Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

54 Zjazd Delegatów ZNSSK

Dziś (19.05.) przedstawiciele organizacji członkowskich Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce spotkali się w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny na dorocznym Zjeździe Delegatów. Oprócz sprawozdań z minionego roku mają być przyjęci dwoje nowych członków.

 

VdG-Vorsitzender Rafał Bartek
Foto: Lucas Netter

 

W zebraniu uczestniczy łącznie 30 delegatów oraz przedstawiciele członków stowarzyszonych, a także zaproszeni goście, m.in. konsul Niemiec w Opolu Peter Herr. – To, co Państwo robią, to żywe zaangażowanie na rzecz tożsamości i kultury mniejszości niemieckiej, praw, integracji, sąsiedztwa i pokojowego współistnienia mniejszości i większości, ale przeciwko wykluczeniu, a często także zniesławieniu. – powiedział konsul Herr.

 

Deutscher Konsul in Oppeln Peter Herr
Foto: Lucas Netter

 

A opolska wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura w swoim wystąpieniu powiedziała: – Prawdopodobnie żyjemy w najtrudniejszych czasach od przełomu politycznego. Ale żyjemy i musimy pozostać aktywni. Chciałabym podziękować za wiele działań kulturalnych i edukacyjnych, za pracę medialną, ponieważ wszystko to promuje naszą tożsamość i pomaga zachować nasz język i kulturę.

 

Oppelns Vizemarschallin Zuzanna Donath-Kasiura
Foto: Lucas Netter

 

Głos zabrali również poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, wiceszef Federalistycznej Unii Europejskich Narodowości Bernard Gaida oraz starosta powiatu strzeleckiego Józef Swaczyna.

 

Podsumowanie

Podczas Zjazdu Delegatów VdG, któremu przewodniczył Martin Lippa z województwa śląskiego, uczestnicy najpierw omówili miniony rok. W swojej przemowie przewodniczący Rafał Bartek podkreślał trudności zarówno w finansowaniu działalności mniejszości niemieckiej jak i w podejściu rządu polskiego do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. – Ostatecznie jednak nie będziemy rozliczani z ilości członków ale z naszej aktywności. Dlatego mimo trudności dziękuję wam za wszelką działalność i proszę o dalszą działalność.

 

Delegierte bei der Verbandsratssitzungd des VdG am 19.05. auf dem St. Annaberg
Foto: Lucas Netter

 

Członkowie zarządu VdG przedstawili również sprawozdania z działalności w poszczególnych regionach. Sylwia Kus, sekretarz TSKN na Śląsku Opolskim, mówiła o pracy w Opolu, a Martin Lippa poinformował o województwie śląskim, w tym o udziale drużyny DFK Schlesien w Mistrzostwach Europy Mniejszości Narodowych w Piłce Nożnej “Europeada”. – Niespodziewanie zajęliśmy trzecie miejsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – powiedział Martin Lippa. Damian Stefaniak poinformował o pięciu organizacjach działających na Dolnym Śląsku, a Peter Jeske mówił o województwie pomorskim. – My, organizacje mniejszości niemieckiej, jesteśmy ze sobą bardzo dobrze powiązani, ale współpracujemy również z innymi mniejszościami w naszym regionie” – powiedział Jeske. Natomiast o Warmii-Mazurach mówił Michał Schlueter, który podkreślił, że dla organizacji w tym regionie do najważniejszych projektów należy działalność na rzecz młodzieży ale także bliska współpraca z Ziomkostwem Prus Wschodnich.

 

BJDM-Vorsitzende Weronika Koston
Foto: Lucas Netter

 

Weronika Koston w swoim sprawozdaniu o młodzieży skoncentrowała się na różnorodnych projektach, do których należy m.in. projekt teatralny Jugendbox, czy szkolenia dziennikarskie w ramach działalności kwartalnika BJDM „Antidotum”.

Także Bernard Gaida, pełnomocnik VdG ds. kontaktów międzynarodowych, przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.

 

FUEN-Vizechef Bernard Gaida
Foto: Lucas Netter

 

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz informacji komisji rewizyjnej zarząd związku otrzymał za rok 2022 absolutorium.

 

Nowi członkowie

Podczas zjazdu miała być przyjęta dwójka nowych członków. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie, które prowadzi tam szkołę podstawową, zostało jednogłośnie przyjęte jako członek stowarzyszony. – W naszej szkole od września 2022 jest prowadzone nauczanie dwujęzyczne polsko-niemieckie. Chcemy również położyć większy nacisk na niemiecką kulturę i tradycje i po prostu potrzebujemy organizacji dachowej, która wesprze nas w naszych działaniach – mówi Agnieszka Kała ze stowarzyszenia.

