Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Do trzech razy sztuka

Na początku tego tygodnia w Berlinie odbyło się doroczne posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) działającej w strukturach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Na tym spotkaniu społeczności niemieckich z Europy i Azji Środkowej Bernard Gaida został ponownie wybrany na ich przewodniczącego.

Późnym popołudniem w poniedziałek (07.11.) ogłoszono oficjalnie, że Bernard Gaida będzie nadal pełnił funkcję przewodniczącego AGDM w FUEN przez kolejne trzy lata. Rodowity mieszkaniec Dobrodzienia z radością przyjął gratulacje od pozostałych 36 uczestników konferencji z 17 krajów Europy i Azji Środkowej. Jest to trzecia kadencja Gaidy jako przewodniczącego tego nieformalnego gremium, które zostało założone w Budapeszcie w 1991 roku w celu ułatwienia kontaktów i współpracy między organizacjami mniejszości niemieckiej.

Bernard Gaida während der diesjährigen Jahrestagung der AGDM
Foto: AGDM

Co były przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG), który niedawno został również wybrany jednym z wiceprzewodniczących FUEN, zamierza czynić w przyszłej działalności AGDM? „Sprawy, którymi zajmuje się AGDM, pisze życie”, mówi wymownie Gaida. Swoją wypowiedzią nawiązuje z jednej strony do zbliżających się cięć środków finansowych przez rząd niemiecki dla mniejszości niemieckich za granicą, z drugiej strony ma na myśli narastające w kilku państwach – nie tylko w Polsce – tendencje nacjonalistyczne kosztem żyjących tam mniejszości. „Z tymi wyzwaniami już sobie radzimy i zapewne będziemy to robić w przyszłości. Ja jako przewodniczący muszę być w tej sytuacji aktywny. I musimy wzmocnić lobbing”, podkreśla Bernard Gaida.

Chciałby też usprawnić kanały komunikacji w obrębie AGDM. „Mamy spotkanie raz w roku; ten rytm jest trochę za wolny, biorąc pod uwagę obecną dynamiczną sytuację. Oprócz formatów internetowych można by też organizować spotkania AGDM dwa razy w roku”, proponuje Gaida. Ważne są również osobiste wizyty w krajach, w których żyją mniejszości niemieckie, aby móc na miejscu omawiać problemy.

Glückwünsche zur Wiederwahl: Bernard Gaida mit Benjamin Josza, Wahlleiter und Vertreter der Deutschen in Rumänien
Foto: VdG

Oczywiście, jednym z głównych tematów spotkania była wojna na Ukrainie – zwłaszcza sytuacja tamtejszej mniejszości niemieckiej. Ponadto Bernard Gaida zauważa, że „mamy wśród nas również przedstawicieli Niemców w Rosji, którzy są narażeni na brutalną propagandę w swojej ojczyźnie”. Jednakże „pomimo wojny AGDM stara się nadal łączyć wspólnotę mniejszości niemieckich.”

Lucas Netter

Titelfoto: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten / www.facebook.com/fuen.berlin

Show More