Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Opolscy Niemcy modelowym przykładem

Prominentny uczestnik konferencji – były wiceszef MSZ Paweł Kowal.
Prominentny uczestnik konferencji – były wiceszef MSZ Paweł Kowal.

O roli mniejszości dla regionów rozmawiali w ubiegły czwartek studenci, politycy i przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych podczas konferencji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Wniosek: Mimo konieczności usprawnienia wielu aspektów funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza mniejszość niemiecka w Polsce może posłużyć za wzór w kontekście europejskim.

 

Na miejsce organizacji konferencji nieprzypadkowo wybrano województwo opolskie. Jedna z organizatorek, prof. UO Aleksandra Trzcielińska-Polus, podkreślała, iż to województwo jest jednym z najbardziej wielokulturowych regionów w Polsce, szczególnie ze względu na liczną mniejszość niemiecką. Właśnie doświadczenia mniejszości niemieckiej były jednym z tematów przewodnich konferencji. W zamyśle organizatorów chciano je porównać z prawami mniejszości narodowych na Ukrainie. Mimo czasami zgłaszanych niedociągnięć w polityce władz wobec opolskich Niemców, w tym porównaniu mniejszość niemiecka wypada wręcz modelowo. Jak podkreślała dr Barbara Kobzarska-Bar z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, działalność kulturalna, oświatowa i przede wszystkim polityczna mniejszości niemieckiej są dla innych mniejszości źródłem, z którego mogą czerpać. Nie bez znaczenia jest tu jednak duże skupienie mniejszości niemieckiej w województwie opolskim. W przeciwieństwie do Niemców z Opolskiego na Ukrainie mieszkają stosunkowo niewielkie grupy mniejszościowe, żyjące w dużym rozproszeniu.

 

Mimo to nawet niewielkie grupy mogą być ubogaceniem dla każdego regionu, w którym występują: – To przecież mniejszości bardzo często inicjują umowy o współpracy pomiędzy regionem w kraju a regionem za granicą, później też kreują i współtworzą tę współpracę – podkreślał prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma. Zarówno regionom, jak i państwom powinno zależeć na tym, aby we wzajemnych stosunkach nie pomijać mniejszości narodowych. Nieuregulowane kwestie mniejszości mogą w wielu przypadkach prowadzić do napięć politycznych, a nawet konfliktów, co w ciągu ostatnich miesięcy pokazywała sytuacja na Krymie.

 

Jedną z ważniejszych postaci konferencji był europoseł związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry Paweł Kowal. Ten znany i szanowany w kraju polityk, uznawany za eksperta w zakresie sytuacji politycznej na Ukrainie, nie tylko chwalił współpracę mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie, lecz stwierdził także, że kwestia tych mniejszości powinna stać się elementarną częścią polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Podobnie jak w przypadku stosunków polsko-niemieckich, również w tym zakresie działa specjalny rządowy program, który jednak tylko przy niektórych okazjach podejmuje kwestie mniejszości narodowych.

 

Tematem konferencji stało się także nawiązanie do aktualnej polityki Europy wobec uchodźców. Prezes zarządu krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll stwierdził, iż konferencja na Uniwersytecie Opolskim odbywa się w czasie symbolicznym. Bryll podkreślił, że kraje europejskie – w tym Polska – będą w najbliższych miesiącach stały przed zadaniem integracji tysięcy uchodźców. Jest to sytuacja, w której jak najbardziej można czerpać z doświadczenia własnych mniejszości. Mniejszości narodowe mają posłużyć za przykład, jak skutecznie współpracować ze sobą, mimo widocznych różnic społecznych i kulturowych.

 

Łukasz Biły

Show More