Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Partia? W razie potrzeby / Partei? Wenn nötig

Henryk Lakwa

W minionych tygodniach bardzo głośno było o tym, że w ordynacji wyborczej pojawią się zapisy uprawniające do startowania w wyborach samorządowych jedynie partii politycznych! Informacja ta wzbudziła w naszych szeregach spore poruszenie, bo mniejszość niemiecka tradycyjnie startuje jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Dlatego zdecydowano się na to, aby przygotować alternatywne rozwiązanie, pozwalające na nasz start jako partii regionalnej.

 

– W konsekwencji podjęliśmy decyzję o założeniu partii politycznej, ale pomysł, aby rozpocząć procedurę jej rejestracji, pojawił się już w lipcu tego roku. Przygotowaliśmy zatem statut, a co za tym idzie – ustaliliśmy nazwy, trzech pełnomocników oraz zebraliśmy ponad 1000 wymaganych podpisów poparcia dla naszej partii. Następnie w sierpniu bieżącego roku taki wniosek złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie – informuje poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla i uzupełnia: – Dzisiaj jesteśmy już po uzupełnieniach dotyczących zapytań przez sąd, a także w trakcie weryfikacji podpisów. Na tej podstawie sądzę, że w ciągu najbliższych kilku tygodniu, do końca 2017 roku będziemy mieć decyzję o zarejestrowaniu partii.

 

Dodajmy, że osobami transparentnymi ugrupowania oprócz posła Ryszarda Galli są starosta opolski Henryk Lakwa oraz członek Zarządu Województwa Opolskiego Roman Kolek.

 

Zadecyduje kodeks wyborczy

 

Co zatem się wydarzy, kiedy partia mniejszości niemieckiej będzie ostatecznie zarejestrowana? Rzeczą najważniejszą będzie to, jaki kształt przyjmie kodeks wyborczy, nad którym obecnie debatuje polski parlament. Czy będzie on zezwalał na start w wyborach tylko partiom politycznym, czy też pozostanie stary zapis, który stanowi, że w wyborach startować mogą również komitety lokalne. – Jeśli zachowana zostanie dowolność, wówczas z całą pewnością zarząd naszego Towarzystwa, a w ślad za tym Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka podejmie decyzję, w jaki sposób będziemy startować w wyborach. W moim przekonaniu, jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to mniejszość niemiecka zdecyduje się jednak na start jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Jeśli jednak w wyborach samorządowych będzie można wziąć udział tylko jako partia, to wówczas wystartujemy w tej formule – mówi Ryszard Galla. Poseł mniejszości niemieckiej podkreśla równocześnie, że gdybyśmy faktycznie musieli startować jako partia, to odbędzie się to w oparciu o chrześcijańskie tradycje, demokrację, uznanie zasad konstytucji, troskę o nasz region oraz reprezentowanie wspólnoty regionalnej.

 

Kwestia przekonania i uzgodnień

 

Niebezpieczeństwem tej sytuacji jest jednak to, co dzieje się obecnie na polskiej scenie politycznej. Stąd należy zakładać opcję, że mniejszość niemiecka musiałaby bardzo mocno przekonywać własnych wyborców do tego, że założenie partii było i jest absolutnie właściwą decyzją i odpowiednim rozwiązaniem na istniejące czasy i generujące się problemy, ale… Zastanawiające jest także to, jak nasz pomysł utworzenia partii przez mniejszość niemiecką zareagują wszelkie instytucje w Niemczech, które wspierają naszą organizację, a które wcale nie muszą być z tego powodu zadowolone. – Faktem jest, że nie kontaktowaliśmy się w tej kwestii ze stroną niemiecką. Jeśli jednak musielibyśmy ostatecznie wystartować do wyborów jako partia, rzeczą oczywistą będzie, że staniemy się partią regionalną, budowaną na osnowie samorządowej. I to moim zdaniem jest rzeczą konieczną do uzgodnienia i przedyskutowania ze stroną niemiecką – kończy Ryszard Galla.

 

Krzysztof Świerc

 

***

 

In den letzten Wochen wurde laut darüber diskutiert, dass es in der Wahlordnung demnächst neue Bestimmungen geben soll, wonach künftig nur politische Parteien bei Kommunalwahlen antreten dürfen! Die Nachricht hat auch in unseren Reihen für beträchtliche Erregung gesorgt, da die Deutsche Minderheit traditionell als Wahlkomitee Deutsche Minderheit antritt. Es ist deshalb entschieden worden, eine alternative Lösung vorzubereiten, die uns eine Teilnahme als Regionalpartei ermöglicht.

