Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Niezłomny Warmiak

W tym roku podolsztyńska gmina Gietrzwałd (Dietrichswalde) obchodzi 670-lecie istnienia. Wstępem do obchodów było uroczyste posiedzenie rady gminy, które odbyło się 19 maja w miejscowym ośrodku kultury i podczas którego rada gminy nadała pośmiertnie Adalbertowi Zinkowi honorowe obywatelstwo gminy. Dokument został wręczony Henrykowi Hochowi, przewodniczącemu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur, jako najbliższemu krewnemu Adalberta Zinka.

Przed oficjalnym głosowaniem w sprawie nagrody Leszek Orciuch, dyrektor Gimnazjum im. Adalberta Zinka w Gietrzwałdzie, które padło ofiarą reformy szkolnictwa, uzasadnił wniosek m.in. cytatem kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Tylko Niemiec i pies mnie obronili”. Tymi słowami prymas Polski odniósł się do faktu, że Wojciech Zink jako ówczesny wikariusz generalny diecezji warmińskiej był jedyną osobą w polskim episkopacie, która nie podpisała deklaracji o zgodzie na aresztowanie Stefana Wyszyńskiego w 1953 r.

Henryk Hoch mit der Urkunde zur Ehrenbürgerschaft neben einem Porträt seines Onkels Adalbert Zink
Foto: Uwe Hahnkamp

Jednak już wcześniej stawał on po stronie słabszych, przed II wojną światową głosił kazania po niemiecku i po polsku i nadal wstawiał się za mieszkańcami Warmii posługującymi się oboma językami ojczystymi, a także opowiadał się za rozwojem stosunków polsko-niemieckich. Sam trafił do więzienia za to, że nie podpisał się swoim nazwiskiem. Ksiądz infułat Adalbert Zink zmarł w 1969 r. i został pochowany w Gietrzwałdzie.

Uczniowie Gimnazjum im. Adalberta Zinka byli współwnioskodawcami uhonorowania patrona swojej szkoły drzewkiem i kamieniem pamiątkowym w „Ogrodzie Sprawiedliwych” w Warszawie w czerwcu 2018 r. Następnie we wrześniu 2018 r. postawiono pomnik przed kościołem św. Jakuba w Olsztynie, a rok później na Trakcie Biskupim w Bałdach (Balden) koło Olsztyna umieszczono kamień pamiątkowy ufundowany przez Helgę i Herberta Monkowskich ze Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Olsztyna.

Henryk Hoch, Gemeindevorsteher Jan Kasprowicz und Gemeinderatsvorsitzender Janusz Tkarczyk (v. l.)
Foto: Uwe Hahnkamp

Teraz Rada Gminy Gietrzwałd jednogłośnie wyraziła zgodę na przyznanie honorowego obywatelstwa ks. infułatowi Adalbertowi Zinkowi; stosowny dokument wręczył Henrykowi Hochowi wójt gminy Jan Kasprowicz. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur jest jego najbliższym krewnym i do dziś pamięta regularne spotkania ojca z Adalbertem Zinkiem, zwłaszcza przy okazji konsekracji kościoła w Gietrzwałdzie. Zink rzeczywiście chciał tam mieszkać i pracować, ale mu tego odmówiono. Od 19 maja jest on przynajmniej pośmiertnym honorowym obywatelem gminy, dzięki czemu pozostanie w pamięci obecnych i przyszłych mieszkańców.

Uwe Hahnkamp

Show More