Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Biznes

Tworzenie planów urlopów? Zapytaj prawnika!

Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne czy nawet kwartalne. Pracodawca, który planów urlopów nie tworzy, może wprowadzić zasadę odpowiednio wcześniejszego składania wniosków urlopowych przed bardziej popularnymi wypoczynkowo okresami, by łatwiej móc sprawiedliwie rozłożyć terminy wypoczynku poszczególnych osób.Read More …

Rozliczenie podatku dochodowego? Zapytaj prawnika!

Termin rozliczenia podatku dochodowego już minął. Nie da się nie zauważyć, że jak co roku należało rozliczyć wszystkie przychody, choć jest to pojęcie bardzo złożone. Oczywiście poza rozliczeniem dochodów z tytułu umowy o pracę czy z działalności gospodarczej powstała „zagwozdka”, czy przychody w innej postaci również powinny być do tamtych dodane. Tak oto w przypadku darmowych laptopów dla uczniów i nauczycieli pojawia się pytanie, czy jest to przychód po stronie podatników, który należy opodatkować.Read More …

Zaległe urlopy? Zapytaj prawnika!

Terminy wykorzystania zaległych urlopów: Urlop niewykorzystany w roku poprzednim musi być udzielony do końca września 2024 r. Oznacza to, że w tym terminie powinien być co najmniej rozpoczęty. Zaległy wypoczynek jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed przysługującym za obecny rok. W sytuacji gdy tworzone są plany urlopów, powinien być w planie uwzględniony.Read More …

„Wielka czwórka”

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech trwa bitwa na ceny pomiędzy największymi graczami na rynku supermarketów i dyskontów. Nad Wisłą od wielu tygodni klienci obserwują rywalizację dwóch sieci, Biedronki i Lidla. W każdej gazetce i na billboardach sieci starają się udowodnić, że to w ich sklepach ceny produktów są obecnie najniższe.Read More …

Znajomość języka niemieckiego poważnym czynnikiem gospodarczym

Przedstawiciele najróżniejszych kierunków studiów spotkali się w piątek 12 kwietnia 2024 r. na Uniwersytecie Opolskim, by dyskutować o wpływie języka niemieckiego na rozwój gospodarczy województwa, o tym, jak usprawnić system edukacji w tym zakresie i jak mógłby wyglądać projekt innowacyjnego hubu językowego.

Read More …

Podatek kościelny?

Dla wielu osób, szczególnie tych religijnych, możliwość uczęszczania do świątyni i poczucie przynależności religijnej to kwestie priorytetowe w ich duchowym życiu: Nie we wszystkich krajach można jednak praktykować swoją wiarę bez ograniczeń, chociażby finansowych. Choć w Polsce nie istnieje ani podatek, który obciążałby Kościoły, ani taki, który stanowiłby obciążenie dla wiernych, nie we wszystkich państwa sytuacja wygląda tak samo.

Read More …