Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

To będzie wyjątkowe miejsce

Z Weroniką Wiese, koordynatorkąCentrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, rozmawia Krzysztof Świerc

Kto jest pomysłodawcą powstającego w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce?

Inicjatorem jest mniejszość niemiecka w Polsce, która od wielu lat na posiedzeniach polsko-niemieckiego okrągłego stołu postulowała potrzebę przedstawienia historii i teraźniejszości mniejszości niemieckiej w formie muzealnej. Początkowo miała to być ekspozycja, którą chciano umieścić w jednym z istniejących muzeów. Jednak na przestrzeni lat postulat, który zapisany był po polskiej stronie, nie został zrealizowany. Pomysłu jednak nie pogrzebano, tematu nie zamknięto i w trakcie kolejnych rozmów marszałek województwa opolskiego wyraził gotowość do zaangażowania się w tą ideę i uruchomienie takiej inicjatywy.

D.Weronika Wiese
Foto: CWD

Efekt?
W 2019 r. ze strony niemieckiej pozyskano akcept, fundusze i zielone światło na zakup nieruchomości, gdzie mieścić się będzie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze (CDW). Zapadła też decyzja, że będzie ono przygotowywać i opracowywać dwujęzyczne wystawy, a to,co zostanie zaprezentowane, nie będzie pokazywane w żadnym muzeum.

Jacy partnerzy zadeklarowali współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia?
Oprócz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce drugim głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Będzie on również filarem tej inicjatywy i pokryje wszystkie wydatki bieżące. Należy dodać, że powstające CDW formalnie jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, co oznacza, że jest zakotwiczone w samorządowej jednostce kultury.

Gdzie dokładnie będzie się mieścić CDW i na kiedy planowane jest jego otwarcie?
Centrum funkcjonować będzie w Opoluprzy ulicy Szpitalnej 11. A zatem w pobliżu innych ważnych instytucji organizacji mniejszości niemieckiej. Planowany termin jego otwarcia to 22 kwietnia bieżącego roku, ale… Do terminu otwarcia CDW podchodzę z ostrożnością.

Czemu konkretnie będzie służyć ta instytucja?
Ma to być centralne muzeum Niemców w Polsce, gdzie będzie wystawa stała i wystawy czasowe. Dodatkowo CDW ma dokumentować aktualną działalność mniejszości niemieckiej i być miejscem spotkań, seminariów oraz innych eventów. Taka jest ogólna koncepcja jednostki.

 

Co będzie się w niej znajdować?
– Na dwóch pierwszych poziomach mieścić się będzie wystawa stała poświęcona historii mniejszości niemieckiej począwszy od średniowiecza, poprzez okres II wojny światowej i powojenne tragiczne losy Niemców w Polsce. Tematyzowane będzie również życie Niemców w okresie socjalizmu, ciągła dyskryminacja, wyjazdy do RFN. Wystawa stała zakończy się także spojrzeniem na aktualną sytuację mniejszości niemieckiej w Polsce i jej perspektywy na przyszłość. Pragnę dodać, że przygotowujemy też ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i średniej.

Na kolejnym poziomie będą dwie sale przeznaczone na wystawy czasowe.Skąd będą pozyskiwane?
Pochodzić będą od organizacji partnerskich CDW w kraju i zagranicą i mają m.in. prezentować mniejszości niemieckie w Polsce i poza jej granicami. Na kolejnym poziomie będzie się znajdować sala konferencyjna, która może być też wykorzystywana jako sala warsztatowa. W budynku znajdzie się również część dokumentacyjna CDW, gdzie będą archiwizowane i digitalizowane materiały o mniejszości niemieckiej w Polsce. Pozostała część Centrum przeznaczona jest na pomieszczenia biurowe.

Jesteście otwarci na współpracę z innymi instytucjami?
Zdecydowanie tak, bo chcemy wspólnie przygotowywać programy kulturalne. Pragniemy też być miejscem, gdzie będą się odbywać wydarzenia mniejszościowe, ale i większościowe. Będziemy mieć ku temu bardzo dobrze wyposażoną salę konferencyjną oraz sale seminaryjne. Co za tym idzie – zapraszamy do współpracy oraz współkorzystania z naszego potencjału inne organizacje.

Co odróżniać będzie CDW od podobnych instytucji w Polsce?
Nie ma podobnej instytucji. Tak naprawdę CDW będzie pierwszą, która pokaże historię oraz sytuację bieżącą mniejszości niemieckiej. Dlatego trudno nam się porównywać. Mogę jednak zapewnić, że będzie to miejsce wyjątkowe! Tak do tego podchodzimy i tak je traktujemy, bo chcemy jak najlepiej i najrzetelniej pokazać historię Niemców w granicach dzisiejszej Polski. Pokazać takie spojrzenie, z jakim dotychczas nie spotykaliśmy się na jakichkolwiek wystawach.

Show More