Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Grubsze niemieckie portfele

Szefowie działów kadr w niemieckich przedsiębiorstwach spodziewają się w 2023 r. znacznego wzrostu płac pracowników. Szczególnie dotyczy to małych firm oraz przedsiębiorstw działających w handlu.


W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Ifo i firmę świadczącą usługi personalne Randstad 81% objętych nim menedżerów personalnych stwierdziło, że płace wzrosną średnio o 5,5%! Natomiast 19% jest zdania, że płace pozostaną bez zmian. Nikt natomiast nie spodziewa się spadku płac.

Im mniejsza firma, tym więcej
„Szczególnie w małych firmach i w handlu poszczególne przedsiębiorstwa oczekują nawet większych podwyżek płac” – podał pod koniec minionego roku Instytut Ifo. Wzrost płac w handlu ma wynieść średnio 5,9%, a w sektorze usług 5,6%. Z kolei firmy przemysłowe spodziewają się wzrostu płac o 5%. Co ciekawe, im mniejsza firma, tym większa jest w niej oczekiwana podwyżka zarobków. Ponadto, jak wynika z badania, 42% firm chce w nadchodzącym roku wypłacić swoim pracownikom nieopodatkowaną premię inflacyjną. 44% z nich jeszcze się na to nie zdecydowało, a 14% to wyklucza. Rząd Republiki Federalnej Niemiec podjął decyzję o premii inflacyjnej pod koniec września ubiegłego roku. Premie do wysokości 3000 euro będą wolne od podatku i innych opłat. Będzie to możliwe do końca 2024 r. Jak wynika z badania, w przemyśle premia ta będzie prawdopodobnie znacznie wyższa niż np. w handlu. Średnio firmy planują wykorzystać 71% przewidzianych premii.

D. In einer Umfrage des ifo-Instituts und Randstad gaben 81 Prozent der befragten Personalmanager an, dass die Löhne in Deutschland um durchschnittlich 5,5 Prozent steigen werden!
Foto: Avij (talk · contribs)/Wikipedia

Pracownicy poszukiwani
Jedna trzecia firm w Niemczech chciałaby też zatrudnić więcej pracowników w nadchodzącym półroczu. 31% firm podało, że liczba ich pracowników „nieco wzrośnie”, a 5% oczekuje „silnego wzrostu”. Prawie połowa przedsiębiorstw planuje utrzymać poziom zatrudnienia na mniej więcej niezmienionym poziomie, 16% spodziewa się redukcji załogi, a 2% silnego spadku liczby pracowników. Zdecydowana większość niemieckich firm odczuwa skutki niedoboru wykwalifikowanego personelu. Co więcej, aż 80% objętych ankietą menedżerów personalnych stwierdziło, że w nadchodzącym roku brak specjalistów da im się we znaki. W przemyśle i sektorze usług to zjawisko wystąpi w jeszcze większym stopniu, odpowiednio 85% i 84%. W handlu na brak fachowców cierpi natomiast 71% placówek. Badaniem Instytutu Ifo i firmy Randstand objęto ok. 1000 szefów działów kadr i menedżerów zarządzania zasobami ludzkimi w niemieckich firmach. Przeprowadzono je w firmach z branży produkcyjnej, handlu hurtowego i detalicznego oraz sektora usług.

K. Ś

Show More