Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

O Niepodległości i szkolnictwie

Posiedzeniom komitetu obchodów rocznicy niepodległości Polski przewodniczy Prezydent Andrzej Duda. Foto: Jakub Szymczuk/KPRP

W roku 2018 Polska świetuje jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, nad którego obchodami czuwa specjalny komitet. W jego skład wchodzą także reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, w tym szef opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek. Dla niego pobyt w Warszawie był jednak również okazją do dyskusji o oświacie mniejszościowej.

 

Spotkania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP mają za cel realizowanie w latach 2017-2021- bo tak długo mają odbywać się święta związane z rocznicą – zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W skład Komitetu wchodzą obok Prezydenta Andrzeja Dudy, marszłaków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli rządu także osoby reprezentujące partie polityczne, Kościoły, świat kultury i nauki, samorządy, związki zawodowe i – jak to ujęto – organizacje społeczne i osoby szczególnie zasłużone dla państwa polskiego. Wśród tych ostatnich są także przedstawiciele Komisji Wspólnej Rzadu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentowane w Komitecie przez Mariolę Abkowicz z mniejszości karaimskiej oraz Rafała Bartka, przewodniczącego opolskiego TSKN.

 

Nie bez głosu

Ich udział w pracach Komitetu nie oznacza jednak tylko nieme godzenie się na przedkładane propozycje, co obaj pokazali na posiedzeniu Komitetu w minioną środę. – Podczas posiedzenia zgłosiłem m.in. uwagę do jednej z uchwał, aby ze względu na zamieszkujące Polskę społeczności mniejszościowe doprecyzować rozumienie słowa “Polaków” i dodać jego konstytucyjne rozumowanie jako “wszystkich obywateli Rzeczypospolitej” tak aby mogli się w tym zapisie znaleźć również ci, którzy są innej narodowości – relacjonuje Rafał Bartek i cieszy się jednocześnie, że członkowie Komitetu przyjęli głos mniejszości zmnienając brzmienie uchwały: “Komitet zachęca do aktywnego włączenia się w obchody związane z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez rzeczpospolitą Polską wszystkich , którym idea odzyskania niepodległości jest bliska”.

Posiedzeniom komitetu obchodów rocznicy niepodległości Polski przewodniczy Prezydent Andrzej Duda.
Foto: Rafał Bartek/facebook.com

 

Jednocześnie Bartek zaapelował do Prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie specjalnego pisma do środowisk mniejszościowych zamieszkujących Polskę, wskazując na ich wkład i rolę w rozwoju Rzeczypospolitej. – Ponadto zgłosiliśmy potrzebę organizacji jednej centralnej bądź też kilku regionalnych konferencji poświęconych tematowi “Mniejszości w Niepodległej” – mówi Rafał Bartek.

 

O szkolnictwie w Sejmie

Jednak nie tylko obchody niepodległości Polski były tematem spotkań szefa opolskich Niemców. Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego mowa był m.in. o finansowaniu nauczania języka mniejszości narodowych. – Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce od lat wskazują na pewne mankamenty finansowania języka mniejszości – podkreśla Rafał Bartek, powołując się na dyskusje w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości.

 

Chodzi przy tym nie tyle o ostanio zmienioną interpretację MEN o braku możliwości łączenia nauki języka niemieckiego jako mniejszości i obcego, która uderza mocno w środowisko nauczycieli języka ale też może doprowadzić do tego, że w klasach VII i VIII niemiecki nie będzie już nauczany jako język mniejszości, aby mógł pozostać nadal językiem obcym. W przypadku finansowania mniejszości wskazują na wydatkowanie środków, które samorządy otrzymują na naukę danego języka jako języka mniejszości. – Choć środki te nie są w budżetach gmin osobno wykazywane i gminy mogą je teoretycznie wydać również na inne cele, o tyle samorządy powinny jednak w pierwszej kolejności wydawać te pieniądze na polepszenie nauki języka danej mniejszości – mówi Rafał Bartek.

 

Jego zdaniem z tych środków właśnie nauczyciele powinni móc sfinansować wycieczki studyjne, zakup nowych materiałów dydaktycznych, ale też sale do nauki języka powinny z tych środków być sukcesywnie modernizowane. Tak jednak się w wielu przypadkach nie dzieje, co powoduje, że mimo rosnących nakładów z budżetu państwa zadowolenie środowisk mniejszościowych z jakości jauczania wcale nie rośnie. – Dlatego też po raz kolejny wspólnie z kolegami z mniejszości ukraińskiej i społeczności posługującej się językiem regionalnym-kaszubskim wskazaliśmy na potrzebę całościowego przyjrzenia się edukacji na rzecz mniejszości, aby poziom finansowania i zadowolenia z jakości nauczania nie rozchodziły się coraz bardziej – stwierdza Rafał Bartek.

 

Rudolf Urban

Show More