Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, August 8, 2022

Kamienice i ich mieszkańcy – Begegnungsstättenarbeit 2022

To motyw przewodni tegorocznej edycji projektu „Begegnungsstättenarbeit”. Dzięki środkom z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizacje regionalne i grupy lokalne mniejszości niemieckiej mogą organizować dużą liczbę małych projektów.

 

„Begegnungsstättenarbeit”  jest oferowana od wielu lat i co roku korzysta z niej wiele organizacji mniejszości niemieckiej. – Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce zorganizowano ponad 700 małych projektów, pomimo pandemii koronawirusa – cieszy się koordynator projektu Sybilla Dzumla.

 

O środki projektowe można się teraz ubiegać ponownie od marca, chociaż jest kilka drobnych zmian, jak powiedziała Sybilla Dzumla podczas seminarium wprowadzającego zorganizowanego przez DWPN pod koniec lutego: – Przede wszystkim znowu skupiamy się na spotkaniach, ponieważ to one powinny być przedmiotem zainteresowania małych projektów. W związku z tym wydarzenia online nie będą już finansowane. Ponadto publikacje jubileuszowe są współfinansowane tylko dla tych DFK, które jeszcze nie zrealizowały takiego projektu.”

 

W 2022 roku motywem przewodnim „Begegnungsstättenarbeit” są kamienice i ich sławni mieszkańcy. Na seminarium wprowadzającym przedstawiono dwa przykłady. Z jednej strony Wrocław, a przede wszystkim Dom Edyty Stein. – W tym roku mija 130. urodziny i 80. rocznica śmierci śląskiej świętej i patronki Europy. Tak więc odwiedzając Wrocław można dowiedzieć się więcej o niej i domu, w którym mieszkała – mówiła podczas wykładu wrocławska przewodniczka Bogna Piter. Z drugiej strony zaprezentowano Opole, w którym można podążać śladami fotografa Maxa Glauera, kompozytora filmowego Franza Waxmanna i fizyka Teodora Kaluzy.

 

Więcej informacje o  Begegnugsstättenarbeit można uzyskać w swojej regionalnej organizacji mniejszości niemieckiej oraz na stronie internetowej www.vdg.pl

Rudolf Urban

Show More