Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Ceny będą rosły wolniej

Jak wynika z ankiety Instytutu Gospodarczego Ifo w München, wciąż zmniejsza się odsetek firm, które chcą podnosić ceny w najbliższych trzech miesiącach. Instytut spodziewa się również stopniowego spadku inflacji.


– Najprawdopodobniej ceny będą nadal rosły, ale tempo ulegnie spowolnieniu. Inflacja osiągnęła więc prawdopodobnie swój szczyt i w drugiej połowie roku powinna zwalniać – poinformował Timo Wollmershäuser, odpowiedzialny w monachijskim instytucie za badania dotyczące koniunktury. Podstawą tych szacunków są oczekiwania firm, które znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach towarów kilka miesięcy później. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły w lipcu o 0,9%.

Nach Angaben des Münchner Ifo-Wirtschaftsinstituts nimmt der Anteil der Unternehmen ab, die in den nächsten drei Monaten die Preise erhöhen wollen. Das Institut erwartet auch einen allmählichen Rückgang der Inflation.
Foto: Carl Steinbeisser/Wikipedia

Jak wynika z badań ekspertów, wysoka inflacja wpłynęła znacząco na zmianę konsumenckich zachowań Niemców. Jeśli chodzi o produkty codziennego użytku, takie jak żywność czy produkty do pielęgnacji ciała, Niemcy zaciskają teraz mocniej pasa. W przypadku odzieży kupują tańsze produkty. To efekt tego, że po raz pierwszy od zjednoczenia Niemiec stopa inflacji w kraju jest tak wysoka. Podobne wartości występowały zimą 1973/1974 r. w starej Republice Federalnej Niemiec. Wtedy było to następstwem wysokich cen ropy i związanego z tym kryzysu naftowego. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP (oblicza się go na podstawie przeciętnego koszyka towarów i usług), który jest ważny dla polityki finansowej Europejskiego Banku Centralnego EBC, był w lipcu w Niemczech o 8,5% wyższy niż przed rokiem. Wobec rekordowej inflacji w strefie euro europejscy strażnicy walutowi podnieśli po raz pierwszy od 11 lat stopy procentowe o 0,5%.

K.Ś.

Show More