Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Die Gedanken sind frei

Przesłanie dwóch papieży

Rok 2022 i sam przełom roku zmusił mnie do refleksji, że przyzwyczajenie do stałych zasad i stabilnego rozwoju w naszym świecie to bajka. Zmiany na świecie od co najmniej 2014 r. pokazały, że nasza wyobraźnia musi być szersza.

Co wzbudziło nasz szczególny niepokój? To, że stabilna epoka się skończyła, zostało dramatycznie potwierdzone atakiem Rosji na Ukrainę. Ale skandaliczna dyskryminacja dzieci pochodzenia niemieckiego w polskich szkołach została pokazana także, choć w mniej dramatyczny sposób. Dokładnie 34 lata temu, w orędziu „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”, Jan Paweł II napisał: „Pierwszą zasadą jest niezbywalna godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej pochodzenie rasowe, etniczne, kulturowe, narodowe czy też jej wierzenia religijne. (…) To samo można powiedzieć o grupach ludzi. (…) Jedność rodzaju ludzkiego zakłada, że cała ludzkość (…) winna tworzyć wolną od narodowościowych dyskryminacji wspólnotę”.

To słowa papieża, który przez lata był pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli instytucji, w której zatrudniony jest również sprawca dyskryminacji Przemysław Czarnek. Dla niego i KUL-u słowa te muszą brzmieć wstydliwie. Słowa papieża nabrały po 24 lutego dodatkowego znaczenia, bo wojna jest brutalnym atakiem na „niezbywalną godność” Ukraińców. Również niedawno zmarły Benedykt XVI powiedział w Bundestagu 22 września 2011 r.: „Polityka musi być trudem dla sprawiedliwości i w ten sposób tworzyć podstawowy warunek pokoju” i zacytował ostre słowa św. Augustyna: „Czymże są państwa wyzute ze sprawiedliwości, jeśli nie bandą zbójców”.

W obliczu wojny na Ukrainie jego słowa są szczególnie aktualne. Dewastacja Ukrainy, straszliwe zbrodnie wojenne, zniszczenie elektrowni przed zimą zbliżają armię rosyjską do bandy zbójców. Nie można jednak przeoczyć, że w swoim wystąpieniu w Bundestagu Benedykt mówił również o pozornie demokratycznie wprowadzonym prawie: „W dużej części spraw, które mają być prawnie uregulowane, wystarczającym kryterium może być większość. Jest jednak oczywiste, że w podstawowych kwestiach prawa, gdzie w grę wchodzi godność człowieka i człowieczeństwo, zasada większości nie jest wystarczająca”. Dyskryminacja naszej grupy narodowościowej w Polsce narusza godność człowieka!

Słowa dwóch wielkich papieży były ostrzeżeniem przed politykami, którzy potrafią manipulować prawem przeciwko słabszym ludziom i godności człowieka. I dzisiaj stało się to rzeczywistością.

Bernard Gaida

Titelfoto: Papst Johannes Paul II. und Kardinal Joseph Aloisius Ratzinger im Jahr 1995

Show More