Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Opolskie Białe złoto” / „Oppelner weißes Gold“

Foto DWPN/HDPZ

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza 4 września na opolski rynek do udziału w otwarciu wystawy edukacyjnej.

 

 

Mało znanym faktem jest, że przed rokiem 1945 w regionie Opola działało aż dziewięć cementowni, przez co Opole uchodziło za jeden z największych i najważniejszych tego typu ośrodków na świecie, a produkcja cementu uchodziła za symbol miasta. Z okazji 160-lecia przemysłu cementowego w Polsce i w Opolu, 200-lecia wynalezienia cementu portlandzkiego, 40-lecia Cementowni Górażdże oraz 800-lecia miasta Opole otwarta zostanie więc wystawa poświęcona opolskiemu białemu złotu, która ma przybliżyć mieszkańcom i gościom historię i dziedzictwo przemysłu cementowego w regionie opolskim. Podczas otwarcia wystawy, które rozpocznie się o godz. 13.00 na opolskim rynku, odbędzie się premierowy pokaz filmu „Opolskie białe złoto” w reżyserii Teresy Kudyby. Wstęp na wernisaż jest wolny.

 


Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit lädt am 4. September auf den Oppelner Ring zur Eröffnung einer Ausstellung.

 

Dass es in der Region von Oppeln vor 1945 neun Zementwerke gab, ist wenig bekannt, ganau wie die Tatsache, dass Oppeln damit einst zu den wichtigsten und größten derartigen Zentren auf der Welt gehörte und Zement als ein Symbol der Stadt galt. Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Zementindustrie in Polen und Oppeln, des 200. Jahrestages der Erfindung des Portlandzements, des 40-jährigen Bestehens des Zementwerkes Górażdże und des 800. Stadtjubiläums von Oppeln wird daher eine Ausstellung eröffnet, die dem Oppelner weißen Gold gewidmet ist. Dadurch soll den Einwohnern und Gästen der Stadt die Geschichte und das Erbe der Zementindustrie ind er Oppelner Region näher gebracht werden. Während der Vernissage, die um 13.00 Uhr auf dem Oppelner Ring beginnt, wird auch die Erstaufführung des Films „Oppelner weißes Gold” von Teresa Kudyba stattfinden. Der Eintritt ist frei.

ru

Show More