Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, January 31, 2023

Gruß aus Oppeln

plakat filmu/Filmplakat
Quelle: SKGD

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza na premierę niezwykłego filmu dokumentalnego o życiu w przedwojennym Opolu pt. „Gruss aus Oppeln”, która odbędzie się już jutro (28 grudnia 2017 r.) o godzinie 18.00 w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Produkcja powstała przy okazji obchodów 800-letniej lokacji miasta i ukazuje bardzo ważny, lecz niestety mało znany i do tej pory nieudokumentowany okres w niemieckiej historii miasta,  ze względu na postępujący w latach 1871-1933 szereg zmian w politycznym, przemysłowym, kulturowym i etnicznym ukształtowaniu Opola.

Film w reżyserii Alicji Schatton-Lubos łączy historyczne wspomnienia świadków czasu mieszkających przed wojną w Opolu i okolicy jak np. Ingeborg Odelga (ur. 1926),  z nowoczesną techniką produkcji filmowej, tworząc fuzję Opola i Oppeln, odzwierciedlając dziejotwórczy zarys tej epoki dla miasta. Dzięki fachowej wiedzy i dociekliwym kwerendom historyków i miłośników historii miasta Beaty Kubicy, Joanny Filipczyk i Gerharda Schillera, przedstawiony materiał oprócz zawartości ważnych wątków historycznych opierać się będzie głównie na codziennym życiu lokalnej ludności, prezentując fabułę w ciekawy i przejrzysty dla każdego widza sposób.

Podczas obchodów 800-letniej rocznicy lokacji miasta nie został szczegółowo uwzględniony ważny dla mieszkańców całego Śląska przełom XIX. i XX. wieku. To burzliwe półwiecze obejmuje okres odrodzeń, upadków, wojen, powstań i plebiscytów. Pomimo tych drastycznych przemian w tamtych czasach ukształtowała się tożsamość narodowościowa tego etnicznego pogranicza. Opole chociaż nie było wielkim miastem, pełniło rolę ważnego ośrodka miejskiego Górnego Śląska, stwarzając wówczas swój ekonomiczny profil, sprawując funkcję gospodarczej i kulturalnej stolicy. Dzięki doskonale rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej i elektryfikacji znakomicie rozwijał się przemysł kładąc podwaliny pod współczesny ośrodek miejski. W tym okresie krystalizuje się specyficzna dla Opola struktura etniczna funkcjonująca do dziś. Niestety nie ukazała się do tej pory na rynku wydawniczym obszerna i wizualna publikacja przedstawiająca te czasy w interesujący i przystępny sposób. Dlatego ta ekranizacja przekaże najważniejsze treści i ciekawostki dotyczące życia w przedwojennym Opolu.

Dokument będzie w dwujęzycznej, polsko-niemieckiej wersji językowej, w celu dotarcia do możliwie szerokiego grona osób zainteresowanych historią Opola. Będzie to pierwszy pokaz tego półgodzinnego dokumentu. W planach są dodatkowe prezentacje podczas innych wydarzeń kulturalnych. Film będzie również wydany na płytach DVD. Realizacja tego filmu była możliwa dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miasta Opole  i Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Premiera filmu już 28 grudnia o godzinie 18.00 w Muzeum Śląska Opolskiego, Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.


Die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien lädt zur Prämiere des eindrucksvollen Dokumentarfilms über das alltägliche Leben in Oppeln in der Vorkriegszeit Gruss aus Oppeln”. Dieses besondere Ereignis findet am 28. Dezember um 18.00 Uhr im Museum des Oppelner Schlesien in Oppeln statt.

Diese Produktion ist zum Anlass des 800-jährigen Jubiläums der Stadtgründung Oppelns entstanden und schildert einen sehr wichtigen, aber leider nicht bekannten und bis jetzt nicht dokumentierten Zeitraum in der deutschen Geschichte der Stadt, in Anbetracht der Reihe von Veränderungen, die in den Jahren 1871-1933 zur politischer, wirtschaftlicher, kultureller und ethnischer Gestaltung Oppelns geführt haben.

Der Film in Regie von Alicja Schatton-Lubos verbindet historische Erinnerungen von Zeitzeugen, die in Oppeln und Umgebung vor dem Krieg wohnten wie z. B. Ingeborg Odelga (geboren 1926), mit moderner Technik der Filmproduktion, was die Durchdringung von Opole und Oppeln kreiert und einen Umriss der Stadt wiederspiegelt. Dank des fachlichen Wissens und tiefgründigen Recherchen von Historikern und Liebhabern der Geschichte der Stadt wie Beata Kubica, Joanna Filipczyk und Gerhard Schiller, wird das geschilderte Material außer wichtigen historischen Aspekten vorwiegend das alltägliche Leben der lokalen Bevölkerung betreffen und die präsentierte Handlung in einer interessanten und klaren Darstellungsweise jedem Zuschauer veranschaulicht.

Während des 800-jährigen Jubiläums der Stadt wurde die für alle Einwohner Schlesiens bedeutungsvolle Wende des XIX. und XX. Jahrhunderts kam bisher nicht zum Vorschein, obwohl dieser turbulente Zeitraum Erneuerungen, Zusammenbrüche, Kriege, Aufstände und Volksabstimmungen umfasst. Trotz diesen drastischen Wandlungen hat sich damals die nationale Identität dieses ethnischen Grenzgebietes gebildet. Wenngleich Oppeln damals nicht groß war, hatte  es die Rolle eines wichtigen Zentrums in Oberschlesien, wodurch sich der ökonomische Profil aufbaute und Oppeln als wirtschaftliche und kulturelle Hauptstadt fungierte. Wegen der ausgezeichneten Verkehrsinfrastruktur und Elektrifizierung hat sich die Industrie hervorragend entwickelt und dadurch wurden Grundsteine unter eine moderne Großstadt gelegt. In dieser Zeit kristallisiert sich die spezifische für Oppeln ethnische Struktur, die bis heute funktioniert. Leider existiert auf dem Verlagsmarkt keine ausführliche, visuelle Publikation, die diesen Zeitraum aufschlussreich und zugänglich charakterisiert. Darum wiedergibt dieser Dokumentarfilm die bedeutsamen Inhalte und interessante Informationen, die das Leben in Oppeln vor dem Krieg betreffen.

Dieser Dokumentarfilm wird in einer zweisprachiger, deutsch-polnischer Version veröffentlicht, um möglichst viele Personen ansprechen, die sich für die Geschichte Oppelns interessieren. Das wird die erste Vorführung dieses halbstündigen Dokuments, aber es sind auch zusätzliche Filmvorstellungen während anderer Kulturereignisse vorgesehen. Außerdem wird „Gruss aus Oppeln“ demnächst auf DVD erhältlich sein. Der Film wurde realisiert dank der finanziellen Unterstützung des Ministeriums für Inneres und Verwaltung, Stadtamtes Oppeln und Konsulats der Bundesrepublik Deutschland. Die Prämiere ist am 28. Dezember um 18.00 Uhr im Museum des Oppelner Schlesiens, Mały Rynek 7, wejście od ul. Muzealnej. Der Eintritt ist kostenlos.

Quelle: skgd.pl

RU/ML

Show More