 

„Dementsprechend haben wir die Entscheidung getroffen, eine politische Partei zu gründen. wobei aber die Idee, ein Registrierungsverfahren einzuleiten, schon im Juli dieses Jahres auftauchte. Wir haben also eine Satzung erstellt und damit verbunden auch die Benennungen festgelegt, drei Bevollmächtigte ernannt und mehr als 1.000 erforderliche Unterschriften zur Unterstützung unserer Partei gesammelt. Anschließend, im August dieses Jahres, haben wir einen entsprechenden Antrag beim Bezirksgericht Warschau eingereicht”, berichtet der Sejm-Abgeordnete der Deutschen Minderheit Ryszard Galla. „Inzwischen ist unser Antrag um Inhalte bezüglich der Rückfragen des Gerichts ergänzt und es werden nun die Unterschriften nachgeprüft. Auf dieser Grundlage gehe ich davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Wochen, bis Ende 2017, den Registrierungsbescheid bekommen.” Unsere Transparenzvertreter sind in diesem Zusammenhang neben dem Abgeordneten Galla übrigens auch der Landrat von Oppeln Henryk Lakwa sowie Roman Kolek von der Oppelner Woiwodschaftsregierung.

 

Wahlgesetzbuch entscheidend

 

Was wird also geschehen, wenn eine Partei der Deutschen Minderheit endgültig registriert wird? Von zentraler Bedeutung wird dann sein, welche Form das Wahlgesetzbuch, an dem zurzeit das polnische Parlament arbeitet, annehmen wird. Ob also diesem zufolge dann nur noch politische Parteien zur Wahlteilnahme berechtigt sind, oder aber es bleibt die alte Bestimmung erhalten, wonach auch lokale Wahlkomitees antreten dürfen. „Wenn wir weiter den Ermessensspielraum behalten, wird unser Vorstand und daraufhin auch das Wahlkomitee Deutsche Minderheit ganz bestimmt zunächst entscheiden, wie wir zur Wahl antreten. Und ich bin überzeugt, dass man sich in diesem Fall weiterhin zur Wahlteilnahme als Wahlkomitee Deutsche Minderheit entscheiden wird. Sollte es aber so kommen, dass man fortan nur noch als Partei an Kommunalwahlen teilnehmen darf, dann werden wir eben in diesem Format antreten”, sagt Ryszard Galla. Und, so der Abgeordnete, wenn wir tatsächlich als Partei antreten müssen, dann werde dies auf der Grundlage christlicher Traditionen, demokratischer und verfassungsrechtlicher Prinzipien sowie vorrangig in Sorge um unsere Region und im Sinne der Vertretung unserer regionalen Gemeinschaft geschehen!

 

Eine Frage der Überzeugungsarbeit und Abstimmung

 

Gefährlich an der Situation ist allerdings das aktuelle politische Geschehen in Polen. Es ist daher anzunehmen, dass die Deutsche Minderheit ihre Wähler im Nachhinein zunächst mühevoll davon überzeugen müsste, dass die Gründung einer Partei eine absolut richtige Entscheidung und eine angemessene Lösung in der jetzigen Zeit und angesichts der sich auftürmenden Probleme war und bleibt. Zu bedenken ist dabei aber auch, wie die bundesdeutsche Seite und alle deutschen Institutionen, die unsere Organisation unterstützen, auf die Idee einer Parteigründung durch die deutsche Minderheit reagieren werden. Man wird nämlich gar nicht unbedingt darüber glücklich sein. „Es ist eine Tatsache, dass wir in dieser Frage noch nicht in Kontakt mit der deutschen Seite getreten sind. Sollte sich jedoch herausstellen, dass wir letztendlich doch als Partei zur Wahl antreten müssen, dann werden wir selbstverständlich eine Regionalpartei sein, die auf einer kommunalpolitischen Basis aufgebaut wird. Und das sind die Punkte, die meiner Meinung nach mit der deutschen Seite abgestimmt und durchdiskutiert werden müssen”, so Galla.

 

Krzysztof Świerc

Show More