Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Odmłodzona kultura

Natalia Jasik zajmuje się od 1 marca w TSKN sprawami kultury. Jej poprzedniczka, Zuzanna Donath-Kasiura, została zastępcą dyrektora biura TSKN. Foto: Anna Durecka
Natalia Jasik zajmuje się od 1 marca w TSKN sprawami kultury. Jej poprzedniczka, Zuzanna Donath-Kasiura, została zastępcą dyrektora biura TSKN.
Foto: Anna Durecka

Opolski TSKN został jednym z partnerów nowego projektu, który w ciągu najbliższych trzech lat zrealizuje Muzeum Wsi Opolskiej. „Edukacja kulturalna Opolszczyzny” ma się składać z cyklu szkoleń. – W programie są również pieniądze na projekty kulturalne, a o dofinansowanie będą mogły się ubiegać m.in. koła DFK – informuje Natalia Jasik z referatu kultury TSKN.

 

Projekt „Edukacja kulturalna Opolszczyzny” jest częścią programu „Bardzo młoda kultura”, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest budowanie systemowych rozwiązań, wzmacniających kreatywność i edukację kulturalną. W każdym z województw program prowadzić będzie jedna wybrana instytucja lub organizacja. W województwie opolskim jest to Muzeum Wsi Opolskiej, które do współpracy zaprosiło ponad 20 organizacji z regionu, m.in. TSKN. Na projekt Muzeum otrzymało 846 tys. złotych. – Pierwsze spotkanie organizacyjne mieliśmy w zeszłym roku. Natomiast w zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym wyłoniliśmy pięć grup roboczych, które mają się zająć dopracowaniem szczegółów całego projektu – mówi Natalia Jasik.

 

Nasze – wasze, swój – obcy

 

Każda z instytucji czy też organizacji partnerskich, w tym także opolski TSKN, ma za zadanie zorganizować w ciągu najbliższych trzech lat sześć szkoleń, podczas których uczestnikom zostanie przybliżona działalność danej organizacji na polu edukacji kulturalnej. – Do 15 marca musimy już opracować scenariusz takiego szkolenia. Wstępnie mogę już powiedzieć, że będziemy je organizować pod hasłem: „Nasze – wasze, swój – obcy, niemieckie dziedzictwo kulturowe i działalność kulturalna mniejszości niemieckiej w województwie opolskim ważnym elementem dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego” – mówi Natalia Jasik. Udział w projekcie mogą wziąć osoby związane z działalnością kulturalną, edukacją kulturalną. – Mogą to być społecznicy, wolontariusze, angażujący się w różne projekty kulturalne, ale też nauczyciele – mówi referentka. Rekrutację do projektu prowadzić będzie Muzeum Wsi Opolskiej. TSKN pierwsze szkolenia może przeprowadzić już w czerwcu, drugie odbędzie się prawdopodobnie jesienią.

 

Pieniądze na małe projekty

 

Oprócz cyklu szkoleń częścią programu jest także dofinansowanie konkretnych projektów kulturalnych. – Nad konkretami tej części projektu pracuje jedna z grup roboczych. Dlatego w tej chwili nie mogę jeszcze powiedzieć, jakie warunki będą musiały spełniać projekty. Na pewno jednak o pieniądze będą się mogły ubiegać nasze koła DFK, ale też animatorki osób starszych i inne osoby bądź organizacje zajmujące się animacją i edukacją kulturalną – mówi Natalia Jasik. W pierwszym roku na te projekty będzie do rozdysponowania 90 tys. złotych, a w latach następnym po 180 tys. złotych.

 

Anna Durecka

 

Show More