 

Agnieszka Kała vom Verein Grodisko
Foto: Lucas Netter

 

Natomiast Gdańska Mniejszość Niemiecka która od dwóch lat miała status kandydata na członka, miała zostać pełnoprawnym członkiem. Jednakże delegaci ze względu na nieobecność przedstawicieli tej organizacji i brak możliwości poznania celów Gdańskiej Mniejszości Niemieckiej zdecydowali o odroczeniu głosowania nad przyjęciem stowarzyszenia do szeregów VdG. – Może oni nie chcą z nami współpracować, jeżeli od dwóch lat nie potrafią wziąć udziału w naszych obradach. Powinni się więc zdecydować, czy chcą zostać członkiem VdG czy nie – argumentował m.in. Peter Jeske.

 

Abstimmung bei der Verbandsratssitzung
Foto: Lucas Netter

 

Rezolucje

Podczas Zjazdu Delegatów VdG przyjęto również trzy rezolucje, z których jedna sprzeciwia się ciągłej dyskryminacji lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach Od lutego 2022 r. funkcjonuje rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym tylko języka niemieckiego jako języka mniejszości uczy się jedną godzinę w tygodniu, podczas gdy inne języki mniejszości nauczane są przez trzy godziny. Dlatego w swojej rezolucji delegaci wzywają polski rząd do działania. „Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych to kluczowy element zarówno dla zachowania tożsamości mniejszości, jak i dla promowania wielokulturowości, dialogu międzykulturowego i budowy wspólnego przyszłego dla wszystkich obywateli kraju, niezależnie od ich narodowości czy języka używanego w życiu codziennym. Apelujemy również do rządu RP aby nie tylko zakończył dyskryminację ale rozpoczął wdrażanie zapisów Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych i Regionalnych ratyfikowanej przez Polskę już w 2009 r. Podjęcie działań w tym zakresie będzie jasnym wskazaniem, że wielokulturowość i wielojęzyczność świadczy o potencjale Polski”, czytamy w rezolucji, która jednocześnie wyraźnie chwali gminy w województwach opolskim i śląskim, które utrzymały lekcje języka niemieckiego i opłacają je z własnych budżetów.

 

Sylwia Kus (li.) stellte die Resolution über die Wahlen vor
Foto: Lucas Netter

 

Druga rezolucja VdG dotyczyła młodzieży, która jest niezbędna dla przyszłości mniejszości niemieckiej. „Apelujemy o przyciąganie młodzieży w lokalne koła, włączanie ich na stanowiska funkcyjne oraz wyznaczanie osób do kontaktu z młodzieżą w naszych strukturach. Młodzi ludzie powinni być pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej. Ponadto zachęcamy do przemyślenia i strategicznego podejścia w celu zaplanowania stałej oferty skierowanej do dzieci i młodzieży”, napisano w rezolucji.

 

Delegierte bei der Verbandsratssitzungd des VdG am 19.05. auf dem St. Annaberg
Foto: Lucas Netter

 

Ponieważ w tym roku w Polsce zbliżają się wybory parlamentarne, delegaci VdG również zwrócili się do opinii publicznej w tej sprawie. Stwierdza ona: „Niezwykle ważnym jest, aby nasz głos był oddany na kandydata, który będzie bronił i przestrzegał zasad państwa prawa oraz norm konstytucyjnych, gdyż tylko taka osoba będzie w stanie skutecznie działać na rzecz dobra całego społeczeństwa, a w sposób szczególny będzie gwarantem równości wobec prawa wszystkich obywateli, bez względu na narodowość czy pochodzenie. Pamiętajmy, ze liczy się każdy głos, a głos mniejszości wobec trwającej dyskryminacji jest szczególnie ważny.”

W końcowej dyskusji delegaci rozmawiali o przyszłości organizacji mniejszości niemieckiej. Z jednej strony chodziło o bezpieczeństwo finansowe ich działalności. Z kolei Horst Ulbrich z Kłodzka skrytykował fakt, że na posiedzeniach Zjazdu Delegatów od lat brakuje jasnej debaty na temat sytuacji mniejszości niemieckiej. – Za pięć lat wielu z naszych organizacji już nie będzie. Myślę, że brakuje otwartej dyskusji na ten temat, dlatego powinniśmy intensywnie rozmawiać o tym również wewnętrznie – powiedział Horst Ulbrich.

Dyskusja skupiła się również na wybranych projektach VdG, takich jak program nauki języka niemieckiego “Deutsch AG” oferowany dla szkół podstawowych oraz zeszłoroczny Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu.

 

 

Show More