Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Uwzględnienie realiów życia

Niemiecka praktyka dotycząca przyjmowania późnych repatriantów, jak również wdrożenie procedury postępowania w trudnych przypadkach względem członków mniejszości niemieckiej z Ukrainy, wywołują obecnie niezadowolenie. Teraz pełnomocnik rządu federalnego do spraw późnych repatriantów i mniejszości narodowych Natalie Pawlik skomentowała problem – i zapowiedziała zmiany.

– Wymagania dotyczące przyjmowania późnych repatriantów muszą być dostosowane do aktualnej sytuacji, jak również do realiów życia tych osób. Z jednej strony chodzi o uwzględnienie przypadków złożenia „deklaracji przynależności do narodowości innej niż niemiecka”, a z drugiej o opuszczenie przez wnioskodawców Ukrainy z powodu wojny. Jedno i drugie prowadzi do coraz częstszego odrzucania wniosków, a także do obaw i rozczarowań wśród osób, których to dotyczy – wyjaśniła w komunikacie prasowym Natalie Pawlik.

Polityk SPD nawiązuje do niezbędnej „deklaracji przynależności do narodowości niemieckiej”, którą ktoś, kto chce wyemigrować do Niemiec jako późny repatriant, musi uwidocznić na zewnątrz, aby później uzyskać od państwa niemieckiego decyzję o przyjęciu. Jeśli jednak w przeszłości ktoś wybrał wobec władz na obszarze przesiedlenia obywatelstwo inne niż niemieckie (tzw. „deklarację przeciwną”), to późniejsza (wiarygodna) zmiana deklaracji na przynależność do narodu niemieckiego nie jest niemożliwa, ale jest znacznie trudniejsza i związana z dodatkowymi wymogami.

Natalie Pawlik, die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.
Foto: Deutscher Bundestag / Inga Haar

Zdaniem Natalie Pawlik obecna praktyka daje pewność prawną, ale nie uwzględnia realiów życia i okoliczności, w jakich żyją i żyli ludzie w państwach byłego Związku Radzieckiego. W rezultacie „wzrasta liczba przypadków odrzucenia wniosków osób, które doznały uszczerbku w wyniku losów rodziny po wojnie i za które Republika Federalna Niemiec ponosi szczególną odpowiedzialność”, jak powiedziała pełnomocnik ds. późnych repatriantów.

Z drugiej strony stwierdzono również potrzebę dostosowania w odniesieniu do procedury postępowania w trudnych przypadkach względem członków mniejszości niemieckiej z Ukrainy. Bowiem w przypadku etnicznych Niemców, którzy musieli opuścić Ukrainę z powodu rosyjskiej wojny napastniczej, obowiązujący obecnie sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku o przyjęcie jako późnych repatriantów (o czym informowaliśmy) prowadzi do „niesprawiedliwych rezultatów”.

Dlatego Natalie Pawlik podkreśliła: – Jako pełnomocnik rządu federalnego bardzo poważnie traktuję sytuację i losy osób dotkniętych tym problemem. Stąd też mój zespół i ja pracujemy na pełnych obrotach, aby znaleźć rozwiązania obu spraw w interesie tych, których one dotyczą. Jest to w tej chwili nasz najwyższy priorytet.

ln

Titelfoto: Henning Schacht

Show More