Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Nysa: Pomóc uczniom szybciej i skuteczniej opanować języki

O tym dyskutowano w czerwcu w Nysie. Międzynarodowe konsorcjum „Wielojęzyczność Jako Szansa” co dwa lata organizuje konferencje naukowe podsumowujące aktualny stan wiedzy z zakresu dydaktyki wielojęzyczności.

 

Alina Dittmann/kan

 

Już po raz drugi takie sympozjum odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Nyska uczelnia od kilku lat kształci nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz prowadzi studia filologii angielskiej i języka biznesu. Specjaliści z uczelni partnerskich z Luksemburga, Szwajcarii, Finlandii, Portugalii, Niemiec, Austrii, i Czech przedstawili swoje propozycje wspierania wielojęzyczności. Dyskutowano m.in. o sytuacji wielojęzyczności w przedszkolu, szkole i na uczelniach wyższych i o koncepcjach kształcenia wspierającego języki mniejszości narodowych.
Uczestnicy konferencji odwiedzili dwujęzyczną szkołę podstawową z językiem niemieckim w Raszowej koło Tarnowa Opolskiego, prowadzoną przez stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, gdzie z powodzeniem stosowana jest metoda Montessori. Byli też w publicznym gimnazjum w Komprachcicach koło Opola, w którym w języku niemieckim nauczane są przedmioty: historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. Osiągnięcia uczniów i nauczycieli obu placówek wzbudziły duże zainteresowanie.
Przedstawiając sukcesy systemów szkolnych poszczególnych państw w dziedzinie kształtowania wielojęzyczności, uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na aspekty szczególnie sprzyjające dobrym wynikom. Zaliczyli do nich przede wszystkim intensywną ekspozycję na język, to znaczy naukę w co najmniej dwujęzycznej szkole, a nie tylko 2–4 godziny w tygodniu. Za przykład postawiono model berliński, gdzie połowa przedmiotów prowadzona jest w jednym z języku, a połowa w drugim, podział etapów szkolnych na fazy, np. dwa lata nauki większości przedmiotów w języku niemieckim, kolejne dwa w języku francuskim, następne dwa w języku angielskim (Luksemburg) lub co drugi tydzień w szkole zmiana języka na wszystkich przedmiotach (Karyntia w Austrii).
Według ekspertów efekt przynosi jak najszybsze wprowadzanie treści poszczególnych przedmiotów szkolnych w języku obcym/drugim/trzecim, zatrudnianie nauczycieli z biegłą znajomością języka. Ważne jest też, aby zapewnić przejście z jednej szkoły do drugiej, z jednego etapu nauczania do kolejnego, w przeciwnym wypadku uczniowie tracą część kompetencji językowych.
Wszystkie referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w tomie „Bildungsziel Mehrsprachigkeit” w lipskim wydawnictwie Leipziger Universitätsverlag.
Konferencja w Nysie odbyła się dzięki współfinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

 

Info:
Osoby zainteresowane studiowaniem języka niemieckiego w Nysie i na uczelniach partnerskich Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie (Belgia, Niemcy, Austria, Rumunia, Czechy, Hiszpania, Słowacja, Słowenia i inne) uzyskają informacje pod adresem: rekrutacja.pwsz.nysa.pl. Uczelnia w Nysie kieruje też ofertę do osób pracujących oraz tych, którym wykonywane obowiązki nie pozwalają na studiowanie w trybie dziennym.

Show More