Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Ostróda: Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

11 lipca minęła 4-letnia kadencja zarządu Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. Z tej okazji odbyły się w nim wybory władz.

 

lek

 
W zebraniu uczestniczyło 26 delegatów. Wybrali nowy zarząd i nową komisję rewizyjną. Nowym przewodniczącym został „stary”, czyli Henryk Hoch, sprawujący tę funkcję od 1996 r. Zastępcą przewodniczącego został Wiesław Küchmeister (nowy członek zarządu). Na sekretarza po raz kolejny wybrano Annę Piątkowską, kierowniczkę zespołu „Jodły”. Skarbnikiem ponownie jest Ingrid Lipka. Pozostali członkowie zarządu to: Ewa Ziejewska, Andrzej Nowosielski i Andrzej Jarząbek – nowi. Komisję rewizyjną tworzą: Anna Urbańska, Tomasz Lipka i Maria Czajkowska.

 
– W skład zarządu weszło kilka nowych, młodych osób, które bardzo obniżyły średnią wieku zarządu. Bardzo się z tego cieszę, bo liczę na to, że wniosą ze sobą nowe pomysły i aktywność w działaniu. Plany na najbliższą kadencję? Na pewno będziemy kontynuować to, co dobre i pożyteczne i sprawdziło się do tej pory – festiwale i ścisłą współpracę z samorządami Ostródy i w powiecie oraz ze wspólnotą byłych mieszkańców. Będziemy się także przygotowywać do jubileuszu 25-lecia, który będziemy świętować w 2016 roku. Co jeszcze? Liczę na to, że zarząd w odnowionym i odmłodzonym składzie wypracuje nowe propozycje – podsumowuje wybory Henryk Hoch, przewodniczący „Jodeł”.

 
Po wyborach delegaci wysłuchali koncertu w wykonaniu członków zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, którzy w grupie 10 osób przyjechali do Ostródy w odwiedziny. Na czele trzyosobowego zespołu stał Bolesław Bernaczek, przewodniczący stowarzyszenia, który grał na gitarze i śpiewał pieśni. Jakie? Klasyczne, ale także ludowe z okolic Zielonej Góry. Koncert trwał 30 minut i bardzo się wszystkim podobał.

 
Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” liczy 650 członków. Działa na terenie Ostródy i historycznego powiatu ostródzkiego. Należy do większych i aktywniejszych organizacji na Warmii i Mazurach. Znane jest z organizacji festiwali piosenki niemieckiej, organizacji festynów letnich, zespołu wokalno-tanecznego „Jodły” i grupy dziecięcej. Wraz ze wspólnotą byłych mieszkańców powiatu ostródzkiego z Osterode w Górach Harcu aktywnie działa na terenie powiatu ostródzkiego w sprawie zachowania dziedzictwa kulturowego Prus Wschodnich, szczególnie zabytków. Wspiera także dom dla bezdomnych w Marwałdzie i program partnerstwa miast Ostródy i Osterode. Dlatego Dom Niemiecki w Ostródzie – siedziba stowarzyszenia – jest nieustannie wypełniony. Odbywają się w nim spotkania, odczyty, warsztaty, przebywają goście.

Show More