Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Odra – wspólny interes

Poseł Ryszard Galla
Poseł Ryszard Galla

Problemy dotyczące gospodarki wodnej i cyklicznie pojawiające się w regionie opolskim powodzie, w tym tak poważne jak w 1997 i 2010 roku, skłoniły samorząd województwa opolskiego do zorganizowania w minionym tygodniu w Opolu specjalistycznej konferencji zatytułowanej „Gospodarka wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim”.

 

Jej założeniem była pomoc w wypracowaniu i podjęciu krótko- i długoterminowych działań ze szczególnym uwzględnieniem ich finansowania, w celu likwidacji problemów dotyczących gospodarki wodnej. I to nie tylko w regionie opolskim, ale wszystkich województwach, przez które przepływa rzeka Odra (śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie). Dlatego konferencję tę eksperci uznali za trafną, potrzebną i na czasie.

 

Układ ponadpartyjny

 

– Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, którego jestem przewodniczącym już drugą kadencję, prowadzi działania i prace związane z rzeką Odrą. Co ważne, w zespole tym ponownie znalazło się wielu posłów w układzie ponadpartyjnym, ale najbardziej aktywni zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnie są posłowie z regionu opolskiego – powiedział poseł MN Ryszard Galla, który podkreślił również, że Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry oprócz szeregu zadań, jakie w poprzedniej kadencji Sejmu prowadził w zakresie gospodarki wodnej, brał też udział w pracach nad przygotowaniem ustawy Prawo wodne. Wizytował również szereg inwestycji, zwłaszcza te, które były zagrożone, jak choćby stopień wodny Malczyce, wrocławski węzeł wodny, zbiornik Racibórz czy ostatnio budowany zbiornik nyski. Zajmował się też kwestiami związanymi z finansowaniem wielu przedsięwzięć, czyli za każdym razem przy głosowaniu budżetu w parlamencie jego przedstawiciele zabiegali o to, żeby było więcej pieniędzy na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych, by bardzo kosztowne inwestycje miały zagwarantowane środki na bezawaryjne. – Zabiegaliśmy też o to, by zapewnić fundusze na najważniejsze inwestycje w nowej perspektywie finansowej – dodaje Ryszard Galla.

 

Optymistyczne perspektywy

 

Jeżeli chodzi o przyszłość w dbałości o sprawy związane z Odrą, to opolska konferencja pokazała, że perspektywy rysują się optymistycznie. W polskim parlamencie powstało bowiem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które już rozpoczęło ściśle współpracować z Ministerstwem Środowiska, co dobrze wróży na przyszłość, jeśli chodzi o pilnowanie spraw dotyczących Odry i jej żeglowności. Poza tym w polskim parlamencie została też powołana odpowiednia komisja, która będzie wspierała kwestie odrzańskie. – Na tej podstawie sądzę, że klimat, jaki zrodził się wokół Odry, będzie sprzyjał współdziałaniom, niezbędnym na poziomie rządowym i parlamentarnym w zakresie realizacji inwestycji mających na celu to, aby Odra w przyszłości była rzeką o co najmniej czwartej klasie żeglowności, czyli rzeczywiście takim transeuropejskim korytarzem wodnym – twierdzi Ryszard Galla.

 

Współpraca z Niemcami

 

W kwietniu ubiegłego roku podpisana została umowa o utrzymaniu części granicznej Odry. Była ona długo uzgadniana, a najwięcej czasu poświęcono najpilniejszym zadaniom do realizacji, z których kilka już wykonano.

 

– Jeden z punktów podpisanej z Niemcami umowy, o którym dyskutowaliśmy ostatnio na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, to klasa żeglowności tej rzeki. Jak zapewniła Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, strona polska będzie dążyła do renegocjowania tej umowy w takim kierunku, aby uzyskać akceptację strony niemieckiej o podwyższeniu klasy żeglowności na Odrze. Myślę, że jest to sensowne, ponieważ jeśli chcemy dążyć do uzyskania wyższej klasy żeglowności i wpisać Odrę w transportowy korytarz europejski, niezbędna jest akceptacja ze strony tak istotnego partnera jak Niemcy – mówi Ryszard Galla. – Klimat do tego jest dobry, bo w tej kadencji niemieckiego parlamentu też została zawiązana grupa robocza do spraw Odry. Na tej podstawie uważam, że na pewno będziemy potrafili się w tym temacie dogadywać, bo jest to nasz wspólny interes – Polski i Niemiec.

 

Konferencja w dobrym momencie

 

Także każdy z uczestników opolskiej konferencji miał swoje interesy. Byli na niej bowiem m.in. przedstawiciele gmin położonych wzdłuż Odry bądź rzek dopływających do niej, których interesowały i interesują kwestie dotyczące zabezpieczeń powodziowych, jak choćby gminy: Bierawa, Cisek, Dobrzeń Wielki czy Popielów. Przy okazji tej konferencji w Opolu pojawili się również reprezentanci środowisk, którym zależy na tym, aby Odra stała się elementem napędowym dla gospodarki i transportu.

 

Wybrano dobry moment na zorganizowanie tego rodzaju dyskusji, mamy bowiem początek roku i następnego okresu programowania, dzięki czemu można było się dowiedzieć, na co można liczyć, jaka jest możliwość finansowania poszczególnych przedsięwzięć i w jakich terminach będą realizowane. – Dlatego bez wątpienia warto robić tego typu spotkania, bo na pewno przepływ informacji powoduje, że wszystkie zainteresowane strony są lepiej skomunikowane – zakończył Ryszard Galla.

 

Krzysztof Świerc

Show More