Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, February 9, 2023

„Sercem projektu są spotkania”

Z Sybillą Dzumlą, koordynatorką ogólnopolskiego projektu „Ożywienie domów spotkań”, o przebiegu projektu w 2022 r. rozmawia Anna Durecka.


Ubiegły rok był pierwszym rokiem wolnym od koronawirusa dla kół DFK biorących udział w projekcie „Ożywienie domów spotkań”. Jak koła terenowe poradziły sobie z projektem w tym okresie?
Przede wszystkim wszystkie małe projekty odbyły się ponownie w klasycznej, stacjonarnej formie. Nie było już konkursów internetowych i, szczerze mówiąc, nie było takiej potrzeby. Najpiękniejszą rzeczą, jaką mogliśmy zaobserwować, niezależnie od zainteresowań członków DFK, było to, że w 2022 r. bardzo dużą rolę odegrała potrzeba spotkań w obrębie społeczności. Po pandemii ludzie wreszcie chcieli się spotkać osobiście. I o to ostatecznie chodzi w tym projekcie, czyli o spotykanie się. To jest sedno projektu i to chcieliśmy podkreślić w zeszłym roku, po pandemii.
Pod względem merytorycznym dużym zainteresowaniem cieszyły się klasyczne projekty, jak np. różne warsztaty dotyczące kultywowania niemieckich tradycji i kultury. Było wiele przedsięwzięć związanych z wydarzeniami kulturalnymi, gdzie młodsze pokolenie spotykało się ze starszym przy różnych okazjach, jak np. Dzień Matki czy Dzień Dziecka. Młodsi często przygotowywali dla starszych program kulturalny w języku niemieckim.

Sybilla Dzumla
Foto: Marie Baumgarten

Tematem przewodnim na rok 2022 było poszukiwanie śladów we własnym regionie poprzez stare kamienice i rodziny, które w nich mieszkały. Jak kola DFK zrealizowały ten temat?
Wiele kół DFK wykorzystało ten temat jako inspirację i motywację, wydobywając na światło dzienne wiele nieodkrytych wcześniej historii. Na przykład członkowie DFK Bytom-Centrum wyruszyli w drogę, aby poznać historię rodu Donnersmarcków. Z kolei Niemcy z gminy Pawłowiczki badali historyczne ślady dawnych mieszkańców Pszczyny i okolic. A Niemcy z Lidzbarka Warmińskiego o życiu dawnych mieszkańców miasta dowiadywali się z tzw. listów ojczyźnianych. Natomiast mniejszość niemiecka ze Świdwina poznawała historię regionu na rowerze.

Jak wyglądały statystyki w zeszłym roku? Ile projektów zostało zrealizowanych?
Mieliśmy w sumie 675 małych projektów, z czego wiele w województwie opolskim – znacznie ponad 400. Prawie 200 projektów zrealizowały koła DFK w województwie śląskim. W pozostałych regionach zorganizowano 75 projektów, co jest dobrym wynikiem w porównaniu z latami pandemii. W projekcie „Ożywienie domów spotkań” wzięły udział łącznie 293 grupy mniejszości niemieckiej.

Kiedy projekt rusza w tym roku?
Zaczynamy w marcu. Koła DFK będą mogły składać wnioski od marca. Będą jednak pewne zmiany. Więcej na ten temat powiemy pod koniec lutego.

Show More