Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Mniejszość niemiecka nieobecna (+wideo)

Dziś (25 stycznia) odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Prezydenta RP z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych. Mniejszość niemiecka nie wzięła w nim udziału ze względu na trwającą dyskryminację tej społeczności. 

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda jak co roku co roku organizuje spotkanie noworoczne z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. I chociaż na spotkanie zapraszani są wszyscy przedstawiciele mniejszości wchodzący w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej: Rafał Bartek oraz Bernard Gaida zrezygnowali z udziału w organizowanym wydarzeniu. Obaj już od kwietnia 2022 zawiesili swój udział w pracach Komisji na znak protestu przeciwko decyzji rządu o zmniejszeniu ilości godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości.

 

Staatspräsident Andrzej Duda beim diesjährigen Neujahrsempfang mit Vertretern der Kirchen und nationalen und ethnischen Minderheiten.
Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

 

W odpowiedzi mniejszości niemieckiej na zaproszenie prezydenta czytamy: „Niestety ze względu na trwającą dyskryminację dzieci mniejszości niemieckiej nie widzimy możliwości przyjęcia zaproszenia Pana Prezydenta. Nie wiemy jak mielibyśmy odczytywać słowa i zapewnienia padające przy okazji takich spotkań, podczas których mowa jest o tym, jaką wartością są mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Polskę od pokoleń wobec faktu, że jedna z tych mniejszości w ślad za Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. jest traktowana gorzej od innych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz kraj. (…) Ograniczając ilość godzin języka niemieckiego z trzech do jednej tygodniowo zabrano dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom języka niemieckiego, wszystkim członkom mniejszości niemieckiej nie tylko język, ale też zraniono ich godność”.

 

Grzegorz Kuprianowicz von der ukrainischen Minderheit sprach auch die aktuelle Sitaution der Deutschen in Polen an.
Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

 

Do sytuacji mniejszości niemieckiej podczas spotkania z Prezydentem Duda odniósł się współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Grzegorz Kuprianowicz.

 

“Odmienny od aktualnej polityki Rosji wobec Ukrainy prezentuje wzajemnych relacji prezentuje cywilizowany świat odwołujący się do idei praw człowieka i dzidzictwa europejskiego. To model poszanowania praw jednostki, praw narodów i praw mniejszości. Stąd nieakceptowalnym i niezrozumiałym jest dla nas, że jednak z mniejszości narodowych w Polsce, mniejszość niemiecka, nadal poddawana jest prawnej i faktycznej dyskryminacji w kwestii nauczania języka mniejszości”,

 

powiedział Kuprianowicz.

 

Od tego roku szkolnego liczba godzin niemieckiego jako języka mniejszości została zmniejszona z 3 do 1 godziny, co dotknęło prawie 50 000 dzieci w całej Polsce. Wszystkie pozostałe mniejszości narodowe mogą uczyć się języka mniejszości tak jak do tej pory, czyli w wymiarze 3 godzin.

vdg.pl/ru

Show More