Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zaczęło się od kłamstwa

W miniony poniedziałek posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski i Krzysztof Grabczuk oraz senator Janusz Gromek pod wodzą senatora Marka Borowskiego gościli w Dobrodzieniu, gdzie m.in. spotkali się z przewodniczącym AGDM Bernardem Gaidą.


Tematem spotkania w głównej mierze była dyskryminacja mniejszości niemieckiej w Polsce. Co istotne, temat ten nie był dla posłów Koalicji Obywatelskiej obcy, a wręcz przeciwnie. W szczególności dla senatora Marka Borowskiego, który zwrócił uwagę na to, że cała kampania dotycząca tego tematu zaczęła się od kłamstwa. Kłamstwa, które padło z mównicy sejmowej o tym, że w Republice Federalnej Niemiec nie przekazuje się żadnych środków finansowych na naukę języka polskiego. Senator Marek Borowski ubolewał również nad tym, że od początku na temat obcięcia godzin nauki języka niemieckiego jako mniejszości i dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce nie ma rzetelnego informowania.

Eine Delegation von Abgeordneten und Senatoren der Bürgerkoalition beim Treffen im DFK Guttentag. Sechster von rechts, Senator Marek Borowski, vierter von rechts, AGDM-Vorsitzender Bernhard Gaida. Foto: DFK Guttentag

Prawo do poprawy

Podczas spotkania przewodniczący AGDM Bernard Gaida zwrócił uwagę ma to, aby nie ograniczać się jedynie do stwierdzenia, które ze strony gości padło, a mianowicie, że jak Koalicja Obywatelska wygra najbliższe wybory parlamentarne, to cofnie dyskryminację wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Dlatego po wysłuchaniu tej deklaracji stwierdził: – To nie wystarczy. W 2015 r., kiedy wybory prezydenckie w Polsce wygrał Andrzej Duda, pierwszą rzeczą, którą wykonał, było zawetowanie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Szkoda, bo ustawa ta przewidywała pozytywne zmiany tego prawa. I to, że dzisiaj walczymy o powrót do trzech godziny nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, nie może zasłonić faktu, że generalnie prawo mniejszościowe w Polsce jest słabe. Absolutnie wymaga poprawy i nowelizacji.

Wybrzmiało wezwanie

Podczas spotkania posłowie i senatorzy Koalicji Obywatelskiej wezwali, aby wspólnymi siłami doprowadzić do zmiany układu politycznego w Polsce. Wzajemnie też uczulano się na to, że najbliższe wybory parlamentarne powinny doprowadzić w Polsce do zmiany rządu – na bardziej proeuropejski i prodemokratyczny. Jednocześnie senator Marek Borowski powiedział: – Bez zmiany obecnego układu wyborczego niczego nie możemy i nie umiemy wam obiecać i niczego też zmienić.
Spotkanie podsumował szef AGDM Bernard Gaida i kończąc, dodał: – Podczas spotkania w Dobrodzieniu posłowie Koalicji Obywatelskiej chwalili również i pozytywnie oceniali pracę, zaangażowanie oraz aktywność parlamentarną posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli.

Krzysztof Świerc

Show More