa Rybczyk, organizatorka i gospodyni spotkania, która powitała wszystkich zgromadzonych gości, złożyła noworoczne życzenia i zaprosiła do wspólnego kolędowania. Podczas przemówienia Teresa Rybczyk podkreśliła znaczenie i podtrzymywanie więzi międzyludzkich: – Tam gdzie tworzą się więzi społeczne wysokiej jakości, tam widoczny jest wyraźnie szerszy rozwój. Przykładem budowania i podtrzymywania wysokiej jakości więzi międzyludzkich jest kultywowanie spotkań animatorów osób starszych i przekazywanie sobie dobrych praktyk, a także okazywanie sobie szacunku i uznania – mówiła Teresa Rybczyk.

 

 

Radość, śpiew i uśmiech

Kolejnym punktem spotkania był występ zespołu Körnitzer Stimme pod dyrekcją Danuty Fuchs. W magicznej atmosferze rozbrzmiały kolędy, piosenki świąteczne i biesiadne. Uczestnicy spotkania gromkimi brawami docenili wspaniały śpiew, zgranie i piękne stroje zespołu. Warto podkreślić, że członkinie Körnitzer Stimme swoją pracowitością i regularnymi próbami wciąż doskonalą swój warsztat wokalny, biorą udział w konkursach i są nagradzane. Również wielkie brawa i wyrazy uznania należą się Janowi Sobkowi, który zapewnił oprawę muzyczną zespołowi oraz przygrywał do tańca.

Podczas spotkania zaprezentowała się również Danuta Fuchs, która podzieliła się z uczestnikami swoją humorystyczną twórczością, pisaną w miarę potrzeby, okoliczności, a nawet politycznych zdarzeń. Jak sama mówi, pisze w dzień i w nocy, przed telewizorem, a nawet będąc w płaszczu i szykując się do wyjścia. „Ot, zawsze coś ją najdzie”. Swoim wystąpieniem wywołała wśród uczestników wiele radości, uśmiechu i szacunku dla jej twórczości.

 

 

Budują więzi

Po występach i popisach zaprezentowali się zebrani animatorzy, opowiadając o swojej pracy, działalności, kontaktach z seniorami i potrzebie przebywania z wśród ludzi, niesieniu radości i pomocy w postaci zainteresowania drugim człowiekiem, organizacji różnego rodzaju zajęć, wycieczek, spotkań okolicznościowych. Po raz kolejny powrócił temat budowania i podtrzymywania więzi międzyludzkich. Impreza przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze przy wspaniałym poczęstunku, przygotowanym przez Teresę Rybczyk i panie z zespołu Körnitzer Stimme.

 

 

AOS/adur

Show More