Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Przywilej pozostaje

Podczas wczorajszych obrad Sejmu Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, po raz kolejny zgłosił poprawkę do Kodeksu Wyborczego, której celem była likwidacja zwolnienia z przekroczenia progu wyborczego przez komitety wyborcze mniejszości narodowych. W głosowaniu poprawka ta jednak przepadła.

 

Janusz Kowalski już od dłuższego czasu zapowiadał odebranie tzw. przywileju wyborczego mniejszościom, który zakłada, że komitety wyborcze tworzone przez członków danej mniejszości nie muszą w skali całego kraju przekroczyć progu 5% uzyskanych głosów. Jednocześnie jednak komitety te w tych okręgach, w których zarejestrowały swoją listę kandydatów do Sejmu, muszą ten próg wyborczy przekroczyć, aby brać udział w podziale mandatów.

Z tego przywileju od lat korzysta jedynie mniejszość niemiecka, która nieprzerwanie od wyborów do Sejmu i Senatu w 1991 posiada swoich reprezentantów w parlamencie. Dziś jest to jeden poseł, Ryszard Galla, który podczas dyskusji nad zmianą Kodeksu Wyborczego „prewencyjnie” przestrzegał przed odebraniem przywileju wyborczego dla mniejszości. – Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma żadnego przywileju w Kodeksie wyborczym dla mniejszości niemieckiej, a jest to przywilej dla wszystkich mniejszości – oświadczył poseł i dodał:

 

“Państwo, decydujące się na wprowadzenie takiego rozwiązania, pokazuje przede wszystkim swój szacunek w stosunku do tego typu grup.”

 

Mimo to, krótko po jego wystąpieniu poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zgłosił poprawkę, która “eliminuje nieuprawniony przywilej dla mniejszości niemieckiej”. Kowalski twierdził, że to przywilej “całkowicie niekonstytucyjny”. – Artykuł 32. Konstytucji i artykuł 96. mówi wprost, że wybory są równe, w polskich podstawach prawa wyborczego nie ma zgody na to, aby różnicować wagę głosu polskiego obywatela ze względu na narodowość – przekonywał polityk.

Ostatecznie podczas wieczornego głosownia nad poprawkami pomysł na odebranie przywileju wyborczego mniejszościom nie uzyskał poparcia Sejmu. Za głosowało 34 posłów, przeciw było 394 a jeden poseł wstrzymał się od głosu. W znowelizowanym Kodeksie Wyborczym nadal więc pozostaje zapis, że komitety mniejszości narodowych są zwolnione z przekroczenia progu 5% głosów w skali kraju

ru

 

Show More