Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Poznaj stolicę

Po prawie dwóch latach niemożności organizowania większych projektów młodzieżowych na arenie międzynarodowej Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) ożywił City Bound Berlin. Program był atrakcyjny, dzięki czemu wolne miejsca szybko się zapełniły.


City Bound Berlin to świetna okazja do poznania stolicy Niemiec. W dniach 8–10 lipca w podróż wyruszyło 18 przedstawicieli młodzieży oraz młodych dorosłych. Trzydniowy wyjazd edukacyjny rozpoczął się od wizyty w siedzibie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) oraz Organizacji Młodzieżowej Europejskich Narodowości (YEN). Renata Trischler (AGDM) przedstawiła temat koordynacji pracy z mniejszościami niemieckimi w Europie, Eva Schubert (YEN) pokazała, jak zaangażowane są organizacje młodzieżowe wszystkich mniejszości. – Poruszono kwestię zalet w zakresie różnorodności kulturowej i językowej, ale także aktualnych problemów i wyzwań dla grup mniejszościowych. Młodzi ludzie zobaczyli, że takie organizacje jak BJDM istnieją w wielu krajach – mówi Dominik Duda, jeden z organizatorów projektu.

Wśród uczestników było wiele nowych twarzy, które dzięki projektowi są wprowadzane w tematykę BJDM i mniejszości niemieckiej.
Foto: DD

Połączenie atrakcji z historią
Tego samego dnia grupa BJDM odwiedziła East Side Gallery i kopułę Reichstagu, zanim w programie na sobotę znalazło się zwiedzanie Berlina. Kancelaria Federalna, Brama Brandenburska i Pomnik Pomordowanej Młodzieży w Europie były częścią trasy tak samo jak Checkpoint Charlie czy Alexanderplatz. Od epoki cesarskiej do czasów wojen światowych, Republiki Weimarskiej i podzielonych Niemiec członkowie grupy dosłownie przeszli przez historię. – Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki i tematyzowaliśmy najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne. Niemiecko-niemiecka historia sprzed upadku muru berlińskiego pozostawiła na uczestnikach niezapomniane wrażenia – mówi Anna Walecko, kierownik biura BJDM.

Nowi członkowie
Projekt w Berlinie zakończył się w niedzielę warsztatami tożsamościowymi i sesją ewaluacyjną, dzięki którym większość uczestników miała okazję po raz pierwszy poznać stolicę Niemiec na żywo. Oprócz kilku członków BJDM wśród uczestników było wiele nowych twarzy, które dzięki projektowi są wprowadzane w tematykę BJDM i mniejszości niemieckiej. Udało się to bardzo dobrze, ponieważ niektórzy już w trakcie trwania projektu wstąpili do młodzieżówki mniejszości niemieckiej.

DD

Show More