Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Partia stała się faktem

Ryszard Galla. Foto: Wochenblatt.pl

Mniejszość niemiecka otrzymała postanowienie i zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilno Rejestrowy o wpisaniu partii – „REGIONALNA. Mniejszość z większością” do ewidencji, gdzie znajduje się pod numerem 375.

 

Fakt ten zamyka okres przygotowawczy tworzenia partii i oznacza jednocześnie rozpoczęcie budowania jej fundamentów. Mniejszość niemiecka nie będzie jednak z tej partii startować do najbliższych wyborów samorządowych, które jak wiemy odbędą się na jesień bieżącego roku.

 

 

Nie stanie się tak dlatego, że jest to organizm zdecydowanie zbyt młody, który dopiero, co się urodził, a to oznacza, że potrzebuje pewnej dojrzałości, przygotowania i czasu. Będziemy jednak uczestniczyli w życiu politycznym regionu, zachowując swoją aktywność i budując struktury tej partii”, zapewnia poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla i dodaje: „Jednak w najbliższych wyborach samorządowych będziemy ubiegali się o miejsca w radach gmin, powiatu, województwa, wójtów, burmistrzów, starostów tradycyjnie z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka”.

 

 

Oznacza to, że w najbliższym czasie budowanie podwalin partii – „REGIONALNA. Mniejszość z większością” skoncentrowane będzie na kwestiach technicznych, takich jak założenie biura, strony internetowej, adresu, ustalenie składek członkowskich itd. Nie oznacza to jednak, że partia ta będzie w tzw. uśpieniu!: „Ona będzie aktywna, przydzielone zostaną jej też odpowiednie zadania do realizacji, które zapisane zostały w statucie”, zapewnia poseł Ryszard Galla i kończy: „Jedyny element, który będzie w zawieszeniu, to udział tej partii, jako komitetu w najbliższych wyborach, a w przyszłości? O tym zdecyduje sytuacja w kraju”.

 

Krzysztof Świerc

Show More