Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

FUEN wspiera mniejszość niemiecką

Decyzja Sejmu o obniżeniu subwencji na lekcje języka niemieckiego jako języka mniejszości w 2022 r. spotkała się również z ostrą krytyką ze strony Federalistycznej Unii Europejskich Narodowości.

 

W niedawnym oświadczeniu FUEN jej przewodniczący Loránt Vincze stwierdza: „Niezrozumiałe jest, że mniejszość narodowa ma być pozbawiona środków do nauki języka ojczystego, a tym samym mają być odebrane podstawy zachowania i dalszego rozwoju jej tożsamości”. Vincze zapewnia też mniejszości niemieckiej jak największe poparcie prezydium FUEN: „FUEN wszelkimi dostępnymi jej środkami wesprze mniejszość niemiecką w Polsce i podejmie ten temat w rozmowach politycznych na najwyższym szczeblu. Naszym zdaniem prawa i finansowanie mniejszości narodowych mieszkających w Polsce nie mogą być zagrożone przez działania mające na celu zwiększenie wsparcia dla środowisk polonijnych za granicą”.

 

Loránt Vincze Foto: Archiv

 

FUEN wzywa przywódców politycznych RP do wycofania się z planowanych cięć w finansowaniu nauki języków mniejszości i zarazem zapewnienia kontynuacji zajęć z języka niemieckiego dla członków mniejszości niemieckiej. O powrocie do pierwotnego poziomu finansowania nauczania języków mniejszościowych zdecydował w międzyczasie Senat, nad czym teraz dyskutować będą ponownie posłowie w Sejmie. Jutro sejmowa komisja finansów publicznych ponownie będzie omawiać budżet, a tym samym również środki na lekcje niemieckiego jak języka mniejszości, zanim ostateczna decyzja zostanie podjęta na przyszłotygodniowym posiedzeniu plenarnym.

ru

Show More